سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

نسل معترض

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 46189

۲۹ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


دیروز جمعه صدها تن از شهروندان کابل در اعتراض به گروگان‌گیری‌های اخیر در کشور دست به اعتراض مدنی زدند. آنان دولت را متهم به بی‌توجهی در خصوص تأمین امنیت راه‌ها کرده و گفتند که باید هر‌چه زودتر این وضعیت پایان یابد. در این جریان براثر برخورد پولیس با معترضان، چند تن ‌زخم برداشتند. این مظاهره با صدور قطع‌نامه‌ای پایان یافت. در قطع‌نامه آمده است که حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت جان و مال شهروندان ناکام بوده است و تنها به محکوم‌‌کردن حملات تروریستی بسنده کرده است. آنان هم‌چنان خطاب به مقامات افزودند که هرگاه در خصوص تأمین امنیت راه‌ها توجه جدی نشود، مردم به عمل با‌لمثل دست خواهند زد.

از زمان به‌وجود‌آمدن حکومت وحدت ملی دو سال ‌می‌گذرد. در این مدت این سومین مظاهره بزرگ مردمی است که در واکنش به وضعیت نامساعد زندگی در این کشور صورت عملی به خود گرفته است. جنبش تبسم و جنش روشنایی ‌از نمونه‌های برجستۀ ‌اعترا‌ض‌های مدنی است. جان‌مایۀ این اعتراض‌ها یک چیز است وآن این‌که دولت را متوجه مسئولیت‌هایی کند که قانون برای آن در نظر گرفته است. از این‌رو در همۀ تظاهرات‌ها امنیت، فسادزدایی و ‌‌توجه‌ مقامات در خصوص جان مردم، از برجسته‌ترین شعارهایی بوده‌ که مردم سرداده‌اند. این‌ها خواست‌های زیادی نیست. مردم حق دارند که در برابر وضعیت موجود دست به اعتراض بزنند. از سویی نیز دولت ملکف است تا شرایط اولیه زندگی را برای شهروندان فراهم کند؛ شرایطی که در آن جان، مال و ناموس مردم از امنیت کافی برخوردار باشد. این چیزی است که همه دولت‌ها به‌صورت طبیعی ملکف به اجرای‌ آن هستند. از این منظر هرگاه دولت‌ها در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی برای شهروندان خود ناکام بمانند، به‌صورت قانونی شهرودان حق دارند دولت را مجاب به عرضه خدمات کند. روی همین حساب دولت اشرف‌غنی هر‌چند با تبانی افرادی بیرونی ساخته شد، اما مقداری از رأی مردم را با خود دارد. از همین‌رو او و تمام دستگاه سیاسی‌اش ملکف‌اند تا هم در برابر مردم پاسخگو باشند و هم برای زندگی‌پذیر‌کردن این وطن خدماتی را عرضه کنند.

نیاز اصلی این است که مردم از نظام کنونی حمایت کنند. نداشتن پشتوانه مردمی و عدم مشروعیت اجتماعی، منجر به بروز طالب و القاعده می‌شود. در صورتی که مردم به این نتیجه برسند که دولت مرکزی فاسد و ناراکامد است، بدون شک به قدرت‌های محلی مراجعه می‌شود. این خطر‌ جدی برای دولت است. این دریغ در کلام معترضان دیروز نیز شنیده می‌شد. آنان گفتند در صورت استمرار گروگان‌گیری، دست به عمل مشابه خواهند زد. در صورتی که این گفته تحقق پیدا کند، وجود دولت زیر سوال می‌رود. هم‌چنان وضعیت از کنترل دولت ‌خارج می‌شود. از همین‌رو نیاز است دولت در برابر جنایت‌کاران از جدیت لازم کار بگیرد.

تا این‌جای ‌کار، اشرف‌غنی نه صدای مردم را شنیده ‌و نه برای مردم خد‌مات عرضه کرده است. مادامی که صدای‌ اعتراض از گوشه‌ای این خاک برخاسته است، مقامات دولتی در ابتدای‌ کار اقدام به خاموشی آن کرده‌اند. دستگاه سیاسی موجود همواره تلاش کرده است که تا عزم و اراده معترضان را با گونه‌هایی از حیله و مکر و توطئه‌چینی از بین ببرند. در نزیک‌ترین رفتار، ارگ در مسیر حرکت روشنایی‌خواهان اقدام به نصب کانتینرها کرد‌ و با این کار به مردم فهماند که هیچ گوش ‌شنوایی در ارگ وجود ندارد. در تازه‌ترین مورد دیروز نیز پولیس با خشونت مانع‌ حرکت مردم شد. در هر‌حال بی‌توجی در خصوص جان مردم، تا حال پیامدهای سنگینی را برای حکومت وحدت‌ ملی به همراه داشته است. بر پایه تحقیقات انجام‌شده اکنون تنها ۲۰ درصد ‌مردم افغانستان این دولت را دوست دارند و باقی ۸۰ درصد هیچ‌گونه امیدی به کارایی این نظام ندارند. در بررسی‌های انجام‌شده آنچه که مردم را در تنگنا‌ قرار داده است، امنیت و بی‌نانی است. از این‌ دو، امنیت همواره چالش‌زا‌ بوده و ‌مردم را بارها به جاده‌ کشانده است. ‌جنبش تبسم نیز واکنشی بود در برابر نبود امنیت در راه‌ها. شام روز اعتراض، مقامات درجه اول به مردم گفتند که در مورد تأمین امنیت راه‌ها از آخرین توان‌شان کار می‌گیرند؛ اما از همان روز تا‌کنون ما بارها شاهد راه‌گیرهای خرد و کلان در مسیر راه‌ها بوده‌ایم. این وضعیت از دو حال خارج نیست: این‌که دولت تظاهر به اقدام نظامی کرده و در عمل هیچ حرکتی را انجام نداده است؛ یا این‌که سازوکارهای دفاعی ما مسأله‌دار‌ است و پیامدهایش به‌گونه‌ای نیست که بازدهی و کارایی لازم را به دنبال داشته باشد. در هر‌حال مقصر اصلی حکومت است. در حال حاضر هزینه‌های گزافی صرف دفاع از این خاک و حفظ جان مردمش می‌شود. با این وجود انتظار این است که این هزینه‌ها می‌باید اندک تغییری را در ‌وضعیت امنیت در این کشور به وجود بیاورد. این در حالی است که روز تا روز امنیت شکننده‌تر شده و طالبان به‌صورت‌های گوناگون ظاهر شده و دست به مردم آزاری می‌زنند. بر مبنای‌ گزارش‌ها اینک طالبان ۳۰ درصد خاک کشور را در دست دارند. راه‌های مواصلاتی از امنیت‌کافی برخوردار‌ نیستند. داعش با داشتن ۳ هزار نیرو در جنوب و شرق کشور، خود را برجسته کرده است. شبکه‌ حقانی و سازمان القاعده نیز از لوگر سر برآورده و امنیت را تهدید می‌کنند.

دولت ملکف است تا شرایط اولیه زندگی را برای شهروندان فراهم کند؛ شرایطی که در آن جان، مال و ناموس مردم از امنیت کافی برخوردار باشد. این چیزی است که همه دولت‌ها به‌صورت طبیعی ملکف به اجرای‌ آن هستند. از این منظر هرگاه دولت‌ها در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی برای شهروندان خود ناکام بمانند، به‌صورت قانونی شهرودان حق دارند دولت را مجاب به عرضه خدمات کند. روی همین حساب دولت اشرف‌غنی هر‌چند با تبانی افرادی بیرونی ساخته شد، اما مقداری از رأی مردم را با خود دارد. از همین‌رو او و تمام دستگاه سیاسی‌اش ملکف‌اند تا هم در برابر مردم پاسخگو باشند و هم برای زندگی‌پذیر‌کردن این وطن خدماتی را عرضه کنند.

در نهایت دولت باید به صدای مردم گوش فرا دهد. نیاز اصلی این است که مردم از نظام کنونی حمایت کنند. نداشتن پشتوانه مردمی و عدم مشروعیت اجتماعی، منجر به بروز طالب و القاعده می‌شود. در صورتی که مردم به این نتیجه برسند که دولت مرکزی فاسد و ناراکامد است، بدون شک به قدرت‌های محلی مراجعه می‌شود. این خطر‌ جدی برای دولت است. این دریغ در کلام معترضان دیروز نیز شنیده می‌شد. آنان گفتند در صورت استمرار گروگان‌گیری، دست به عمل مشابه خواهند زد. در صورتی که این گفته تحقق پیدا کند، وجود دولت زیر سوال می‌رود. هم‌چنان وضعیت از کنترل دولت ‌خارج می‌شود.

از همین‌رو نیاز است دولت در برابر جنایت‌کاران از جدیت لازم کار بگیرد. محکوم‌کردن یک عمل تروریستی خوب است، اما کافی نیست. طالبان راه‌گیری می‌کنند و با این‌ک ار مشروعیت نظام را مسأله‌دار کرده و زمینه اعتراض‌ها را فراهم می‌کنند. در این صورت محکوم‌کردن چه سودی دارد؟ بناءً آنچه مردم می‌خواهند، جدیت و صداقت زمام‌داران است. از سوی دیگر ارگ‌نشینان باید به این درک رسیده باشند که مردم یاد گرفته‌اند که اعتراض کنند. این نسل، نسلی نیست که در برابر سهل‌انگاری دولت خاموش بمانند. در حال‌ حاضر حساسیت اجتماعی به‌گونه‌ای است که تظاهرات‌های میلیونی را ممکن می‌سازد. بناءً توجه به خواست مردم یکی از ضرورت‌های زمانه ‌است. در یک کلام: تا زمان‌ جدی‌نگرفتن مردم، اعتراض هم‌چنان ادامه خواهد داشت!.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: