سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

رنج‌های مادری

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 46099

۲۵ جوزا , ۱۳۹۵

khalil Pazhwak


۲۴ جوزا روز ملی مادر بود. بسیاری به مادران شان ادای احترام کردند، عکس گذاشتند و این روز را به مادران شان تبریک گفتند. گمان می‌برم، این روز، در کنار آن‌که فرصتی به دست می‌دهد تا به مادران مان یادآوری کنیم که دوست شان داریم و به آن‌ها می‌بالیم، می‌تواند زمانی نیز به دست بدهد تا به رنج‌های مادران نیز فکر کنیم. این سخن، در افغانستان حامل معنای گسترده‌ای است. چه این‌که در این کشور رنج‌ها و مرارت‌های فراوانی بر «زن افغانی» تحمیل شده است. فرهنگ، دین، باورهای سنتی و قبیله‌ای همه در کار رنجاندن زنان‌اند. کافیست برای این درک این موضوع به این نکته توجه کنیم که حتا به دنیا آوردن دختر، ناراحتی و ناامیدی به همراه می‌آورد. این ناراحتی به طبقۀ سنتی اختصاص ندارد، حتا کسانی که رخت شان را از آداب و سنن قبیله‌ای و محلی رهانده‌اند نیز دل‌مشغولی‌‌های خودشان را دارند. این سخن را بسیار شنیده‌ایم که «داشتن دختر رنج است»، «من دوست دارم فرزندم دختر باشد، مشروط به این که در چنین جایی زندگی نمی‌کردم»، «شوق دختر داشتن را رنج‌ها و نگرانی‌های آن، از میان می‌برد». می‌توان با کمی اغماض گفت که برخورد جامعه با فرزند دختر در دو سطح قابل ارزیابی است، یکی ناراحتی و دو دیگر، نگرانی و اضطراب دختر داشتن. در قشر سنتی، داشتن دختر مشکلات فراوانی دارد. دختر در خانه توجیه اقتصادی ندارد، نمی‌تواند چنان پسر برای آبادی و جمع‌وجور کردن خانه کمر ببندد، حداکثر «دست راست مادرش می‌شود در کار خانه». «دختر آدم مردم است»، به این معنا که روزی از خانۀ پدر باید برود. به کسی/متاعی (از منظر فرهنگ سنتی) که رو به رفتن است، نمی‌توان حساب باز کرد. ناامنی‌ برای زنان، هر خانواده‌ای را وا می‌دارد ناراحت از داشتن دختر باشد. در جایی که حتا کودک سه ساله از گزند تجاوز جنسی در امان نیست، چه‌گونه می‌توان از وجود دختری در خانه ناراحت نبود؟ در طیف جوان‌تر جامعه (که فاصلۀ معناداری با آداب و سنن محلی دارد) دختر نگرانی‌آور و اضطراب‌زا است. پدران نیاز به توجیه اقتصادی وجود دختران شان ندارند. زراعت و گله‌داری نیست و خانواده‌ها «گسترده» نیستند که نیاز به نیروی کار فراوان داشته باشند. با این همه، فرهنگ زن‌ستیز، دشواری‌های زن بودن و ناامنی خاص زنان دلایل مکفی برای این نگرانی‌اند.

مادر شدن به معنای پایان «رنج زن بودن» نیست، بلکه در ادامۀ آن صورت‌های دیگر زن‌ستیزی نیز برهنه می‌شوند. بسیاری از زن‌ها به معنای متعارف کلمه «فروخته» می‌شوند. آن‌ها مبتنی بر نگاه تقلیل‌گرایانۀ حاکم بر جامعه، در تملک مرد هستند. مردی که باید تمنیاتش برآورده شود. این وضعیت صرفاً در خانه حاکم نیست، بیرون از خانه، مادران نیز با وضعیت دشوارتر و سهمگین‌تر مواجهند. مادرانی که کار می‌کنند، از حقوق دوران بارداری برخوردار نیستند. هیچ ضمانت صحی و بیمۀ اقتصادی برای شان وجود ندارد. زن باید پس از تولد بچه، برخیزد و به سامان دادن خانه و رسیدن به کارش بپردازد. داشتن کودک در جامعه‌ای که خود درگیر نفی و حرمان و رنج مضاعف باشی، و سرپرستی و رسیدگی به کودک در متن چنین وضعیتی، آن‌قدر سخت و سنگین است که نمی‌توانیم اعتراف نکنیم که «صرفاً مادر از عهدۀ انجام آن بر می‌آید».

بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون حقوق بشر، سالانه ۴ تا ۵هزار مورد خشونت علیه زنان «ثبت» می‌شود. می‌توان در جایی مانند افغانستان این احتمال را داد که رقم اصلی خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از آمار و ارقام رسمی است. عدم آگاهی زنان از حقوق شان، لگد سنگین جامعه بر گلوی زنان و کاستی‌های نهادهای مدافع حقوق زنان و نظام عدلی فاسد کشور، سدهای را می‌سازند که صدای بسیاری از زنان خشونت‌دیده شنیده نشود. در چنین جامعه‌ای، اگر ۵هزار صدای زن را می‌شنویم که مورد خشونت واقع شده، باید تصور کنیم که فاجعۀ تمام‌عیاری رخ داده است. این ۵هزار صدا، صدای زنانی است که متحمل صورت‌های بسیار عریان خشونت شده‌اند. لت و کوب، زندانی کردن، کشتن، تجاوز جنسی و مواردی مانند این را می‌توان در ذیل صورت‌های عریان خشونت بخش‌بندی کرد. اما اگر معنای وسیع‌تر خشونت را که شامل نگاه‌ تقلیل‌گرایانه به زن، آزارهای خیابانی، آزارهای سایبری در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی مجازی، تحدید حقوق و آزادی‌های فردی آن‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز در دادن امکانات زندگی به شمول امکانات تحصیل و کار به زنان را مدنظر قرار بدهیم، به نتیجۀ ترسناک و تکان‌دهنده‌ای خواهیم رسید. کمتر دختری است که از معلمش، استادش، رییس‌اش و حتا همکارش طمع جنسی را شاهد نباشد. زنان بر بستر رنج متولد می‌شوند و مسیر رنج‌اندودی را می‌پیمایند که با مرگ پایان می‌یابد. مرگ زنان نیز در قیاس با مرگ مردان توأم با حقارت و صغارت است. در فرهنگ سنتی، ننگ است که مردی بر زن مرده‌اش بگرید و در سوی دیگر، زن‌ها درگیر خیانت‌های مکرر اند و این خیانت پس از مرگ نیز استمرار می‌یابد.

distress of being mother

اگر بازگردم به «روز ملی مادر» و رنجی که مادران می‌کشند، با این توضیح، می‌خواهم اعتراف کنم که درک رنج‌های مادران برای ما که روزگاری بچه‌های حرف‌ناشنو و بازیگوش بوده‌ایم و امروز جوان‌های فراموشکار و سربه‌هوا، کار ناممکنی است. چه این‌که مادران رنج مضاعف را تحمل می‌کنند. زن بودن چنانچه گفتم، رنج اندکی نیست و توانایی آن را دارد که انسانی را بفرساید و از شور زندگی تهی نماید و بر بستر ناتوانی و نگون‌بختی بیندازد. مادران از یک‌سو رنج زن بودن را می‌کشند و در کنار آن، رنج مادر بودن را. رنجی که محصول فرهنگ زن‌ستیز در این کشور است. ازدواج اجباری، بد دادن و ازدواج زودهنگام (زیر سن) مادر بودن را در این کشور با دشواری‌های جانکاهی همراه کرده است. برای مثال، مبتنی بر قانون، پسران و دختران تا ۱۸سالگی کودک به حساب می‌آیند. قاعدتاً دختران تا تکمیل کردن این سن، از ازدواج معافند؛ اما در فرهنگ سنتی، حتا دختران ۱۲ ساله را به شوهر «می‌دهند». تصور این که کودکی که نیاز به کودکی و پرستاری دارد، مادر شود و پرستاری و مسئولیت رسیدگی به کودکی بر دوشش بیفتد، جان آدم را سرد می‌سازد. درک وضعیت این «مادران خردسال» برای ما هرگز ممکن نیست. می‌توانیم حداکثر به رنج‌های خیلی برجستۀ آن‌ها راه بیابیم. برای دختر ۱۲ یا حتا ۱۸ ساله، همبستر شدن با مردانی بزرگ‌تر از خود شان (از نظر سنی) و حتا کسانی که دو برابر آن‌ها بزرگ‌ترند دردناک و ناانسانی است، بر این، مسئولیت‌های «خانه‌داری، شوهرداری و رسیدگی به بچه‌ها» را نیز بیفزایید.

بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون حقوق بشر، سالانه ۴ تا ۵هزار مورد خشونت علیه زنان «ثبت» می‌شود. می‌توان در جایی مانند افغانستان این احتمال را داد که رقم اصلی خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از آمار و ارقام رسمی است. عدم آگاهی زنان از حقوق شان، لگد سنگین جامعه بر گلوی زنان و کاستی‌های نهادهای مدافع حقوق زنان و نظام عدلی فاسد کشور، سدهای را می‌سازند که صدای بسیاری از زنان خشونت‌دیده شنیده نشود. در چنین جامعه‌ای، اگر ۵هزار صدای زن را می‌شنویم که مورد خشونت واقع شده، باید تصور کنیم که فاجعۀ تمام‌عیاری رخ داده است. این ۵هزار صدا، صدای زنانی است که متحمل صورت‌های بسیار عریان خشونت شده‌اند.

مادر شدن به معنای پایان «رنج زن بودن» نیست، بلکه در ادامۀ آن صورت‌های دیگر زن‌ستیزی نیز برهنه می‌شوند. بسیاری از زن‌ها به معنای متعارف کلمه «فروخته» می‌شوند. آن‌ها مبتنی بر نگاه تقلیل‌گرایانۀ حاکم بر جامعه، در تملک مرد هستند. مردی که باید تمنیاتش برآورده شود. این وضعیت صرفاً در خانه حاکم نیست، بیرون از خانه، مادران نیز با وضعیت دشوارتر و سهمگین‌تر مواجهند. مادرانی که کار می‌کنند، از حقوق دوران بارداری برخوردار نیستند. هیچ ضمانت صحی و بیمۀ اقتصادی برای شان وجود ندارد. زن باید پس از تولد بچه، برخیزد و به سامان دادن خانه و رسیدن به کارش بپردازد. داشتن کودک در جامعه‌ای که خود درگیر نفی و حرمان و رنج مضاعف باشی، و سرپرستی و رسیدگی به کودک در متن چنین وضعیتی، آن‌قدر سخت و سنگین است که نمی‌توانیم اعتراف نکنیم که «صرفاً مادر از عهدۀ انجام آن بر می‌آید».

روز ملی مادر، فرصتی است برای اندیشیدن به مصایب و سختی‌ها و ناملایماتی که زنان این سرزمین و مادران می‌کشند. ما به اندازۀ کافی شرمساریم، شرمسار از داشتن فرهنگی که چنان کوره‌های نابودسازی عصر نازی‌ها و لیننیست‌ها، برای نابودی «بی‌صدای» زنان کمرش را از هفت جا بسته‌است. دولت و نهادهای مدافع زنان می‌باید برای مادران به ویژه در زمان بارداری و پس از آن، قوانینی وضع کند که دستکم بتواند میزان این رنج را بکاهد. ما اگر سودای برخورداری از جامعۀ انسانی را داریم، باید از این که سال‌ها خصمانه و بی‌رحمانه زنان را در میانۀ آتش «زن‌ستیزی» پرورانده‌ایم عذر بخواهیم و برای رهایی از آن وضعیت، تمهیداتی روشنی بسنجیم. کافیست به خود مان یادآور شویم که «لازم نیست» زنان را در کوچه، در شبکه‌های مجازی، در دفتر و صنف دانشگاه بیازاریم. وظایف انسانی‌تر از این نیز در دنیا وجود دارد که بتوان با آن سرگرم شد. من برای تمامی مادرانی که فرزندان شان را بر پشت شان بسته‌اند و داس به دست پابه‌پای مردان کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند، ادای احترام می‌کنم. 

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: