سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

بوق سی‌ودوم یک نظارۀ ناقص

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 46098

۲۵ جوزا , ۱۳۹۵

Hamid_Fedal


بوق دهم

همان‌طور که در تقابل هنجار و واقعیت، هنجار ناگزیر است متوقف شود، واقعیت شهر ما تقریباً در سیمای خود چنین چیزی را می‌آزماید که به مرحلۀ اثبات برساند. تعلیق هنجار اجتماعی به‌شکل‌ مرموزی در «ثبت موزیک»‌های سیار و ثابت شهر نمایان و آشکار است. در این‌جا به هنجارهای مذهبی مربوط به محلات ثبت موزیک کاری ندارم. جدا از برداشت مذهبی نسبت به موزیک، نگاه این بوق صرفاً به توقف، توقیف و تعلیق هنجار اجتماعی مربوط به موسیقی است.

توقف، همان نوع نگاه گرافیکی به موزیک و در این مورد خاص به محلات «ثبت موزیک» است. آنگاه این سوال که موسیقی چه می‌گوید و نوع سخن آن در محلات ثبت موسیقی سیار شهر ما چیست، بی‌نسبت‌ترین چیز ممکن با شهر است. با توجه به نوع کار محلات ثبت موزیک‌ها، اصلی‌ترین گوهر این محلات فقر است. این محلات یا زنگ برای تلفن‌ها ثبت می‌کنند یا آهنگ به موبایل‌ها کاپی می‌کنند و در بسا موارد برنامه‌های موبایل‌ها را بروز (آپدیت) می‌کنند یا هم برنامه‌های خراب‌شده را از نو نصب می‌کنند.

سال ۲۰۰۲ هنگامی که برای اولین‌بار به کابل آمدم، با دنیای عجیب و پرغوغایی روبه‌رو شدم. کابل آن روزها رها‌شده از چنگال طالبان، تقریباً بدون مرزهای اخلاقی، اجتماعی، عرفی، رها و هار بود. از هر‌گوشه‌ای صدایی می‌آمد و هرکسی به‌شکلی مصروف موسیقی بود. از دکان‌ها، رستورانت‌ها و تمامی محلات رفت‌و‌آمد مردم صدای موسیقی بلند بود. ثبت موزیک‌ها رونق بی‌سابقه‌ای داشت و موتروان‌ها و موتورسواران بی‌محابا با صدای بلند موسیقی می‌شنیدند. حتا معمول شده بود که بایسکل‌سواران نیز به تناسب توانایی خود یکی از آلات پخش موسیقی را در بایسکل‌شان تعبیه کنند و در جریان حرکت‌شان روی جاده و سرک موسیقی بشنوند. آن روزها صدای شهر، صدای موسیقی بود و موسیقی‌شنیدن مد شهر بود و زمانه؛ زمانۀ توقف هنجارهای اجتماعی و خودنمایی واقعیت اجتماعی رها‌شده از اسارت رژیم طالبان بود.

اندک‌اندک با آمدن شرکت‌های مخابراتی و تلفن همراه، آن رفتار غیرمعمول از مد افتاد و نرم‌تر شد. خشونتی که از صدای موسیقی در شهر جاری بود، کمتر شد و موسیقی به خلوت‌های آدم‌ها کوچید.

تا آنجایی که متوجه شده‌ام، ثبت موزیک‌های سیار تا ساعاتی دیرتر از آغاز شب ادامه دارد و هم‌چنان اصرار دارند که لب خیابان باشند، شاید مشتری بیاید و موزیکی ثبت کند. آن شام به ارتباط این محلات سیار و ترافیک جاده و بوق‌های مکرر موترها پی ‌بردم. کنار جدول یکی از این محلات سیار، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کرد و تعدادی دور آن حلقه زده بودند. دقیقاً معلوم نبود موسیقی ثبت می‌کردند یا این‌که صرفاً و از باب تفریح آن نقطۀ حساس را اشغال کرده بودند.

فقر در گرافیک شهر یک خط است، نه خطه. به نظر می‌رسد این خط بی‌ربط به قوم و نژاد باشد، اما چنین نیست. به‌صورت بسیار مرموزی خط فقر ریشه‌های دراز و طولانی در تاریخ خطه‌ها دارد. مظاهر زندگی خطه‌ها در واقع امر همان ترکیبی از ریشه‌های طولانی فقر است که مردم گاهی در تقلای قطع‌کردن آن ریشه‌ها، فریب رنگ و لعاب ثروت را می‌خورند و به ظاهر حس ثروت می‌کنند. یکی از این مظاهر ثبت موزیک‌های سیار شهر است.

یک مورد نسبتاً خوب برای درک این خط نوع اتخاذ مکان ثبت موزیک‌های سیار شهر است. علاوه بر این اگر هنجار را نوعی مقیاس و قاعده برای رفتار اجتماعی در نظر گیریم، بی‌قاعدگی و بی‌هنجاری در مکان‌های سیار ثبت موزیک به‌صورت ملموسی نشان‌دهندۀ مسألۀ ژرف دیگری در جامعه است: مسألۀ فقر شدید. نوع مکان‌گزینی برای عمل ثبت موزیک و بلوایی که از رفتار این دستۀ مردم به وجود می‌آید، حاکی از همان بی‌هنجاری است که ریشه در فقر عمومی دارد. مردم برای پیدا‌کردن لقمۀ نان، از هر‌طریقی استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند در هر‌لحظه‌ای و در هر‌مکانی به اندکی پول دست یابند. از این‌‌رو پیاده‌روها، جلو‌ مغازه‌ها، اماکن شلوغ و هر‌مکان مناسب دیگر را اختیار‌ و وسایل‌شان را پهن می‌کنند.

می‌توانیم این وضعیت را به نوعی توقف هنجار اجتماعی بنامیم. پخش و نشر موسیقی همیشه تابع ضوابط، قواعد و مراحلی بوده است که پس از گذراندن آن مراحل انجام می‌شده است. این رفتار اما در نوع‌ پخش موسیقی پس از گروه طالبان به کلی از هم پاشیده و به رفتاری تبدیل شد که همۀ معیارهای آن از هم فروپاشید و به یک مسأله کاملاً دلبخواهی تبدیل شد. این توقف اما به نتیجۀ بعدی منجر شد که توقیف هنجار اجتماعی می‌توان آن را نام نهاد. توقیف همان‌گونه که همه می‌دانند تابع دستور دولت و وابسته به بزهکاری‌ها و جرم‌ها‌ست. در این مورد اما توقیف نه تابع دستور حکومت است، که بیشتر تابع اراده‌ای است که ریشه در فقر جامعه دارد. از آنجایی که پس از شکست طالبان و رهایی مردم از آن زندان بدون موسیقی، نوعی آزادی در این عرصه به وجود آمد، هرکسی به‌گونه‌ای تلاش کرد تا با استفاده از آن فضا دست به رفتاری بزند که امکانات اندک زندگی را بتواند فراهم کند.

مردم در بازار شغل‌های بسیار دارند. اگر بخواهیم به انواع بسیار متفاوت شغل مردم آگاهی حاصل کنیم و آن را از نزدیک نظاره کنیم، ناگزیریم دست به پرسه‌‌زنی در بازار بزنیم و از نزدیک و با چشم‌های باز آن انواع متفاوت را ببینیم و ثبت کنیم و در مورد معانی آن و ارتباط آن با جامعه به‌عنوان امر کلی یا یک تابلوی خشن از واقعیت اجتماعی دقت کنیم تا از پس درک ریشه‌های فقر در جامعه برآییم.

سال ۲۰۰۲ هنگامی که برای اولین‌بار به کابل آمدم، با دنیای عجیب و پرغوغایی روبه‌رو شدم. کابل آن روزها رها‌شده از چنگال طالبان، تقریباً بدون مرزهای اخلاقی، اجتماعی، عرفی، رها و هار بود. از هر‌گوشه‌ای صدایی می‌آمد و هرکسی به‌شکلی مصروف موسیقی بود. از دکان‌ها، رستورانت‌ها و تمامی محلات رفت‌و‌آمد مردم صدای موسیقی بلند بود. ثبت موزیک‌ها رونق بی‌سابقه‌ای داشت و موتروان‌ها و موتورسواران بی‌محابا با صدای بلند موسیقی می‌شنیدند. حتا معمول شده بود که بایسکل‌سواران نیز به تناسب توانایی خود یکی از آلات پخش موسیقی را در بایسکل‌شان تعبیه کنند و در جریان حرکت‌شان روی جاده و سرک موسیقی بشنوند. آن روزها صدای شهر، صدای موسیقی بود و موسیقی‌شنیدن مد شهر بود و زمانه؛ زمانۀ توقف هنجارهای اجتماعی و خودنمایی واقعیت اجتماعی رها‌شده از اسارت رژیم طالبان بود.

در بازار کار یکی از شغل‌ها ثبت موزیک است. این شغل در شکل سیار آن است که عامل این بوق بوده است. در آن شام هم‌چنان که اندک‌اندک پیش می‌رفتیم، به یکی از نقطه‌های شلوغ مسیر رسیده بودیم که تا حدودی ذهن را از رهگیری عوامل ملالت و خشونت رفتار موتروان‌ها و مسافران ناتوان و عاجز می‌ساخت.

تا آنجایی که متوجه شده‌ام، ثبت موزیک‌های سیار تا ساعاتی دیرتر از آغاز شب ادامه دارد و هم‌چنان اصرار دارند که لب خیابان باشند، شاید مشتری بیاید و موزیکی ثبت کند. آن شام به ارتباط این محلات سیار و ترافیک جاده و بوق‌های مکرر موترها پی ‌بردم. کنار جدول یکی از این محلات سیار، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کرد و تعدادی دور آن حلقه زده بودند. دقیقاً معلوم نبود موسیقی ثبت می‌کردند یا این‌که صرفاً و از باب تفریح آن نقطۀ حساس را اشغال کرده بودند.

Sound pollution

به نظر می‌رسید این عمل به خودی خود هیچ ربطی به بوق موتر ما نداشت، اما جزئیات آن لحظۀ جاده به‌گونه‌ای سامان یافته بود که به‌صورت غیر‌مستقیم عامل بوق موترها و از جمله موتر ما می‌شد. حلقۀ آن جوان‌ها سبب شده بود که حرکت موترها اندکی متراکم‌تر شود و به‌صورت بدیهی موترها در آن ساحه مجبور بودند فرمان را اندکی به طرف چپ جاده بچرخانند و در نتیجه فضای ایمنی میان موترها تنگ و تنگ‌تر شود. این وضعیت سبب می‌شد که موترها بوق بزنند تا هشدار داده باشند که تصادم نزدیک است و باید از آن جلوگیری شود.

وقتی موتر ما به آن ساحه نزدیک شد و از آنجایی که موتر در خط نزدیک به گلدان جاده قرار داشت، دو موتر دیگر با چرخاندن فرمان‌ها به دست چپ، به موتر ما نزدیک شدند و موتروان از روی اجبار بوق را فشار داد.

هنگامی که از آن ساحه گذشتیم و اندکی خیال‌مان از بابت تصادم دو موتر راحت شد، موتروان ناسزای آب‌داری نثار موتروان بغل‌دستی خود کرد. این ناسزا هرچند به مرجع اصلی خود ربط نیافت، اما به راحتی می‌شد عامل این ناراحتی موتروان را ردگیری کرد و آن را در مکان‌گیری نامناسب آن ثبت موزیک یافت.

همان‌گونه که طی سال‌های پس از طالبان و با افزایش تعداد رسانه‌های صوتی و تصویری با انواع متفاوت پخش و نشر موسیقی روبه‌رو بوده‌ایم، با هنرمندان‌ آماتور بسیاری نیز روبه‌رو بوده‌ایم که از طریق برنامه‌های تلویزیونی به بازار تولید موسیقی آمده‌اند و برای خود شأن و منزلت اجتماعی و مخاطبان بسیاری فراهم کرده‌اند. این وضعیت مسألۀ دیگری را نیز به‌صورت ناخواسته ترویج کرده است که همان تعلیق هنجار اجتماعی بوده است.

همه می‌دانند که شنیدن موسیقی مراتب و فضای خاص می‌خواهد، هرمکانی و هر‌زمانی شایستۀ شنیدن موسیقی نمی‌تواند باشد؛ ولی هنگامی که فرهنگ عمومی نتواند هیچ واکنشی در برابر موتور‌سوار یا بایسکل‌سواری که با خود یک پخش‌کنندۀ موسیقی حمل می‌کند، نشان دهد، معنای این ناتوانی چیزی جز تعلیق هنجارهای اجتماعی نمی‌تواند باشد. از جانب دیگر تعداد افرادی که در جاده موسیقی می‌شنوند، اندک نیست و همۀ آنان متعلق به همین جامعه‌اند و آشنا با هنجارهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند. وقتی این افراد هنجارهای جامعه را نادیده می‌گیرند و یا نسبت به آن بی‌توجه‌اند، به این معنا‌ست که فرهنگ جامعه با فقر غریبی روبه‌رو است. هرچند هنجارها در جوامع مختلف فرق می‌کند، اما در جامعۀ ما و مخصوصاً در مورد موسیقی هنجار توانایی پذیرش شنیدن موسیقی با صدای بلند و در جاده را نمی‌تواند بپذیرد یا مردم نسبت به آن نگاه مناسب ندارند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: