سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

لایه‌های پنهان خشونت

نویسنده : رحمان رضایی - کد خبر : 46042

۲۴ جوزا , ۱۳۹۵

Rahman Rezai


برجسته‌سازی خشونت توسط رسانه‌ها همان قدر که به افزایش مخاطبان آن کمک می‌کند، به ترویج خشونت نیز کمک می‌کند. برخورد فزیکی که در استدیوی یکی از رسانه‌ها صورت گرفت، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. ممکن برای تشنگان مخاطب، با ظاهر فریبنده، جلب توجه کند و اذهان توده را نیز در قضاوت زود‌‌هنگام جلب ‌کند؛ ولی در نهایت امر یک برخورد خشونت‌آمیز و دور از فرهنگ خویشتن‌داری‌ است. اکنون ما بیش از هر‌زمانی به تساهل و تسامح نیازمندیم تا آن شکاف‌های عمیق و درزهای کلان که جنگ‌های داخلی بر ما تحمیل کرده است را‌ بخیه بزنیم، نه‌ این‌که بر عمیق‌سازی و ایجاد فاصله میان اقوام دست به هر‌کاری بزنیم. این نیک هویدا‌ست که لایه‌های پنهانی خشونت در متن جامعة ما وجود دارد و فرهنگ همدیگر‌پذیری نیز رؤیای دست‌نیافتنی تلقی می‌شد. ولی پرسش اساسی این است: راهی دیگر که ما را از وضعیت کنونی عبور دهد چیست؟ یعنی بدیلی که می‌شود به آن دل بست و افغانستان کنونی را که با هزار و یک نوع از چالش دست به گریبان است کدام‌ است؟ اگر با باز‌هم با ذهن احساساتی و آنی همواره پا به‌ پای قضاوت‌های توده در حرکت باشیم، آیا فکر نمی‌کنید افغانستان بدتر از گذشته غرق در اقیانوس جنگ‌های تباری و قبیلوی خواهد شد؟

رسانه است که می‌تواند در جهت‌دهی افکار عامه و ترویج ارزش‌های نوین کمک اساسی داشته باشد. در کشوری که سیاست‌مداران آن تماشاگران خشونت و گاهی ترویج‌کنند‌گان آن باشند، دیگر راهی جز توسل به ‌رسانه‌ها داریم؟ از این‌رو است که رسانه‌ها نسبت به قضایا برخورد منطقی و اصولی داشته باشند و نکوشند که به خاطر جلب بینند‌‌گان بیشتر از ‌مسئولیت انسانی خویش عبور کنند و در صف‌ خشونت‌پروران ایستاد شوند. عزت یک رسانه در نگاه‌ غیر‌ارزشی‌بودن آن است، نه در فراخوان بیننده‌های مقطعی و روزمره. 

این قدر‌ مسلم است که خشونت‌ها چون آتش زیر خاکستر در متن جامعه کمتر و در میان سیاسیون بیشتر از هر‌زمانی شعله‌ور‌ند، ولی کلید خاموش‌کردن آن آتش را باید دریافت کنیم و افغانستان را دیگر سنگر جنگ میان احزاب و گروه‌های قومی نسازیم. برای اثبات خشونت همین‌قدر کافی است که یک هزاره یا تاجیک، به سیاست‌مدار یا رهبر قوم تبار دیگر خرده گیرد و لب به نقد و انتقاد گشاید که چه‌ غوغایی در پی ‌خواهد داشت. ما باید قبول کنیم که زخم‌های دوران جنگ‌های داخلی هنوز خوب نشده و از سویی هم هنوز افغانستان سنگر جنگ تروریستان و آدم‌کشان است. کمی روا‌داری، کمی هم از خود‌گذری می‌تواند ما را به توسعة انسانی و نظام مردم‌سالار به مفهوم واقعی کلمه برساند. نمک‌انداختن بر آن زخم‌های عمیق که هنوز بوی خون می‌دهد، کار‌ انسانی نیست. بند‌بند این کشور با خشونت گره خورده است. تشدید خشونت کار‌ سختی نیست، ولی خاموش‌کردن آن جنگ‌های پنهانی هنر قشنگ و زیبا‌ست که ما را در پیشگاه تاریخ و قضاوت دنیا سر‌بلند خواهد کرد؛ اما‌ این‌که این خشونت‌ها را با کدام ابزار می‌شود فرو کاست و به‌ جای‌ آن‌ها فرهنگ هم‌پذیری و تسامح را نهادینه کرد، چند آدرس مسئولیت اساسی در قبال مسایلی از این‌دست را دارند:

یک: سیاست‌مداران: این قشر بیشتر از همه مسئولیت ترویج فرهنگ هم‌پذیری و تساهل را ‌دارد. این بر همه هویدا‌ست که افغانستان یک کشور جنگ‌زده و در حال جنگ است. خشونت‌های پیدا و پنهان در لایه‌های مختلف جامعه به پیمانة زیادی وجود دارند. از تبعیض و تعصب گرفته تا هتک حرمت به یک تبار و یک گروه‌ خاص، کار و زار روزمرة مردمان این جغرافیا‌ست. کمتر می‌شود ارزش‌هایی را یافت که یک تبار و یک گروه در آن برجسته نشده باشد. اما‌ این رسالت سیاست‌مداران است. آن‌هایی که با شعارهای ‌فریبنده، زیبا و منطقی به چوکی‌های حکومتی می‌رسند، باید درست عمل کنند و آتش کین و کدورت را از سینه‌های شهروندان دور کنند، نه این‌که حامل کوله‌باری از خشونت و دهشت باشند.

شوربختانه سیاست‌مداران ما و کسانی که داعیة ملی‌گرایی و تریج فرهنگ تسامح را دارند، غیر از آن است که عمل می‌کنند. اکنون لایه‌های خشونت چون هیولای هفت‌سر سیمای‌ زشت خویش را به ‌نمایش می‌گذارد. به‌فعلیت‌کشاندن تعصب، همکاری‌های پیدا و پنهان با تروریستان و ایجاد شکاف‌های ژرف در امر انکشاف متوازن، همه مواردی‌اند که سیاست‌مداران و کسانی که بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، به‌گونه‌ای دست دارند و از چنین وضعیت لذت می‌برند.

این قشر بیشتر از همه مسئولیت ترویج فرهنگ هم‌پذیری و تساهل را ‌دارد. این بر همه هویدا‌ست که افغانستان یک کشور جنگ‌زده و در حال جنگ است. خشونت‌های پیدا و پنهان در لایه‌های مختلف جامعه به پیمانة زیادی وجود دارند. از تبعیض و تعصب گرفته تا هتک حرمت به یک تبار و یک گروه‌ خاص، کار و زار روزمرة مردمان این جغرافیا‌ست. کمتر می‌شود ارزش‌هایی را یافت که یک تبار و یک گروه در آن برجسته نشده باشد. اما‌ این رسالت سیاست‌مداران است. آن‌هایی که با شعارهای ‌فریبنده، زیبا و منطقی به چوکی‌های حکومتی می‌رسند، باید درست عمل کنند و آتش کین و کدورت را از سینه‌های شهروندان دور کنند، نه این‌که حامل کوله‌باری از خشونت و دهشت باشند.

دوم: رسانه‌ها: رسانه‌ها یکی از آدرس‌هایی است که می‌تواند همان قدری که در پخش و نشر رویدادهای خبری-تحلیلی مسئولیت دارند، در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های انسانی و زدودن‌ فرهنگ خشونت‌بار نیز مسئول‌اند؛ یعنی رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی فقط نقش خبر‌رسانی و پخش رویدادهای خبری را ندارند، بل ‌در ترویج یک فرهنگ کاملاً انسانی و مدرن هم‌چنان مسئولیت خطیر و تاریخی دارند. رسانه است که می‌تواند در جهت‌دهی افکار عامه و ترویج ارزش‌های نوین کمک اساسی داشته باشد. در کشوری که سیاست‌مداران آن تماشاگران خشونت و گاهی ترویج‌کنند‌گان آن باشند، دیگر راهی جز توسل به ‌رسانه‌ها داریم؟ از این‌رو است که رسانه‌ها نسبت به قضایا برخورد منطقی و اصولی داشته باشند و نکوشند که به خاطر جلب بینند‌‌گان بیشتر از ‌مسئولیت انسانی خویش عبور کنند و در صف‌ خشونت‌پروران ایستاد شوند. عزت یک رسانه در نگاه‌ غیر‌ارزشی‌بودن آن است، نه در فراخوان بیننده‌های مقطعی و روزمره. اصلاً کار یک رسانه‌ ‌آن نیست که در صدد بازتاب خشونت‌های نهفته در درون جامعه باشد؛ بل رسانه در این وضعیت بیشتر به مرهم‌گذاری و مداوای آن زخم‌هایی که ناشی از خشونت‌های متداوم است، ‌بپردازد و افق هم‌دلی و هم‌پذیری را برای ملتی که یک عمر زیر خم‌پاره‌ها زندگی کرده ایجاد کند و برای‌شان رهنمایی شود تا به ‌سوی روشنگری و صلح برود. پس، در ذیل این کانتکس می‌شود نشر آن خشونت فزیکی را که چند شب پیش از رسانه‌ای معتبر به نام «یک» نشر شد، گفت که کار‌ خلاف ارزش‌های رسانه‌ای ‌است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: