سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 18 August , 2019

طعم زهری کلنگ مرکز فرهنگی

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 46041

۲۴ جوزا , ۱۳۹۵

fidel (2)@


اولین کلنگی که دیروز با حضور وزیر شهرسازی، نمایندۀ یونسکو، سفیر کوریای جنوبی و والی فعلی و پیشین ولایت بامیان روبه‌روی مجسمه‌های ویران‌شدۀ بودا به زمین زده شد، بدون شک توانایی التیام یک زخم فرهنگی را ندارد. آن زخم فرهنگی جدارهای خالی بودا‌ست که گروه تاریک‌اندیش طالبان مرتکب آن شدند. بدون تردید عمل آن گروه جنایت فرهنگی بود؛ زیرا یکی از باشکوه‌ترین و نادرترین میراث‌های فرهنگی نه‌تنها افغانستان، که جهان را از میان برداشت و نابود کرد.

شهر بامیان علاوه بر این‌که مرکز فرهنگی کشور است و نمایانگر ذهن و خلاقیت مردمان این مرز و بوم، نشان‌دهندۀ قساوت و بی‌رحمی بی‌نظیری است که بر آن شهر و فرهنگ این کشور روا داشته شده است. این شهر هم‌زمان نماد اعتلا و خفت فرهنگی است، هم‌زمان بی‌آبرو می‌کند و آبرو می‌دهد و علاوه بر این‌ها حکایت‌های تلخ دیگری نیز از درون سینۀ پر‌راز آن آشکار می‌شود که تلاش‌های متظاهرانه و ریاکارانه برای بازسازی آن را به باد استهزا می‌گیرد.

شهر بامیان اضافه بر این‌که ذاتاً نماد فرهنگی است، رسوا‌کنندۀ اذهان ناصادق سردمدارانی است که در تقلای دروغ‌گفتن به جهانیان و مردم افغانستان‌اند. پارادوکس‌های غریبی در تلاش این شهر برای مرکز فرهنگی ماندن کشور به نمایش می‌آید که لازم است نکاتی در این مورد گفته شود:

بامیان شهر ذاتاً فرهنگی و مرکز معنوی است. این شهر میراث سه تمدن را در خود دارد و همه به آن باور دارند. شهر ضحاک به‌عنوان نماد تمدن ماقبل تاریخ از درون سیمای متروک، خاک خورد و غربت خود و غربت بامیان و فرهنگ این کشور را نشان می‌دهد. جدارهای خالی بودا به‌عنوان نماد تمدن و فرهنگ بودیسم، یکی از بی‌نظیرترین ساخته‌های ذهن بشر را در خود داشت که اینک با بی‌مهری مضاعف روبه‌رو است و تکه‌های انفجار‌داده‌شدۀ آن در گدام‌ها نگهداری می‌شوند و چه بسا که نقش و نگارهای بی‌نظیر آن در بازارهای سیاه جهان سرگردان است. شهر غلغله در موقعیت فزیکی خود رویارویی فرهنگ اسلامی را با فرهنگ و تمدن بودیسم به نمایش می‌گذارد که بازهم به نوبۀ خود حکایت ذهن و انسانی را با خود دارد که خلاق است و در کار ساختن فرهنگ.

درست است که مسیرهای بسیاری ناآمن هستند و مسافرت دشوار و بازی با زندگی به شمار می‌رود، اما رفتاری که در مسیرهای بامیان و قتل‌هایی که در آن مسیرها صورت گرفته است، رنگ سیاسی و ماهیت سیاسی داشته‌اند. این ماهیت رفتاری در آن مسیرها‌ست که شک و گمان را نسبت به تحریم و حذف عمدی بامیان و مردم آن ‌بیشتر می‌کند. علاوه بر این‌ها، بامیان با مراکز دیدنی و توریستی خود می‌تواند یکی از مراکز مهم اقتصادی و سودآور برای کشور باشد. اما هنگامی که مسیرهای منتهی به آن ناامن و آدم‌کش و دشوارعبور باشند، واضح است که تحریم بامیان و حذف عمدی مردم ساکن در آن ولایت نه حمل به زندان طبیعی، که بیشتر حمل به زندان سیاسی می‌شود.

شهر بامیان اما با چنین اهمیتی قربانی حذف است. حذف عنان‌گسیخته و هاری که جمود ذهنی حاکمان را نشان می‌دهد و شاید در خلوت‌های خود به آن زخم فرهنگی و آن فقر عمدی دلخوش و راضی باشد. گویا نوعی خصومت فرهنگی و ذهنی با آن میراث عظیم انسانی از گذشته تا‌کنون در جریان بوده است. خصومتی که تحمل بامیان و مردمش را نداشته است و در موقعیت فقر عمدی نگهداشته است. نیاز به دور‌رفتن نیست و می‌توان نشان این حذف را در تازه‌ترین تصمیم دولت در مورد بامیان پس از اعتراض جنبش روشنایی نسبت به پروژۀ توتاپ دید. دولت پس از تعیین کمیسیون دولتی جهت بررسی حوادث پیش‌آمده نسبت به قضیه توتاپ، تصمیمی اتخاذ کرد که جز تأکید بر حذف عمدی معنای دیگری نمی‌توانست داشته باشد. پس از نشر گزارش آن کمیسیون و اذعان به روا‌داشتن تبعیض به خاطر وحدت ملی تبعیض را بر نقاط مرکزی کشور تحمیل کرد. این تحمیل تبعیض نشان گویا بر نوعی خصومت دیرینۀ فرهنگی نسبت به بامیان است که از طرق سیاسی فقط امکان اجرایی دارد.

بامیان شهر ذاتاً فرهنگی و مرکز معنوی است. این شهر میراث سه تمدن را در خود دارد و همه به آن باور دارند. شهر ضحاک به‌عنوان نماد تمدن ماقبل تاریخ از درون سیمای متروک، خاک خورد و غربت خود و غربت بامیان و فرهنگ این کشور را نشان می‌دهد. جدارهای خالی بودا به‌عنوان نماد تمدن و فرهنگ بودیسم، یکی از بی‌نظیرترین ساخته‌های ذهن بشر را در خود داشت که اینک با بی‌مهری مضاعف روبه‌رو است و تکه‌های انفجار‌داده‌شدۀ آن در گدام‌ها نگهداری می‌شوند و چه بسا که نقش و نگارهای بی‌نظیر آن در بازارهای سیاه جهان سرگردان است. شهر غلغله در موقعیت فزیکی خود رویارویی فرهنگ اسلامی را با فرهنگ و تمدن بودیسم به نمایش می‌گذارد که بازهم به نوبۀ خود حکایت ذهن و انسانی را با خود دارد که خلاق است و در کار ساختن فرهنگ.

علی‌رغم اهمیت فرهنگی شهر بامیان، این شهر و مردم آن اما با تحریم روبه‌رو است. مصداق واقعی آن مسیرهایی است که به بامیان منتهی می‌شوند. این مسیرها ناآرام، ترس‌آور و آدم‌کش‌اند. کسانی که تمایل به رفتن به این شهر یا آمدن به شهرهای دیگر کشور را دارند، عملاً نمی‌توانند با خاطر آسوده و آرام در آن مسیرها سفر کنند. درست است که مسیرهای بسیاری ناآمن هستند و مسافرت دشوار و بازی با زندگی به شمار می‌رود، اما رفتاری که در مسیرهای بامیان و قتل‌هایی که در آن مسیرها صورت گرفته است، رنگ سیاسی و ماهیت سیاسی داشته‌اند. این ماهیت رفتاری در آن مسیرها‌ست که شک و گمان را نسبت به تحریم و حذف عمدی بامیان و مردم آن ‌بیشتر می‌کند. علاوه بر این‌ها، بامیان با مراکز دیدنی و توریستی خود می‌تواند یکی از مراکز مهم اقتصادی و سودآور برای کشور باشد. اما هنگامی که مسیرهای منتهی به آن ناامن و آدم‌کش و دشوارعبور باشند، واضح است که تحریم بامیان و حذف عمدی مردم ساکن در آن ولایت نه حمل به زندان طبیعی، که بیشتر حمل به زندان سیاسی می‌شود.

گذشته از این‌ها فقر مضاعفی که در بامیان وجود دارد، به هیچ صورت خود به خودی نیست. در شرایطی که یکی از حاکمان کشور گران‌ترین لباس‌های جهان را بپوشد و مشتری شرکت لباس‌سازی باشد که فقط و فقط برای هر‌مشتری از مدل مخصوص استفاده می‌کند، زن و مرد بامیان ناگزیر است در رؤیای شغلی باشد که ماهانه و در بهترین حالت ۷۰۰ افغانی درآمد دارد. زنان بامیان آشکارا و عریان در درون سیستم حذف و تحریمی تقلا می‌کنند که یک لباس خامک‌دوزی‌شده را ماه یک‌بار بتوانند به ۷۰۰ افغانی به فروش برسانند. این مسایل و موضوعات نشان می‌دهند، کلنگی که برای ساخت مرکز فرهنگی بامیان به زمین کوبیده شد، زمانی می‌تواند آن کشتار و زخم فرهنگی را مداوا کند که ولایت بامیان از تحریم و حذف رهایی یابد و تلاش واقعی برای جلب توریست و سرمایه در کنار منابع غنی طبیعی آن صورت گیرد و آنگاه است که بامیان می‌تواند مرکز فرهنگی افغانستان باشد. تا زمانی که بامیان فقیر و محروم باشد، این مرکز فرهنگی فقر فرهنگی تمام مردم افغانستان را به نمایش می‌گذارد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: