سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۱۴م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 2 April , 2020

مردمان ناشکیبا

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45917

۱۹ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه قبل‌از‌ظهر بود. هوا گرم و جاده شهید مزاری به‌غایت پرازدحام. موترها با بوق‌زدن‌های متواتر به سختی از کنارهم رد می‌شدند. رانندۀ تونسی که من نیز در آن سوار بودم، با سرک‌‌کشیدن‌های ناشیانه هر‌از‌چندگاهی نگاهی به بیرون و به آیینه می‌انداخت. از رفتار و کردارهای او اندکی می‌توانستی ‌وضعیت روانی‌اش را درک کنی. در گرمی هوای داخل موتر، موسیقی افغانی سر همه را گرم کرده بود. در میانۀ این موسیقی، گرمی‌ هوا و سرک‌کشیدن‌های راننده، موترسایکل‌سوار‌ی از دست چپ راننده پیشی گرفت و اندکی بعد از آن خودش را پس انداخت. این کار او دو بار تکرار شد. برای سومین‌باری که او می‌خواست این عمل را تکرار کند، راننده تونس سیلی محکمی را در پس گردن او خواباند. موتر‌سایکل‌سوار‌ در حالی که تعادلش را از دست داده بود، شروع کرد به فحش و ناسزا‌گفتن. در فرجام، کار این دو به جنگ و برخورد فزیکی کشیده شد. راننده در وسط جاده از موتر پیاده شد و موترسایکل‌سوار‌ خردسال را در حالی که دشنام می‌داد، به زیر مشت و لگد گرفت. اندکی بعد عابران از هر‌سوی سر رسیدند. تعدادی به تماشا ایستادند و تعدادی دیگر تلاش داشتند تا این دو را از هم جدا کنند و به غایله پایان دهند. بعد از چندی کش‌و‌گیر، کار به آخر رسید و هر‌کس به مسیر خود حرکت کرد‌. موترسایکل‌سوار هم‌چنان که خاک پیرهنش را می‌تکاند، چیزهای نامفهوی را زیر زبانش با خشم‌ می‌گفت‌. ‌راننده، قهرمان‌مآبانه ‌به سوی موترش آمده و دشنامی هدیه کرد: «نه، پدر نالد سگ ره.» از شیوه آمدنش و از حرف‌زدنش پیدا بود که او گویا کار‌ درستی را به انجام رسانده است.

افزون بر این‌ها، جامعه‌شناسان باور دارند که این‌گونه برخوردها ریشه در نحوه جامعه‌پذیری افراد دارند. آنان معتقدند که ما در سلسله‌ای از فرایند اجتماعی‌شدن فرد به این دریافت دست می‌یابیم که در برابر یک وضعیت خاص چگونه رفتاری را از خود بروز دهد که نتیجه همانی باشد که او می‌خواهد. این گروه از افراد می‌گویند،‌ هرگاه در یک جامعه‌‌، ما شاهد این باشیم که اکثر اعضای ‌آن ‌برای حل مسأله‌های زیستی‌شان به ابزار خشونت متوسل می‌شوند، به این معناست که این افراد در بستر جامعه و در جریان زیست‌شان مشاهده کرده‌اند که خشونت سریع‌تر پاسخ می‌دهد تا مکانیزم‌های مسالمت‌آمیز دیگر. در نتیجه گفته‌اند که این یک نوع یادگیری اجتماعی است؛ یعنی افراد دیده‌اند که کسانی از این شیوه کار گرفته‌اند و به مقصود خود زودتر نایل آمده‌اند. روی این حساب افرادی که در حال تصمیم‌گیری‌اند، به‌صورت مستقیم و سریع ذهن‌شان آن‌ها را به سوی مکانیزم‌های خشونت‌آمیز می‌کشاند.

 این رخداد پنج دقیقه زمان را در بر گرفت؛ اما در این میان کسی لگد‌‌مال شد و کسی دیگر لگد‌مال کرد. کسی در میان دیدگان ‌‌همگان بی‌حرمت شد‌ و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دیگری از این رخداد اعتماد‌به‌نفس به دست آورد، به طوری که گویا او هنوز هست و می‌تواند در برابر چیزهایی قد علم کند که دوستش ندارد. اما این‌ها همه به یک‌سوی، واکنش مردم و کسانی که با من در یک موتر بودند، در سوی دیگر. جوانی با لباس خاکی و صورت اصلاح‌ناشده که در سمت راست من نشسته بود، عمل راننده را مورد ستایش قرار داده گفت: «خوب کدی بچه سگ ره، موترسایکل‌سواری خوده هم نمی‌فامه. ای رقم آدما ره باید است امی رقمی کنی ها استاد!» او که ناخن اشاره دست راستش را به دندان می‌گزید، ‌ادامه داد: «تا دگه ازی کارای خوده تکرار نکنه.» ما در مجموع هفت نفر در داخل موتر بودیم. یکی در چوکی ‌کنار‌دست موتروان نشسته بود. دو نفر دیگر در چوکی میانی و سه خانم نیز در چوکی عقب موتر جا گرفته بودند و همه رو به سوی کوته‌سنگی در حرکت بودیم. دیگران در واکنش به این رخداد چیز‌ زیادی را بر زبان نیاوردند. فرد کنار‌دستی موتروان که بعداً در ایستگاه قلعه ناظر پیاده شد، راننده را به آرامی مخاطب قرار داده گفت: «ایتو نمیشه استاد، تو با مردم جنجال می‌کنی یا کارته می‌کنی؟ اگه تو هر‌لاظه با مردم خوده بن کنی، از کار می‌مانی.» راننده سخن او را دریافت و چندی خودش را روی فرمان موتر خم و راست کرد‌ و خودش را با دنده و آیینه موتر مصروف کرد. با این وجود کسی از میان خانم‌ها راجع به این پیشامد ابراز نظر نکرده بود. همه در سکوت و وز‌وز ناشی از برخورد باد با موتر پیش می‌رفتیم. در این میان کسی از میان خانم‌ها آه سردی کشیده ناروشن و سست گفت: «اینا چقدر زود جنگ می‌کنند!» تا بعد همه به مقصد رسیده و مزدکار موتروان را داده او را ترک کردیم.

حمید، محصل سال آخر رشته جامعه شناسی در دانشگاه کابل است. او باور دارد که خشونت‌هایی از این‌دست ریشه در فضایی دارد که راننده در آن کار می‌کند. او می‌گوید: «سرک‌ها کم‌عرض‌اند و نشانه‌های ترافیکی وجود ندارند. از سوی دیگر بایسکل‌رانا‌ن و موترسایکل‌سواران نیز در خصوص مراعات‌کردن‌ قواعد بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که اگر تصادفی پیش بیاید، در هر‌صورت رانندۀ موتر مقصر است.» او ضمن یاد‌آوری این نکته خاطر‌نشان کرده افزود: «خب در چنین ‌وضعیتی طبیعی است که رفتار ناشیانۀ موترسایکل‌سواران اعصاب رانندگان موتر را خراب می‌کند.»

افزون بر این‌ها، جامعه‌شناسان باور دارند که این‌گونه برخوردها ریشه در نحوه جامعه‌پذیری افراد دارند. آنان معتقدند که ما در سلسله‌ای از فرایند اجتماعی‌شدن فرد به این دریافت دست می‌یابیم که در برابر یک وضعیت خاص چگونه رفتاری را از خود بروز دهد که نتیجه همانی باشد که او می‌خواهد. این گروه از افراد می‌گویند،‌ هرگاه در یک جامعه‌‌، ما شاهد این باشیم که اکثر اعضای ‌آن ‌برای حل مسأله‌های زیستی‌شان به ابزار خشونت متوسل می‌شوند، به این معناست که این افراد در بستر جامعه و در جریان زیست‌شان مشاهده کرده‌اند که خشونت سریع‌تر پاسخ می‌دهد تا مکانیزم‌های مسالمت‌آمیز دیگر. در نتیجه گفته‌اند که این یک نوع یادگیری اجتماعی است؛ یعنی افراد دیده‌اند که کسانی از این شیوه کار گرفته‌اند و به مقصود خود زودتر نایل آمده‌اند. روی این حساب افرادی که در حال تصمیم‌گیری‌اند، به‌صورت مستقیم و سریع ذهن‌شان آن‌ها را به سوی مکانیزم‌های خشونت‌آمیز می‌کشاند.

حمید، محصل سال آخر رشته جامعه شناسی در دانشگاه کابل است. او باور دارد که خشونت‌هایی از این‌دست ریشه در فضایی دارد که راننده در آن کار می‌کند. او می‌گوید: «سرک‌ها کم‌عرض‌اند و نشانه‌های ترافیکی وجود ندارند. از سوی دیگر بایسکل‌رانا‌ن و موترسایکل‌سواران نیز در خصوص مراعات‌کردن‌ قواعد بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که اگر تصادفی پیش بیاید، در هر‌صورت رانندۀ موتر مقصر است.» او ضمن یاد‌آوری این نکته خاطر‌نشان کرده افزود: «خب در چنین ‌وضعیتی طبیعی است که رفتار ناشیانۀ موترسایکل‌سواران اعصاب رانندگان موتر را خراب می‌کند.»

هم‌چنان روان‌شناسان به سلسله‌مراتبی از اقتدار و نحوۀ انتقال خشم باورمند‌ند. این گروه از عالمان می‌گویند که در خانواده‌های اقتدار‌گرا (خانواده‌های افغانی عموماً خانواده‌های اقتدارگرایند) قدرت از پدر می‌آغازد، مادر را در‌برگ رفته و در میان افراد خانواده تقسیم می‌شود. در این میان قدرت‌ بیشتر مال کسی است که کهن‌سال‌تر است. روی این حساب روان‌شناسان به این دریافت رسیده‌اند که در چنین یک سیستم عمودی، افراد یک خانواده عموماً عقده‌مند و مغرض به بار می‌آیند. در نتیجه باور بر این است که باید بستری فراهم باشد تا افراد بتوانند عقدۀ به‌وجود‌آمده در درون‌شان را تخلیه کنند. این کار به صورت‌های گوناگون‌ خودش را می‌نماید؛ از نافرمانی در برابر پدر و مادر گرفته تا تخریب وسایل خانه، دیگرآزاری، و این‌که دیگران را بزنند، دشنام بگویند و انواع دیگر‌، و در نهایت به خود‌آزاری، به‌صورت نفرت‌داشتن از خود، زخم‌زدن به خود و حتا ‌خودکشی تبارز می‌یابد: قتل ‌نفس.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: