سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۲۱م قوس ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 12 December , 2019

به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف-۲۳

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45878

۱۸ جوزا , ۱۳۹۵

Sakhi_Razai


فصل دوم – ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

۳. دسترسی به خدمات توسط همه از طریق حکومتداری شفاف و مشارکتی

نمونه روش‌های خوب که بیانگر دموکراسی مشارکتی و شفاف بوده و توسط مشارکت‌کنندگان در ورکشاپ ارائه شد: (الف) احیای دو دریا در چیندوی چین؛ (ب) پلان استراتژیک حیاتی برای منطقه بزرگ ونکور کانادا؛ (ج) برنامه همه‌شمول در سانتو آندره برازیل؛ (د) مدیریت زباله‌جات و حفظ محیط زیست در سینت ریتای بنین.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای پالیسی

بحث و تحلیل بهترین روش‌های ارائه‌شده در ورکشاپ دسترسی به خدمات برای همه، منجر به یادگیری چندین درس از ابتکارات به‌عمل‌آمده شد. درس‌های مشترک عبارت‌اند از این‌که پروسه مهم‌تر از بازده است، روندهای مبتنی بر اجتماعات کل‌گرایانه و همه‌شمول است، و این‌که پروسه و نه راه‌حل، قابل انتقال به دیگران است. درس‌های کلیدی دیگر که منجر به موفقیت پروژه‌های مختلف شده‌اند، عبارت‌اند از تعهد رهبر و موجودیت یک دیدگاه روشن برای پروژه و حکومتداری خوب در طرح و تطبیق آن. همان‌طوری که ملاحظه شد، در مثال‌ها و موارد ارائه‌شده از کشورهای کانادا، چین و برازیل ایجاد یک دیدگاه واحد ابتکار انکشافی را رهبری کرده است. استفاده از سرمایه اجتماعی برای ارائه خدمات و ایجاد سرمایه به‌شکل واضح در مثال ارائه‌شده از کشور بنین به چشم می‌خورد. مثال آلمان بیشتر نشان داد که استراتژی‌های مدیریت جدید، نظام‌مند‌سازی بروکراسی و حکومتداری الکتریکی به‌عنوان فکتورهایی عمل کرده‌اند که منجر به مدرنیزه‌سازی کشور آلمان شده‌اند.

شخصیت رهبر محلی هم یک عنصر و مؤلفه مهم در مشارکت جنسیتی از اهمیت خاصی در مقوله حکومتداری برخوردار است. مثال بهبود مناطق فقیر‌نشین از بوپال نشان داد که شمولیت رهبر محلی در چنین ابتکاراتی مهم‌تر از قدرت سیاسی است. نیز این‌که‌ ‌رهبران جامعه مدنی شخصیت‌های کلیدی برای شفافیت به شمار می‌روند؛ زیرا آن‌ها به اجتماعات اجازه می‌دهند که به پروسه اعتماد کنند. مثال ارائه‌شده از فلیپین نشان داد که نوآوری در سکتور صحت چگونه می‌تواند به نقطه‌ای برای توسعه اجتماعات و گرایش ارزش اجتماعی مبدل شود.

در بخش تطبیق ممکن است مشارکت بیش از حد وقت‌گیر باشد. با این حال، مشارکت در روند تصمیم‌گیری امری ضروری به شمار می‌رود. زمانی که مردم نسبت به مزایای برنامه‌ای متقاعد شوند و در مورد مزایای آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها از پروسه حمایت و در آن سهم‌گیری خواهند کرد؛ زیرا مقاومت در برابر یک روند برآیند بی‌اعتماد‌ی است. حکومت زمانی با مقاومت مردم رو‌به‌رو می‌شود که برنامه‌ها از بالا به پایین معرفی می‌شوند. بر همین اساس، روند برنامه‌ریزی و معرفی برنامه از پایین به بالا، امری ضروری به شمار می‌رود؛ زیرا در زمان فرمول‌بندی مستفیدان باید احساس مالکیت بر برنامه داشته باشند. در این روند، کیفیت رهبری جامعه مدنی نیز حایز اهمیت است‌ و رهبری جامعه مدنی می‌تواند در مقام تسریع‌کننده عمل کند، اما مستلزم هدایت و پیروی از هنجارهای حکومتداری خوب است.

تفویض صلاحیت‌ها به پایین‌ترین سطوح حکومت به‌عنوان مناسب‌ترین سطح، نیازمند ظرفیت در سطوح یاد‌شده در این پروسه است. بنابراین، تمرکز‌زدایی به خودی خود، کافی نیست؛ مگر این‌که همراه با ظرفیت‌سازی نهادهای محلی باشد. ‌آموزش نتیجه‌گرا، جاری، قابل استطاعت و پایدار نیز برای کنش‌گران حکومتداری محلی لازم است. فراتر از آن، ایجاد ظرفیت تخنیکی برای عرضه خدمات و ظرفیت مشارکتی و حسابده در سطح محلی از جمله لازمه‌های حکومتداری مشارکتی و شفاف به شمار می‌روند. با این‌که نزدیکی حکومت به مردم (استفاده‌کنندگان خدمات اساسی) زمینه مشارکت گسترده و شفاف را فراهم می‌سازد، اما حکومت محلی هم‌چنان در برابر فساد آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. از این‌‌رو، آموزش حکومت محلی باید نیاز‌های ظرفیت‌سازی برای حکمرانی شفاف را نیز در‌بر بگیرد.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

برگردان: محمد‌سخی رضایی

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: