سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45665

۱۱ جوزا , ۱۳۹۵

sakhi


فصل دوم

۲. ابتکارات حکومتداری محور برای تقویت ظرفیت دولت

بخش چهاردهم

یکی از ابعاد کلیدی الگوی نوظهور حکومتداری، توان بالقوه آن برای فراهم‌ساختن فضای مناسب برای رساندن «صدای» مردم از طریق مشارکت آن‌ها با مؤسسات غیر‌دولتی و اجتماعی است. با این حال، مشارکت‌کنندگان این ورکشاپ تأکید کردند که با تقویت نقش جامعه مدنی و سکتور خصوصی در حکومتداری، مسئولیت‌های حسابدهی و ترتیبات لازم برای آن باید بادقت تعریف شوند. مؤسسات غیر‌دولتی لازم است تا در برابر اجتماعاتی که به آن‌ها خدمات عرضه می‌کنند، شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر‌ و حسابده‌تر شوند.

سوم، ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای استفاده از مزایای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی باید تقویت شود. مشارکت‌کنندگان ورکشاپ خاطر‌نشان ساختند که تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی دارای پتانسیل تغییر حکومت به‌صورت کل است و دارای قدرتی قوی برای شکل‌دادن یک الگوی جدید حکومتداری‌. تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی نه‌تنها ابزارهای قوی جدیدی را برای بهبود روندهای داخلی و تقویت روابط بین حکومت و مشتریان خدمات دولتی فراهم می‌کند، بلکه روش تعریف اجتماعی و گروه‌های مردم و نحوه اجرای نقش آن‌ها را نیز تغییر می‌دهد، که آن‌ها را قادر به داشتن ارتباطات سطح بالاتر، همیاری و شبکه‌سازی بین اعضای یک سازمان یا گروه، بدون در‌نظرداشت موقعیت فیزیکی، موانع ملی، و دسته‌بندی‌های سنتی می‌سازد. بنابراین، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی دارای توان بالقوه شگرفی برای بهبود روابط بین حکومت و شهروندان از طریق اشکال مختلف دموکراسی دیجیتالی است. هم‌چنین، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی تسهیلاتی را برای تقویت روابط بین حکومت و بنگاه‌های تجاری از طریق فراهم‌ساختن فرصت‌های «تجارت الکترونیکی» در عرصه‌هایی چون تدارکات فراهم می‌کند. با این حال، مشارکت‌کنندگان خاطر‌‌نشان ساختند که تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی، هم‌چنین تهدیداتی را متوجه افرادی می‌کند که به ابزارهای اساسی آن دسترسی دارند و مردمی که به چنان تسهیلاتی از قبیل انترنت و تلفن مبایل دسترسی ندارند.

 بنابراین، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی دارای توان بالقوه شگرفی برای بهبود روابط بین حکومت و شهروندان از طریق اشکال مختلف دموکراسی دیجیتالی است. هم‌چنین، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی تسهیلاتی را برای تقویت روابط بین حکومت و بنگاه‌های تجاری از طریق فراهم‌ساختن فرصت‌های «تجارت الکترونیکی» در عرصه‌هایی چون تدارکات فراهم می‌کند. با این حال، مشارکت‌کنندگان خاطر‌‌نشان ساختند که تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتی، هم‌چنین تهدیداتی را متوجه افرادی می‌کند که به ابزارهای اساسی آن دسترسی دارند و مردمی که به چنان تسهیلاتی از قبیل انترنت و تلفن مبایل دسترسی ندارند.

چهارم، ظرفیت هر‌حکومت برای اجرای وظیفه خود در مقام تضمین‌کننده عدالت اجتماعی در یک جامعه باید تقویت شود. مشارکت‌کنندگان خاطر‌نشان ساختند که گرایش‌های جهانی به سوی تعریف نقش دولت به‌طور کلی منجر به مشارکت بیشتر سکتور خصوصی و جامعه مدنی در عرضه خدمات و مدیریت دولتی شده است. با افزایش فشار بر حکومت‌ها مبنی بر تأکید بالای کارایی بر دیگر اولویت‌ها، منافع گروه‌های فقیر جامعه و گروه‌های محروم ممکن است در ترتیبات حکومتداری و پالیسی‌های عامه در مخاطره قرار بگیرد. نقش دولت به‌عنوان نگهبان عدالت اجتماعی در چنین متن و بستری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. اجرای مؤثر این نقش مستلزم توجه بیشتر حکومت‌ها به آجندای اجتماعی، در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد مکانیزم‌هایی است که گروه‌های فقیر جامعه را قادر به ایجاد عواید بیشتر کند. این امر، هم‌چنین بر لزوم تعمیق دموکراسی از طریق اصلاح نهادها و پروسه‌های حکومتداری مانند مرکزیت‌زدایی و شمولیت فعال جامعه مدنی در پروسه‌های مباحث و پالیسی‌سازی، تأکید دارد.

 

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

‌ منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: