سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

پرواز در قفس

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45583

۹ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Sofi


 ‌کودکان کار یکی از مسأله‌های اجتماعی امروز ما به حساب می‌آید. بر بنیاد‌ داده‌های وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر ۶ میلیون کودک‌ کار در کشور وجود دارند. از سوی دیگر در گزارش‌ها آمده است که کودکان حتا در محیط کار نیز از امنیت کافی برخور‌دار نیستند. در همین مورد گزارش شده است که کودکان‌ کار در خطر سؤاستفاده‌های جنسی قرار دارند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خوانیم که این خطر بیشتر دختران خردسال را‌ تهدید می‌کند. از وجه دیگر، ‌فقر و نبود حاکمیت دولت سبب شده است که تعداد‌ زیادی از این کودکان از خدمات آموزشی دور بمانند. افزون بر این، بر پایه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، به دلیل دوری مراکز صحی و ناامن‌بودن راه‌ها کودکان‌ زیادی از خدمات صحی دور مانده‌اند. در این میان آمده است که ۲۰ در‌صد از کودکان ‌کار به‌صورت میانگین ۵ کیلومتر از مراکز صحی فاصله دارند. غیر از این، کودکان‌ کار با خطراتی مانند اعتیاد به مواد‌مخدر نیز روبه‌رویند. خانواده معتاد و سرو‌کار‌داشتن کودک با افراد معتاد در خارج از منزل، از جمله علت‌های معتاد‌شدن کودک به حساب می‌آیند. کارشناسان دلیل پدیدار‌شدن کودکان کار را فقر خانواده‌ها عنوان کرده‌اند.

 وقتی از جا و مکانش پرسیدم گفت: «خانه ما در کوچه قلای واحد اس.» آن‌ها در خانه کرایی زندگی می‌کنند. از کرایه خانه چیزی ‌‌نمی‌دانست. او در این مورد گفت که حساب خرج و کرایه خانه را مادرش می‌پردازد. در این میان او فقط وظیفه دارد تا روزانه پول به‌دست‌آورده‌اش را هر‌شام چهار تا نان گرفته به خانه ببرد و اگر مقدار پول‌ دیگر‌ در گوشه چا‌درش باقی ماند، به مادرش بسپارد. به قول رخشانه او روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی کار می‌کند.

‌رخشانه‌ دختر خردسالی است که فقر او را از بودن در خانه باز داشته است. او هر‌روز صبح می‌آید و در چهار‌راهی گولایی دواخانه در پناه‌ ستونی می‌نشیند تا عابران دل‌سوز به او مقدار پولی بدهند. ساعت دوازه‌ونیم روز بود. او تکه نانی در دست چپش گرفته بود و هر‌از‌چندگاهی دندانی به او می‌زد. کف دست راستش را از لای چادر بیرون آورده و گشوده بود تا در آن پول را بگیرد. لباس سبز به تن داشت و چادری به رنگ قهوه‌ای. کفش او از جنش پلاستیک بود. چهره‌اش هر‌چند خاک‌آلود بود، اما نجابت‌ کودکانه‌ای را با خود داشت. او هنوز به مهارت‌های تکدی‌گری وارد نیست. از این‌رو فقط سیمای‌ کودکان‌اش مردم با مجاب می‌کند تا به او پول بدهند. نه به‌گونۀ فریبنده تملق می‌کند و نه صدای ترحم‌برانگیزی از او شنیده می‌شود. در اول تنها این تکه را سست و شکسته برایم گفت: «کاکا پیسه بته.» اما در ادامه خیلی سریع و تند‌تند به سوال‌هایم پاسخ می‌داد.

رخشانه یک سال است که در سرک‌های کابل گدایی‌ می‌کند. پیش از این او در خانه در کنار مادرش بوده است. از روزی به این کار روی آورده که پدرش دیگر توان کار‌کردن را از دست داده است. به قول رخشانه، پدر خانواده سنگ گرده دارد. قبل از این پیش‌آمد پدرش کراچی داشته و ‌‌برای آنان نانی دست‌و‌پا می‌کرده. بعد از خانه‌نشین‌شدن پدرش، تقسیم کار در خانه نیز تغییر می‌کند. ‌‌او و مادرش مجبور می‌شوند تا کار در بیرون از منزل را انتخاب کنند. در لا‌به‌لای گفته‌هایش او به من گفت: «‌باد از چای صبح مه هم از خانه میایوم مادرم هم. د خانه پدرم اس و یک همشیره خرد‌م.» او که ‌‌به من چندان نگاه نمی‌کرد و نگاه پریشان داشت، در ادامه گفت: «مه دیر خانه میرم. مادر از مه کده وخت خانه میایه. مادرم د خانه مردم کالا‌شویی و پاک‌‌کاری می‌کنه. کارایشه زود تمام می‌کنه، زود خانه میایه». وقتی از جا و مکانش پرسیدم گفت: «خانه ما در کوچه قلای واحد اس.» آن‌ها در خانه کرایی زندگی می‌کنند. از کرایه خانه چیزی ‌‌نمی‌دانست. او در این مورد گفت که حساب خرج و کرایه خانه را مادرش می‌پردازد. در این میان او فقط وظیفه دارد تا روزانه پول به‌دست‌آورده‌اش را هر‌شام چهار تا نان گرفته به خانه ببرد و اگر مقدار پول‌ دیگر‌ در گوشه چا‌درش باقی ماند، به مادرش بسپارد. به قول رخشانه او روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی کار می‌کند.

 تکه نانی در دست چپش گرفته بود و هر‌از‌چندگاهی دندانی به او می‌زد. کف دست راستش را از لای چادر بیرون آورده و گشوده بود تا در آن پول را بگیرد. لباس سبز به تن داشت و چادری به رنگ قهوه‌ای. کفش او از جنش پلاستیک بود. چهره‌اش هر‌چند خاک‌آلود بود، اما نجابت‌ کودکانه‌ای را با خود داشت. او هنوز به مهارت‌های تکدی‌گری وارد نیست. از این‌رو فقط سیمای‌ کودکان‌اش مردم با مجاب می‌کند تا به او پول بدهند. نه به‌گونۀ فریبنده تملق می‌کند و نه صدای ترحم‌برانگیزی از او شنیده می‌شود. در اول تنها این تکه را سست و شکسته برایم گفت: «کاکا پیسه بته.» اما در ادامه خیلی سریع و تند‌تند به سوال‌هایم پاسخ می‌داد.

با همه این موارد او اما به آینده خوشبین است و روزی را انتظار می‌کشد که پدرش خوب شود و او ‌درس بخواند. در جواب سوالی که آیا دوست دارد درس بخواند گفت: «دوست دارم مکتب بروم، درس بخوانم. دختر همسایه ما کالای نو پوشیده مکتب می‌ره. مه هم می‌خوایوم همو رقمی باشم.» اما این‌که آیا پدرش به زودی خوب خواهد شد یا نه، روشن نیست؛ زیرا خانواده رخشانه چندان پولی در کف ندارند تا از عهده مصارف معالجه پدر خانواده بر‌آمده بتوانند. رخشانه می‌گوید مادرش از مردم محل نیز کمک خواسته‌، اما کسی تا حال با آنان همکاری نکرده است. او هم‌چنان گفت: «دیردیر مادرم میره و دوا میاره. ما پیسه نداریم. غریب استیم. مادرم هم زیاد کار نمی‌کنه. کار ما و مادر‌م زود تمام می‌شه‌».

به هر‌روی او دیگر به این کار خوی گرفته ‌و کمتر احساس بیگانگی ‌دارد، در حالی که روزهای اول مادرش او را از خانه تا سرک همراهی می‌کرده است. ‌کارشناسان باور دارند که دور‌ماندن کودک از مهر و عشق خانواده و در عوض سرو‌کار‌داشتن ‌با هر‌قسم افراد، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد. از این جهت عدم تعلق عاطفی کودک به کانون خانواده، او را در دام گروه‌های دیگری می‌اندازد. هم‌چنان آگاهان باور دارند که عدم تغذیه مناسب آنان را به مشکلاتی مانند کم‌خونی و کمبود ویتامین‌ها رو‌به‌رو می‌کند. از سوی دیگر روان‌شناسان معتقدند که کودکان‌ کار در معرض انواع‌ ‌مریضی‌های روانی قرار دارند. شرایطی رقت‌آوری که سبب شده است تا آنان به کار رو بیاورند و نیز رخدادهای روان‌پریشانه‌ای که هر‌روز در مقابل چشم‌های کودکان‌ کار رخ می‌دهند، از جمله مواردی‌اند که بیشترین آسیب روانی را متوجه آنان می‌سازند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: