سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۴م دلو ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 24 January , 2019

مکتب‏‌خانه داعش

نویسنده : پیمان فرزاد - کد خبر : 45532

۸ جوزا , ۱۳۹۵

The Day Note


به‌رغم حمایت گسترده و بی‌سابقۀ جامعۀ جهانی از حکومت و دولت افغانستان در دوران پس از ۱۱ سپتامبر، اما به دلیل ضعف مدیریت و ناکاراگی مدیران در همۀ سطوح حکومتی ‌ـ‌مرکزی و محلی‌ـ ‌اما دامنۀ مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نه‌تنها کم نشده، که در اشکال متفاوت بروز یافته و خود را در جنبه‌های مختلف نشان داده است. بی‌تردید می‌توان مدعی شد که بخشی از چالش‌ها و مشکلات کنونی در بنیادگرایی و رفتارهای تندروانه و افراطی ریشه دارد. از وقتی‌ که اسلام سیاسی در چنددهه پیش در سیاست و جامعۀ افغانستان شدت بیشتر یافت‌ ـ‌هرچند می‌توان با اغماض گفت که سقوط حکومت امان‌الله خان از فعل‌وانفعالات اسلام سیاسی‌ ناشی شدـ ‌ولی این پدیده هنگامی در متن جامعه بیشتر عمق یافت که جریان‌های اخوانی و اسلام‌گرا فعالیت‌های‌شان را به براندازی نظام و مخالفت با نظم سیاسی و اجتماعی موجود متمرکز کردند.

اکنون بخشی از همین نیروهای اسلام‌گرا در درون چارچوب نظام کنونی فعال‌اند و بخش دیگر با در‌پیش‌گرفتن افراط‌گرایی/تندوری خشونت‌محور، زندگی بر کام میلیون‌ها شهروند کشور تلخ کرده‌اند/می‌کنند. زیاد دور نرویم؛ اکثر احزاب اسلام‌گرا که در جنگ علیه اشغال شوروی سهم‌ داشتند، امروز در داخل نظام فعال‌اند و شریک خوان قدرت. ظاهراً حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز می‌خواهد همین رویه را دنبال کند ‌ـ‌ هرچند بخش بزرگی از نیروی این حزب از قبل در حکومت سهیم بوده‌اند و وزیرانی در حکومت داشته و دارند. اما روی سخن کنونی با فعالیت‌های بنیادگرایانه در مقابل چشمان حکومت است. همان‌گونه در اول گفته شد، ریشۀ بسیاری خشونت‌های کنونی به همین فعالیت‌ها گره خورده است. حکومت و نظام در کلیت خود اگر نگوییم به این کارها بی‌توجه است، دست‌کم اغماض و چشم‌پوشی نسبت به چنین رفتارهایی سبب گسترش و ترویج بنیادگرایی شده است. موجودیت مدارسی در شمال کشور، به‌ویژه کندز، شاهد این مدعایند. به این نکته بیشتر پرداخته خواهد شد.

تسلط یک‌هفته‌ای گروه طالبان بر شهر کندز در سال گذشته، نشان داد که این استراتژی به چه‌ میزانی برای آن‌ها موفقیت به همراه داشت و در همان سطح شرمندگی برای دولت خلق کرد. نیروهای بنیادگرا با تغییر استراتژی‌شان با این رویکرد، توانسته‌اند پایگاه‌های اجتماعی خود را گسترش دهند و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی را برای ترویج افکار و پیشبرد اهداف‌شان فراهم کنند، تا بتوانند در درازمدت بدون هزینۀ سنگین بنیادگرایی/افراط‌گرایی خشونت‌محور را در عمل تطبیق کنند. سلفی‌گرفتن و انتشار تصاویر‌ در حمایت از تسلط یک‌هفته‌ای گروه طالبان بر شهر کندز، مبین موفقیت این رویکرد است.

صدای امریکا در گزارشی مدعی شده است که گروه داعش‌ «در ولسوالی کوت ننگرهار، دو لیسه و یک مدرسه تأسیس کرده است». بنا بر این گزارش، داعش نظام آموزشی خودش را بر صدها دانش‌آموزی تطبیق می‌کند که در این ولسوالی ساکن‌اند و در مکاتب این گروه مصروف آموزش و همین‌گونه، «پسران هواداران خارجی‌»‌شان. هرچند مقام‌های مختلف وزارت معارف واکنش ضدونقیض و پارادوکسیکالی نسبت به این ادعا داشته‌اند، ولی همۀ آنانی ‌که با صدای امریکا سخن کرده‌اند، در یک ‌مورد متفق‌اند: داعش در ولسوالی کوت حضور دارد و مکاتبی نیز زیر کنترل این گروه است. منبعی خارج از نظام معارف از فراهم‌بودن امکانات زندگی برای دانش‌آموزان و استادان این مدارس/مکاتب سخن رانده است. آموزش استفاده از اسلحه، بخشی از نظام آموزشی داعش در این مکاتب است؛ مکاتبی که پیش از تسلط داعش حدود «۲۵۰۰ شاگرد پسر و ۱۷۰۰ دانش‌آموز دختر» داشته‌اند. ایجاد مکاتبی از سوی داعش در کوت پس از اچین، دومین تجربۀ این ‌گروه در گسترش افکار بنیادگرایانه‌اش در ننگرهار است.

حالا این روند در ننگرهار از سوی داعش به پیش برده می‌شود. این مسأله بار دیگر نشان‌دهندۀ هشدار به حکومت و کلیت نظام است؛ حکومتی‌ که با بی‌مبالاتی، اغماض، مسامحه و تساهل با چنین پدیدۀ خطرناکی برخورد کرده است و تاکنون شواهد نشان داده که این روند کماکان ادامه دارد. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت اگر واکنش حکومت به پدیده‌ای به این مهمی را بی‌توجهی نام بگذاریم، آیا امیدی می‌توان به برقراری آرامش و صلح در آینده ‌داشت؟ این مسأله محکی برای راستی‌آزمایی حکومت نیز است. 

مقام‌های حکومتی بارها، در مناسبت‌های مختلف و با استفاده از هر‌تریبیونی، در سطوح مختلف از رییس‌جمهور گرفته تا مشاور امنیت ملی‌اش، بلوف شکست داعش را کرده‌اند. ولی ادعاهای تازه در مورد گردانندگی و پیشبرد نظام آموزشی و تربیۀ تندروهایی با محوریت خشونت، نشان می‌دهد که گروه داعش استراتژی متفاوتی را در پیش گرفته است؛ پیش‌روی با چراغ‌های خاموش. به این معنا که این گروه به جای رویارویی با نیروهای امنیتی در جبهۀ جنگ، می‌خواهد تا پایگاه‌های اجتماعی و به تبع آن نظامی‌اش‌ را در جامعه تحکیم بخشد.

ظاهراً گروه داعش می‌خواهد تجربۀ مشابهی را که در شمال کشور اجرا شده بود و البته موفق هم بود‌، تکرار کند. مدرسۀ اشرف‌المدارس در کندز، برای مدتی در سطح رسانه‌ها سروصدا ایجاد کرد و به‌ندرت از این حد بالاتر رفت. تسلط یک‌هفته‌ای گروه طالبان بر شهر کندز در سال گذشته، نشان داد که این استراتژی به چه‌ میزانی برای آن‌ها موفقیت به همراه داشت و در همان سطح شرمندگی برای دولت خلق کرد. نیروهای بنیادگرا با تغییر استراتژی‌شان با این رویکرد، توانسته‌اند پایگاه‌های اجتماعی خود را گسترش دهند و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی را برای ترویج افکار و پیشبرد اهداف‌شان فراهم کنند، تا بتوانند در درازمدت بدون هزینۀ سنگین بنیادگرایی/افراط‌گرایی خشونت‌محور را در عمل تطبیق کنند. سلفی‌گرفتن و انتشار تصاویر‌ در حمایت از تسلط یک‌هفته‌ای گروه طالبان بر شهر کندز، مبین موفقیت این رویکرد است.

حالا این روند در ننگرهار از سوی داعش به پیش برده می‌شود. این مسأله بار دیگر نشان‌دهندۀ هشدار به حکومت و کلیت نظام است؛ حکومتی‌ که با بی‌مبالاتی، اغماض، مسامحه و تساهل با چنین پدیدۀ خطرناکی برخورد کرده است و تاکنون شواهد نشان داده که این روند کماکان ادامه دارد. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت اگر واکنش حکومت به پدیده‌ای به این مهمی را بی‌توجهی نام بگذاریم، آیا امیدی می‌توان به برقراری آرامش و صلح در آینده ‌داشت؟ این مسأله محکی برای راستی‌آزمایی حکومت نیز است. شهروندان جدیت یا تساهل حکومت در قبال پیشروی داعش با چراغ‌های خاموش در ننگرهار را بیانگر عزم آن در آوردن صلح و برقراری آرامش پایدار خواهند دید. در عین‌حال برخورد با این مسأله نشان خواهد داد که ادعای حکومت در شکست‌دادن داعش از چه‌ میزان واقعیت برخوردار است و بیانگر چه ‌سطح از ادعای میان‌تهی و خاک در چشم مردم انداختن و همین‌گونه انحراف افکار عمومی و البته توجه حامیان بین‌المللی‌اش از واقعیت‌های موجود است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: