سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

نخستین پیشگامان؛ ماری ولستون کرافت

نویسنده : فرزانه فرنگیس - کد خبر : 45409

۳ جوزا , ۱۳۹۵

Mary Wollstonecraft


 دوران پایانی قرن هیجدهم در اروپا دوره تغییر و تحول است؛ عصری که در آن ایمان به خرد و خود‌مختاری و آزادی انسان جایگزین حقوق الهی شاهان بر رعایا می­شد. این رد پای پر‌تلاطم تغییر و دگرگونی بیش از هر‌جای‌ دیگر در انقلاب فرانسه تجسم یافت، که اعلامیه حقوق بشر و شهروندی یکی از دستاوردهای آن بود. اما این اعلامیه «‌نیمۀ دیگر جامعه» (زنان)‌ را در‌بر نمی‌گرفت. بر همین اساس تعدادی از زنان برای تغییر وضعیت خود‌شان تلاش­هایی را آغاز کردند. آن­ها مسألۀ ‌حقوق شهروندی زنان را مطرح کردند. پرسش آن­ها این بود‌ که چرا اعلامیه حقوق شهروندی به زنان تعمیم داده نشده است؟ یکی از پیش‌گامان این جریان نویسنده و فیلسوف انگلیسی ماری ولستون کرافت بود. او نگارندۀ یکی از اولین متون فیمینستی به تعبیر امروزی این مفهوم «‌در حقانیت حقوق زن‌» است. آرا و دیدگاه­های او در این کتاب سر‌آغازی برای جنبش حق‌طلبی زنان یا موج اول فیمینسم شد. کرافت نقد خود را از پیش‌داوری­های سنتی مردانه در‌بارۀ سرشت زنان که آن­ها را موجودات عاطفی، ضعیف، سلیطه و شیء جنسی می‌پنداشت، آغاز کرد، و در این راستا ‌همۀ نهاد­های مرد‌سالار چون نهاد مذهب، خا‌نواده و آموزشگاه را که توجیه‌کنندگان فرودستی زنان می‌دانست‌، مورد نقد قرار داد. او مدعی شد‌ که اگر زنان رفتاری می­کنند که درخور شأن و شخصیت‌شان نیست، حاصل فرهنگ‌ و جامعه‌ای‌ است که آن­ها را از پیشرفت و شگوفایی شخیصت انسانی‌شان باز داشته است. به اعتقاد کرافت، زنان از کودکی چنان تربیت می­شوند‌ که به‌لحاظ عقلی خود‌شان پایین‌تر از مردان هستند؛ زنان نیز چنین حالتی را از خود ‌نشان می­دهند. یکی از دعاوی بحث‌بر‌انگیز مری ولستون کرافت ‌در کتاب «‌در حقانیت حقوق زنان» این بود‌ که زن و مرد ‌هر‌دو موجودات ‌ذاتاً عا‌قل‌اند، پس باید هر‌دو از جایگاه و حقوق برابر برخوردار شوند.

کرافت نقد خود را از پیش‌داوری­های سنتی مردانه در‌بارۀ سرشت زنان که آن­ها را موجودات عاطفی، ضعیف، سلیطه و شیء جنسی می‌پنداشت، آغاز کرد، و در این راستا ‌همۀ نهاد­های مرد‌سالار چون نهاد مذهب، خا‌نواده و آموزشگاه را که توجیه‌کنندگان فرودستی زنان می‌دانست‌، مورد نقد قرار داد. او مدعی شد‌ که اگر زنان رفتاری می­کنند که درخور شأن و شخصیت‌شان نیست، حاصل فرهنگ‌ و جامعه‌ای‌ است که آن­ها را از پیشرفت و شگوفایی شخیصت انسانی‌شان باز داشته است. به اعتقاد کرافت، زنان از کودکی چنان تربیت می­شوند‌ که به‌لحاظ عقلی خود‌شان پایین‌تر از مردان هستند؛ زنان نیز چنین حالتی را از خود ‌نشان می­دهند. یکی از دعاوی بحث‌بر‌انگیز مری ولستون کرافت ‌در کتاب «‌در حقانیت حقوق زنان» این بود‌ که زن و مرد ‌هر‌دو موجودات ‌ذاتاً عا‌قل‌اند، پس باید هر‌دو از جایگاه و حقوق برابر برخوردار شوند.

کرافت بیش از هر‌مسألۀ ‌دیگر زنان، به خرد و خود‌مختاری زن تأکید داشت. او بخش‌ بزرگی از کتاب «‌در حقانیت حقوق زنان‌» را به همین مبحث اختصاص داده است. دیدگاه­های او در این مورد از یک‌سو با آرا‌ی اما‌نوئل کانت در فلسفه اخلاق پهلو می­زد‌ که معتقد بود، ‌تا زمانی که فرد از خود‌مختاری برخوردار نباشد، نمی‌تواند انسان کامل باشد، و از جانب دیگر نقدی پرشور و رادیکال‌ بود که بر افکار فیلسوف دیگر عصر روشنگری ژان ژاک روسو استوار بود که اعتقاد داشت‌ زنان دارای نقصان عقلانی‌اند. ‌مری ولستن کرافت در این کتا‌بش بیش از آن‌که در پی آزادی سیاسی و اجتماعی زنان باشد، بر خصلت عقلانی زن تأکید دارد و قدرت تحلیل او هم همین نقطه است‌ که می‌خواست زنان در تصمیم‌گیری مختار باشند‌ و با آنان بر همین اساس رفتار شود. ‌این، اولین ندای حق‌طلبانه زنان بود.

زندگی خصوصی‌

مری ولستون کرافت ‌در حوزه خصوصی خود به شیوه نا‌متعارفی زندگی کرد. ‌او تا پایان عمر تن به ازدواج نداد. تولد هردو فرزند دخترش نتیجه روابط عاشقانه او بود. او در خانواده آشفته و ازهم پا‌شیده به دنیا آمد. پدرش قمار‌باز و غالباً مست بود، که مادرش را پس باختن پول‌ها‌ کتک می‌زد. همین مسأله سبب شد تا مری از نوجوانی مسئولیت مراقبت از مادر و خواهرانش را بر عهده گیرد و تا مدت­ها مخارج زندگی آن­ها را تأمین کند. آشنایی با سارا ولسون، بانوی پیر اشرافی ، اتفاقی بود‌ که مری را از محیط خانه بیرون آورد. ابتدا به شغل معلمی پرداخت و سپس در مؤسسه انتشاراتی جیمز جانسون مشغول به کار شد. مری ولستون کرافت در سال ۱۷۹۲ به پاریس رفت.

در آنجا با سروان امریکایی گیلبرت ایملی آشنا شد. نتیجه این آشنایی، رابطۀ طولانی و سخت عا‌شقانه ‌بود؛ ‌اما شکست در این رابطه مری را به افسردگی و دو‌بار اقدام به خودکشی ناموفق راند. پس از آن مری ولستون کرافت دوباره به لندن برگشت‌ تا کار در مؤسسه انتشاراتی جیمز جانسون را از سر گیرد. در بازگشت‌ به لندن، به گروه انقلابی با‌نفوذی پیوست‌ که اعضای آن را افرادی چون توماس پین، ویلیام گودوین و جوزف جانسون تشکیل می‌دادند. در سال ۱۷۹۶ رابطه عاشقانه‌اش با ویلیام گودوین به تولد دومین دخترش انجامید. مری ولستون کرافت در سال ۱۷۹۷ یازده روز بعد از تولد دخترش شیلی، بر اثر عوارض ناشی از زایمان در‌گذشت.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: