سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

ابتکارات حکومتداری محور برای تقویت ظرفیت دولت

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45367

۲ جوزا , ۱۳۹۵

shaki rezai


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

۲. ابتکارات حکومتداری محور برای تقویت ظرفیت دولت

بخش یازدهم 

نقش در حال تغییر مقامات ارشد دولتی

کارکنان ارشد خدمات ملکی از نقش پیچیده‌تر و طاقت‌فرسا‌تری در مدل نو‌ظهور حکومتداری جوابده برخوردارند که چارچوب مفهومی این ورکشاپ براساس آن تهیه شده بود. این تغییر نیازهای جدیدی را برای بصیرت و مسلکی‌گرایی کارکنان ارشد ملکی خلق کرده است. از این‌رو، رهبری آن‌ها برای حفظ ارزش‌های بی‌طرفی و یک‌پارچگی ضروری است؛ در حالی که باید جریان ارتباطات و مکانیزم‌‌های مشورتی برای تعامل با جامعه در چنین حکومتداری‌ای گسترش یاید. هم‌زمان با آن، مقامات ارشد دولتی مسئول کسب اطمینان از مدیریت خوب عرضه خدمات عامه می‌باشند که مستلزم مهارت‌های سطح عالی است. در حالی که امکان دارد عرضه خدمات توسط کارکنان غیرخدمات ملکی انجام شود، اما کیفیت و یک‌پارچگی این هسته مرکزی کارکنان خدمات ملکی نمایانگر چالش اساسی برای کسب اطمینان از ظرفیت بلند اداره عامه است.

هم‌چنین، مشارکت‌کنندگان تجربیات کشورهای دیگر برای ایجاد خدمات ملکی ارشد را مورد بحث قرار دادند‌‌ و خاطرنشان ساختند که ایجاد خدمات ملکی ارشد به معنای تنها اصلاح پروفایل مقامات ارشد نیست، بلکه خدمات ملکی ارشد نیازمند سازمان‌دهی یک گروه دارای مدیریت استراتژیک است که برای جواب‌گویی به نیازهای جدید و تغییرات محیط زیستی آموزش دیده‌اند. برای تطبیق موفقیت‌آمیز این وظیفه خطیر، دولت مرکزی جمهوری کوریا باید با برخی چالش‌ها در دوران ایجاد خدمات ملکی ارشد مقابله می‌کرد. این امر بیانگر آن است که چرا خدمات ملکی ارشد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آجندای اصلاحات خدمات ملکی دولت به شمار می‌رود.

جلسه اول ورکشاپ متمرکز بر نقش رهبران حکومتی در تقویت سیستم عدلی و قضایی و انصاف در عصر روز‌افزون خصوصی‌سازی در اغلب جوامع بود. به تعقیب یک دوره آزاد‌سازی عمده بازار، برای رهبران دولت‌ها تخصیص وقت و منابع بیشتر به مسایل اجتماعی در راستای به حداقل‌رساندن تنش‌های آینده بین کسانی که از جهانی‌شدن اقتصاد سود می‌برند و کسانی که از آن سود نمی‌برند، به یک اولویت تبدیل شده است. از جانب دیگر، در این ورکشاپ شرکت‌کنندگان با ابتکار (PS21) سنگاپور که در تلاش تجهیز رهبری خدمات ملکی این کشور با مهارت‌ها و نگرش ذهنی‌ای است که آن‌ها را قادر به پیش‌بینی تغییرات و جهت‌دهی فرصت‌ها به نفع مردم کند، آشنا شدند. چک لیست (PS21)، برای پذیرش تغییرات شامل این موارد می‌شود: (۱) ‌جلو‌بودن از زمان برای آینده؛ (۲)‌ سرعت‌بخشیدن به خلاقیت مردم‌تان؛ (۳)‌ هرگز جست‌وجوی تغییر را رها نکنید؛ (۴)‌ فرار‌نکردن از شرایط نامطمئن و نا‌شناخته؛ و (۵)‌ ظرفیت‌سازی دوامدار برای ایده‌ها، مردم و اقدامات.

هم‌چنین، مشارکت‌کنندگان تجربیات کشورهای دیگر برای ایجاد خدمات ملکی ارشد را مورد بحث قرار دادند‌‌ و خاطرنشان ساختند که ایجاد خدمات ملکی ارشد به معنای تنها اصلاح پروفایل مقامات ارشد نیست، بلکه خدمات ملکی ارشد نیازمند سازمان‌دهی یک گروه دارای مدیریت استراتژیک است که برای جواب‌گویی به نیازهای جدید و تغییرات محیط زیستی آموزش دیده‌اند. برای تطبیق موفقیت‌آمیز این وظیفه خطیر، دولت مرکزی جمهوری کوریا باید با برخی چالش‌ها در دوران ایجاد خدمات ملکی ارشد مقابله می‌کرد. این امر بیانگر آن است که چرا خدمات ملکی ارشد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آجندای اصلاحات خدمات ملکی دولت به شمار می‌رود.

 حکومتداری باز و جوابده

حکومتداری جوابده دارای دغدغه‌های متفاوتی نسبت به مدل‌های مدیریت جدید عامه و اداره عامه سنتی است. مدل حکومتداری جوابده تأکید بر حکومتداری باز و جوابده در برابر جامعه مدنی و سکتور خصوصی دارد. این مدل حکومتداری حسابده‌تر است و توسط قانون و دید‌بانان بیرونی به‌گونۀ بهتری تنظیم می‌شود. در این مدل حکومتداری، برای صدای مردم و مشارکت جامعه مدنی جایگاه ویژه‌ای از طریق مؤسسات غیر‌دولتی و مشارکت اجتماعات وجود دارد. مدل‌های حکومتداری در عین حال در صدد تمرکز بیشتر بر شمولیت و دخیل‌ساختن شهروندان در تمام نقش‌های شرکای خود به جای تنها کسب رضایت مشتریان است؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده نگرش «خلق ارزش عامه» است.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

‌ منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: