سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

از تنهایی پرنده می‌خرم

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45301

۱ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi


 کوچه‌ای باریک و کم‌عرضی بود‌ با دهانه‌ای دشوارگذر؛ دشوار‌گذر از این جهت که از تنگی ظرفیت عبور و مرور آدم‌ها را نداشت. ‌علاوه بر این فروشندگان و دکان‌داران قفس‌های آهنی و چوبی، با رنگ‌های گوناگون را در آن آویخته بودند؛ قفس‌هایی که عموماً به‌صورت اشکال منظم هندسی طراحی شده بودند و به‌گونۀ نامنظم در دهنة ورودی این کوچه جا خوش کرده بودند. از این جهت به سختی می‌توانستی عبور کنی و به یکی از این قفس‌ها برخورد نکنی. وجود قفس‌ها تنها به دهنة ورودی کوچه خلاصه نمی‌شد. با پا‌گذاشتن به داخل کوچه، تعداد‌ زیادی از این قفس‌ها را می‌دیدی که کنارهم تا آخرین نقطه آویخته شده‌اند. درکنار کم‌عرض‌بودن کوچه، آواها و قیل‌و‌قال‌های خریداران و فروشندگان بود‌ که کار را دشوار می‌کرد. از همین‌رو گوینده به سختی می‌توانست منظور خود را به مخاطب منتقل کند. از سوی دیگر این کوچه گذشته را نیز در یادها زنده می‌کرد؛ زیرا آنچه را که در متن شهر می‌دیدی، این‌جا وجود نداشت. دکان‌ها ‌گلی‌ بودند و با دروازه‌های ‌چوبی. گویا در طول سالیان دراز هیچ دست‌ تغییر‌دهنده‌ای به سوی آن‌ها دراز نشده است. غیر از این خاص‌بودن این مکان آدم‌های خاصی را نیز گرد آورده بود؛ آدم‌هایی که یا قفسی در دست داشتند و یا پرنده‌ای. این تصویر‌ جایی است که آن را «کوچۀ کاه‌فروشی» می‌گویند.

523959_orig

کوچه کاه‌فروشی، سالیان‌ درازی است که در متن کوچه‌های مندوی کابل خودش را حفظ کرده است.‌ تعداد‌ زیادی از دکان‌داران نیز سالیانی است که در این مکان مصروف خرید و فروش انواع پرندگان‌اند. بریالی، ‌یکی از دکان‌دارانی است که در همین کوچه ‌پرنده می‌فروشد. او ۳۵ ساله است و ۵ سال می‌شود به پرنده‌فروشی شروع کرده است. دکانی کوچک و تاریک‌ دارد که دیوارهایش از ‌قفس و پرنده مزین شده است. خودش جای کوچکی در گوشه‌ای از دکان دارد. حین ورود به دکانش، حس غریبی به آدم دست می‌دهد. به یک‌باره تعداد‌ زیادی از پرندگان کوچک و ظریفی را می‌بینی که خودشان را با بی‌باوری تمام به دیوارهای قفس می‌زنند. گمان این‌که چند بال پرنده آنجا بود، برایم سخت بود. از همین‌رو در این مورد از خودش پرسیدم. به گفته بریالی او اینک در دکانش بیش از ۵۰۰ بال پرنده دارد. او در خصوص نام و نوع پرندگان موجود در دکانش برایم گفت: «پرندا دگه مختلف اس. هر‌نوع پرنده دگه میاریم این‌جا. مثلاً مه د دکان طوطی هندی دارم. نرگیتایی آفریقایی و آسترالیایی استه. اولم پریه استه.» در ادامه بریالی به من گفت که او خود به خارج می‌رود و از آنجا پرنده وارد می‌کند. هم‌چنان او در خصوص چگونگی آوردن پرندگان برایم گفت: «نسلی شه از هند و پاکستان میارم و این‌جا جوجه‌گیری می‌کنم.» از او راجع به قیمت‌های پرنده‌هایش پرسیدم. بریالی از این پرسشم به وجد آمد. این نشانی بود از علاقه او به کارش: «‌هر‌کدام نظر به نرخش و نظر به جنسش دگه. مثلاً پایین‌ترینش از ۵۰۰ گرفته، قیمت‌ترینش از یک لگ افغانی». ‌دستش را به سوی یکی از پرندگان نشانه رفت و گفت: «ای قیمتش ۵۰‌هزار افغانی اس‌». او عوامل تأثیر‌گذار روی قیمت پرندگان را این‌گونه فهرست کرد: «‌جنسیتش خوبش اس، نسلش کم اس، انتیک است». او رنگ را نیز یکی از عوامل مهم در قیمت پرنده می‌داند: «مثلاً هر‌قدر رنگ نایاب باشد قیمت اس. ای پرنده ره ببی رنگش فیروزه‌ای اس. این رنگ نایاب است. یالی ما ایره قیمت می‌فروشیم.»

او در خصوص نام و نوع پرندگان موجود در دکانش برایم گفت: «پرندا دگه مختلف اس. هر‌نوع پرنده دگه میاریم این‌جا. مثلاً مه د دکان طوطی هندی دارم. نرگیتایی آفریقایی و آسترالیایی استه. اولم پریه استه.» در ادامه بریالی به من گفت که او خود به خارج می‌رود و از آنجا پرنده وارد می‌کند. هم‌چنان او در خصوص چگونگی آوردن پرندگان برایم گفت: «نسلی شه از هند و پاکستان میارم و این‌جا جوجه‌گیری می‌کنم.» از او راجع به قیمت‌های پرنده‌هایش پرسیدم. بریالی از این پرسشم به وجد آمد.

بریالی از کار خود راضی است. او می‌گوید روزانه ۳۰ بال پرنده را به فروش می‌رساند. به گفتۀ او، به‌طور اوسط روزانه ۵۰ هزار افغانی پول به دست می‌آورد، در صورتی که قیمت مجموعی پرنده‌هایش به ۳‌صد‌هزار افغانی می‌رسد. بریالی می‌گوید پرنده‌فروشی به صرفه است: «مصرفش کم اس. ببی ای تعداد پرنده روزانه دو‌‌صد افغانی مصرف غذایش میشه. اگه مریض نشن مفاد‌ش خوب اس.» او در دکانش پرنده‌های افغانی مانند‌ کبک و بودنه نیز دارد.

کوچه کاه‌فروشی، سالیان‌ درازی است که در متن کوچه‌های مندوی کابل خودش را حفظ کرده است.‌ تعداد‌ زیادی از دکان‌داران نیز سالیانی است که در این مکان مصروف خرید و فروش انواع پرندگان‌اند. بریالی، ‌یکی از دکان‌دارانی است که در همین کوچه ‌پرنده می‌فروشد. او ۳۵ ساله است و ۵ سال می‌شود به پرنده‌فروشی شروع کرده است. دکانی کوچک و تاریک‌ دارد که دیوارهایش از ‌قفس و پرنده مزین شده است. خودش جای کوچکی در گوشه‌ای از دکان دارد. حین ورود به دکانش، حس غریبی به آدم دست می‌دهد. به یک‌باره تعداد‌ زیادی از پرندگان کوچک و ظریفی را می‌بینی که خودشان را با بی‌باوری تمام به دیوارهای قفس می‌زنند.

احمد کسی بود که به دکان بریالی آمده بود تا بودنه بخرد. از او پرسیدم چرا پولش را برای خرید پرنده می‌دهد. او در جوابم گفت: «شوق دارم. خواستم بیایم بخرم ببرم گوشه خانه بانم. از خواندنش خوشم میایه.» او می‌گوید حاضر است پول زیادی بابت خرید پرنده هزینه کند.

حامد نیز کسی بود که علاقه به داشتن طوطی، پای او را به کوچه کاه‌فروشی باز کرده بود. او آمده بود تا طوطی بخرد و به خانه ببرد. حامد گفت: «از تنهایی رنج می‌برم. طوطی پرنده خوبی است، با آدم‌ها خوی می‌گیرد. دوست دارم طوطی داشته باشم. مثلاً هر‌صبح ببنمش، حتا با او گپ بزنم‌».

خریداران زیادی مانند احمد و حامد در آمد‌وشد بودند. تعدادی دست‌ خالی بودند و تعدادی دیگر قفس در دست داشتند. چیزی که به نظر می‌رسید این بود که علاقه مردم این شهر به خرید پرنده بسیار است. این مهم چشم‌انداز بقای این کوچه را در طولانی‌مدت تضمین می‌کرد. از همین‌رو پرندگان بسیاری در ‌قفس‌ها خواهند ماند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: