سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۲۱م قوس ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 12 December , 2019

موضع ضعیف حکومت در گفت‌وگو با حزب اسلامی

نویسنده : رحیم حمیدی - کد خبر : 45287

۱ جوزا , ۱۳۹۵

Rahim Hamidi


نتیجه چهار دور گفت‌وگوی چهار‌جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده امریکا و چین را شکل‌گیری و آغاز گفت‌وگوی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می‌توان خواند. بعد از دور چهارم گفت‌وگوی چهار‌جانبه موافقت شد که گفت‌و‌گوی رو‌در‌رو با گروه‌های مخالف مسلح دولت آغاز شود. حکومت افغانستان و پاکستان از گروه‎های مخالف مسلح دولت دعوت کرد تا نماینده‎های با‌صلاحیت خود را معرفی کنند. این دعوت از سوی گروه طالبان رد شد و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اما‌ دعوت حکومت افغانستان را پذیرفت و نماینده‎های خود را جهت گفت‌وگو و دست‎یابی به صلح به حکومت افغانستان معرفی کرد. حکومت افغانستان و نماینده‎های حزب اسلامی برای چند ماه وارد گفت‌وگو و مذاکره شدند. اکنون بعد از چند ماه گفت‌وگو و مذاکره، پیش‎نویس توافق‌نامه صلح تهیه و به جانب هیئت حزب اسلامی سپرده شده است.

براساس سخنان محمدخان، معاون اول رییس اجرائیه، توافق‌نامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دارای یک مقدمه و سه فصل است که در ۲۶ ماده تنظیم شده است. چارچوب کلی توافق‌نامه صلح مهم نیست؛ آنچه مهم و بنیادی است، محتوای این توافق‌نامه ‌است.

در پیش‎نویس توافق‌نامه صلح آمده است: بیرون‌کردن نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و کشور‎های دیگر به‌ویژه ایالات متحده امریکا، عفو زندانیان حزب اسلامی در چارچوب قانون، جابه‌جایی اعضای حزب در افغانستان، جذب واجدین شرایط اعضای آن در دولت و مشورت با رهبر حزب اسلامی در مورد مسایل ملی. در ارتباط با موضوعات مذکور چند نکته قابل یادآوری است:

 از این جهت، باید گفت که در آینده احتمال فعال‌شدن شکاف‎های قومی با آمدن حکمتیار بیشتر خواهد شد. بنابراین، ضرورت وجود ندارد ‌فردی را که همه‌چیز را از چنبره تنگ قومی می‌بیند، درگیر مسایل کلان ملی کنیم. سخن دیگر این‌که در وضعیت کنونی هزاران شهروند کشور که برای سال‎های متمادی با سیاست‎های حکومت همراه و هم‌سو بوده‎اند، بیکارند. چرا این افراد که سال‎ها به‌صورت مسالمت‎آمیز زندگی کرده‎اند، جذب حکومت نشوند که اعضای حزب اسلامی که سال‎ها کشور را برباد کرده‌اند، جذب حکومت شوند؟

اول ـ مهم‌ترین مسأله غیبت مردم در گفت‌وگو و مذاکره با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است. از آغاز گفت‌وگو تا‌کنون که پیش‎نویس توافق‌نامه صلح تهیه و به هیئت حزب اسلامی سپرده شده است، مردم در جریان نبوده‌اند. مردم افغانستان به‌طور عام و مردم کابل به‌صورت خاص جز‌ درد و رنج چیزی از حزب اسلامی به یادگار ندارند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در دوران جنگ داخلی و دوران پسا‌طالبان از مردم افغانستان قربانی گرفته است. از این جهت، ضروری است که مردم در جریان گفت‌‌وگو و مذاکره حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار قرار می‌گرفت. این سوال به‌صورت جدی مطرح است که عفو زندانیان حزب اسلامی از صلاحیت مردم است که برای سال‎های متمادی قربانی داده‎اند و یا صلاحیت حکومت مرکزی؟ به هر‌صورت، حکومت وحدت ملی ملزم است که مردم را در جریان گفت‌وگوی صلح با حزب اسلامی قرار دهد.

دوم ـ مسأله دوم جابه‌جایی اعضای حزب اسلامی در افغانستان است که در پیش‎نویس توافق‌نامه صلح ذکر شده است. اعضای حزب اسلامی بدون شک از شهروندان افغانستان‌اند که در یکی از ولایات کشور همانند دیگر شهروندان کشور زندگی می‌کنند. اکنون چه ضرورت وجود دارد که برای حزبی که سال‎های متمادی در برابر حکومت و مردم افغانستان جنگیده‎ است، امتیاز اضافی داده شود؟ بسیاری از مردم افغانستان که سال‎ها با حکومت همراه بوده‎اند و در برابر حکومت نجنگیده‎اند، اکنون سرپناهی ندارند. در چنین وضعیتی حکومت چرا در صدد جابه‌جایی اعضای حزبی است که سال‎ها جز ویرانی و قتل و کشتار چیزی به یادگار نگذاشته است؟ به نظر می‌رسد که حکومت با جابه‌جایی اعضای حزب اسلامی در صدد تغییر جغرافیای‌ جنگ در آینده است. بنابراین، ضرورت جدی وجود دارد که حکومت و نخبگان سیاسی به پرسش گرفته شوند و از آن‎ها سوال شود که چرا به آن‎ها امتیاز اضافی می‌دهند.

 از این جهت، ضروری است که مردم در جریان گفت‌‌وگو و مذاکره حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار قرار می‌گرفت. این سوال به‌صورت جدی مطرح است که عفو زندانیان حزب اسلامی از صلاحیت مردم است که برای سال‎های متمادی قربانی داده‎اند و یا صلاحیت حکومت مرکزی؟ به هر‌صورت، حکومت وحدت ملی ملزم است که مردم را در جریان گفت‌وگوی صلح با حزب اسلامی قرار دهد.

سوم ـ معاون اول رییس اجرائیه گفته است که در پیش‎نویس توافق‌نامه صلح ‌امتیاز‎هایی همانند دادن پست وزارت‌خانه، ولایت و سفارت‌خانه ذکر نشده؛ اما آمده است که واجدین شرایط اعضای حزب اسلامی در حکومت جذب می‌شوند و در مسایل ملی با حکمتیار مشورت می‌شود. سخن مهم و جدی این است که حکمتیار با ادبیات ملی آشنایی ندارد. او از تأسیس حزب اسلامی تا‌کنون از گفتمان قوم و هویت قومی فراتر نرفته است. از این جهت، باید گفت که در آینده احتمال فعال‌شدن شکاف‎های قومی با آمدن حکمتیار بیشتر خواهد شد. بنابراین، ضرورت وجود ندارد ‌فردی را که همه‌چیز را از چنبره تنگ قومی می‌بیند، درگیر مسایل کلان ملی کنیم. سخن دیگر این‌که در وضعیت کنونی هزاران شهروند کشور که برای سال‎های متمادی با سیاست‎های حکومت همراه و هم‌سو بوده‎اند، بیکارند. چرا این افراد که سال‎ها به‌صورت مسالمت‎آمیز زندگی کرده‎اند، جذب حکومت نشوند که اعضای حزب اسلامی که سال‎ها کشور را برباد کرده‌اند، جذب حکومت شوند؟

پیش‎نویس توافق‌نامه صلح که از سوی حکومت تهیه و به هیئت مذاکره‌کننده حزب اسلامی سپرده شده است، نشان می‌دهد که حکومت از موضع ضعف وارد گفت‌وگو شده است. امتیاز‎هایی که حکومت به اعضاب حزب اسلامی می‌دهد، گویای‌ همین مسأله است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: