سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

ابتکارات حکومتداری محور برای تقویت ظرفیت دولت

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45286

۱ جوزا , ۱۳۹۵

Sakhi Rezaie


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

 پیشینه

ورکشاپ ابتکارات حکومتداری‌محور برای تقویت ظرفیت دولت اداره عامه و مدیریت توسعه اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با همکاری برنامه توسعه این سازمان و انستیتوت اش «‌Ash Institute‌» برای حکومتداری و نوآوری دموکراتیک مکتب حکومت جان. اف. کندی در دانشگاه هاروارد دایر شد. اهداف آن را تعیین نحوه سریع و مؤثر ارتفای ظرفیت کشورهای رو به توسعه برای مدیریت جریان منابع جدید، جست‌وجوی ابزارهای جدید برای ارتقای ظرفیت دولت برای رسیدگی به چالش جهانی‌شدن و دست‌یابی به اهدف توسعه‌ای هزاره سوم (MDGs) تشکیل می‌داد.

در زمان ششمین مجمع، مسأله اصلاحات اداره عامه از اهمیت خاصی مباحث در توسعه بین‌الملل را در زمینه دست‌یابی به اهداف انکشافی هزاره سوم به خود اختصاص داده بود. در نتیجه، درک تازه‌ای از نیاز به ارتقای سریع ظرفیت در کشورهای رو به توسعه برای مدیریت کارامد و شفاف منابع جاری و جدید با ابزارهایی مؤثرتر ظهور کرد. نیاز به تقویت همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای دست‌یابی به این هدف‌ها در بین کشورهای یاد‌شده قبلاً پذیرفته شده است.

 انتظار می‌رود دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در بخش‌های مختلف در راستای تحقق اهداف یاد‌شده کار کنند. در چنین متن و بستری، به حکومتداری مؤثر به چشم نهادی تعبیه‌شده در بدنه جامعه دیده می‌شود که نقاط قوت سازمان‌های دولتی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را برای رسیدگی به چالش‌های رایج به خدمت می‌گیرد.

بسیاری از دولت‌ها تلاش کرده‌اند الگوی جدیدی از حکومت‌داری که بتواند به‌طور موفقیت‌آمیزی روش‌های سنتی و مدرن و فنون اداره و مدیریت عامه را باهم تلفیق کنند، را طرح کنند. به‌طور خاص، رهبران دولتی در تلاش وفق‌دادن ارزش‌های سنتی خدمات ملکی ـ‌‌ارزش‌هایی چون بی‌طرفی، یک‌پارچگی و احترام به خدمات ملکی‌ـ‌ از طریق تقویت ابتکارات مدیریتی و بهبود کارایی‌اند،‌ در حالی که هم‌زمان با آن اشکال جدید اداره باز و جوابده را تشویق می‌کنند. انتظار می‌رود دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در بخش‌های مختلف در راستای تحقق اهداف یاد‌شده کار کنند. در چنین متن و بستری، به حکومتداری مؤثر به چشم نهادی تعبیه‌شده در بدنه جامعه دیده می‌شود که نقاط قوت سازمان‌های دولتی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را برای رسیدگی به چالش‌های رایج به خدمت می‌گیرد.

این اجلاس شامل مشارکت جهانی لازم برای دست‌یابی به اهداف یاد‌شده، تعهد نسبت به تجارت باز بیشتر، افزایش کمک‌های انکشافی بیشتر و تقویت ظرفیت حکومت‌های ملی می‌شد. میثاق جهانی برای دست‌یابی به اهداف خود، نیاز به طرح روش‌های جدید برای بهبود سیستم‌ها و پروسه‌های حکومتداری به شمول روش‌های کارکرد حکومت‌ها دارد.

این ورکشاپ با خاطرنشان‌سازی این موضوع به مشارکت‌کنندگان بازگشایی شد که بعد از این، این مجمع، سران بین‌المللی دولت‌ها و حکومت‌ها اجلاس جهانی ۲۰۰۵ را در نیویارک در راستای بازنگری جامع پیشرفت‌های حاصله در راستای تحقق اهداف انکشافی هزاره سوم تدویر خواهند کرد. این اجلاس شامل مشارکت جهانی لازم برای دست‌یابی به اهداف یاد‌شده، تعهد نسبت به تجارت باز بیشتر، افزایش کمک‌های انکشافی بیشتر و تقویت ظرفیت حکومت‌های ملی می‌شد. میثاق جهانی برای دست‌یابی به اهداف خود، نیاز به طرح روش‌های جدید برای بهبود سیستم‌ها و پروسه‌های حکومتداری به شمول روش‌های کارکرد حکومت‌ها دارد.

تأکید این ورکشاپ این است که جهان شاهد تغییر جهت الگویی به سوی یک حکومتداری فراگیرتر است که در حال گذار از دولت تک‌کنترلی و بری به سوی ترتیباتی است که بیشتر متکی بر شبکه‌های سلسله‌مراتبی است. در عین حال، بر سهم‌گیری و مشارکت شهروندان در این نوع حکومتداری تأکید جدیدی از طریق تولید مشترک خدمات، تمرکز هماهنگ گمرکی برای رسیدگی به نیازها و مشکلات افراد به‌گونۀ کل‌گرایانه می‌شود و شوق و اراده برای درج نظریات شهروندان در روند عرضه خدمات وجود دارد. د‌ر این الگو، شکل‌های چندگانه حسابدهی اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. ‌در نتیجه، نیاز به انواع مهارت‌ها و رهبری در بخش کارکنان ارشد ملکی شدت یافته است.

 نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

‌ منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: