سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

معتزله؛ گروهی که از کفر گریختند!

نویسنده : ترجمه: عزت‌الله راجی - کد خبر : 45245

۲۹ ثور , ۱۳۹۵

Ezatullah Raji


معتزله فرقه‌‌ای مهم کلامی در تاریخ فرهنگ اسلامی است. در مورد تاریخ پیدایش و بنیاد‌گذاران نخستین این نحلۀ فکری اختلاف نظر وجود دارد؛ اما روایتی که در این زمینه از شهرت بیشتری برخوردار است، همان اختلاف واصل بن عطا‌ با استادش‌ حسن بصری در زمینۀ حکم اشخاص مرتکب گناه کبیره است. بر‌اساس این روایت، حسن بصری معتقد بوده است که شخصی‌که گناهان کبیره انجام می‌دهد، کافر نمی‌شود، بلکه مؤمن است؛ اما واصل بن عطا‌ این دیدگاه را نپذیرفته و اظهار داشته است که این‌گونه افراد نه مؤمن هستند و نه هم کافر، بلکه در منزله‌‌ای میان کفر و ایمان قرار دارند. در نتیجۀ همین اختلاف نظر، واصل بن عطا‌ و برخی از هم‌فکرانش در این زمینه از حلقۀ درس حسن بصری جدا می‌شوند و خود در حلقۀ دیگری به توضیح و تقریر این دیدگاه می‌پردازند.

اندیشۀ اعتزالی رفته‌رفته انکشاف یافت و‌ در دوران مأمون عباسی، به مدرسۀ کلامی بزرگی مبدل گردید که توانست میان فلسفۀ یونان و دین اسلام آمیزش و هم‌خوانی ایجاد کند و بنیادهای نخستین اندیشۀ فلسفی را در اسلام پی‌ بریزد. پرواضح است که یعقوب کندی، نخستین فیلسوف عرب، معتزلی بود.

معتزله به پنج اصل اساسی معتقد است که مایۀ نمایزش‌ از دیگر فِرق کلامی است. این اصول عبارت‌اند از توحید، عدل، منزله بین منزلتین، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر.

اصل توحید مهم‌ترین اصل در نگاه اعتزالی است؛ بدین سبب که این اصل به گوهر عقیدۀ اسلامی، یعنی یگانگی خداوند مرتبط است و معتزله آن را به بلندترین حد ممکنش رساند‌ و خداوند را از هر‌گونه مشابهت با آفریدگان منزه دانست‌.

در واقع معتزله مسألۀ مخلوق‌بودن قرآن را به‌عنوان یک تفنن و بازی فکری مطرح نکرد‌، بلکه این مسأله را پس از آن مورد بحث و بررسی قرار داد‌ که اندیشۀ اسلامی مورد انتقادات سخت کلامی از سوی متألهان مسیحی قرار گرفت؛ زیرا مسألۀ کلام خدا ما را به یاد «کلمة الله» می‌اندازد که عبارت است از حضرت عیسای مسیح. در این صورت اگر کلام خدا قدیم و ازلی باشد، معنایش این است که از جملۀ صفات او است؛ در حالی که اگر صفات خداوند قدیم و ازلی باشد، منجر به شرک می‌شود؛ زیرا اشتراک در صفت قدیم‌بودن به معنای اشتراک در الوهیت است. به همین سبب اعتقاد به این‌که قرآن مخلوق نیست، شبیه اعتقاد مسیحیان است که می‌گویند حضرت عیسی مخلوق نیست، چون که کلمۀ خدا‌ست.

علی‌رغم این‌که معتزله به گوهر اسلام، یعنی توحید، متمسک و ملتزم بود‌، اما از سوی مخالفانش‌ از جریان حنبلی، به تکفیر و تفسیق مواجه شد‌. در نتیجه معتزله، به‌منزله‌‌ یک فرقۀ کلامی، از جریان اهل سنت و جماعت جدا شناخته شده و به‌عنوان فرقه‌‌ای گمراه و اهل بدعت معرف شد؛ هرچند که اساساً در دامن سنت متولد و بزرگ شده بود.

ما در این نوشته به اصل توحید از دیدگاه معتزله و ربط و نسبتش با مسألۀ خلق قرآن می‌پردازیم و تلاش می‌ورزیم تا به این پرسش‌ها پاسخ بیابیم: توحید در نزد معتزله به چه معناست؟ میان اصل توحید و مسألۀ خلق قرآن چه رابطه‌‌ای وجود دارد؟ و آیا، واقعاً، پیروان معتزله کافر شد‌ند و یا با فهم محدود و نارسا از توحید مبارزه کردند؟

توحید به باور معتزله، از جمله، بدین معناست که خداوند یگانه است و هیچ شبیهی ندارد، او شنوا و داناست و علاوه بر این، هرگز به صفات مخلوقات که به حدوث‌شان دلالت دارد، متصف نمی‌گردد. او ازلی است و همواره پیش از مخلوقات بوده است. او قدیم است و جز او هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند قدیم باشد.

معتزله به منظور این‌که با این اصل اساسی خود هیچ مخالفتی نداشته باشد، متعقد شد‌ که قرآن مخلوق است و ازلی و قدیم نیست. در حالی که برخی از مخالفانش‌ به قدیم‌بودن قرآن باور داشتند و برخی دیگر می‌گفتند که قرآن کلام خداست، و دیگر هیچ اظهار نظری در‌بارۀ آن نمی‌کردند؛ چون معتقد بودند که طرح مسألۀ خلق قرآن یا قدیم‌بودن آن در زمان پیامبر و اصحابش صورت نگرفته، و‌ بالتبع، بدعت است و نباید در مورد آن گفت‌وگو یا تأمل کرد.

معتزله موضوع کلام خدا را در ضمن مسألۀ صفات او مورد بحث و بررسی قرار داده و پرسید‌: آیا کلام از جنس ماده است؟ آیا کلام خداوند مخلوق است؟ این گروه در میان خود در مورد این مسایل اختلاف نظر پیدا کردند. گروهی گفتند که کلام خدا از جنس ماده است و، بالتبع، مخلوق؛ اما گروهی دیگر گفتند که کلام خدا عَرَض است و مخلوق‌بودن آن و در نتیجه جسم‌بودن آن را انکار کردند. این گروه هم‌چنان معتقد بودند که کلام خدا در زمان واحد به جاهای مختلف می‌تواند تحقق یابد. گروه دیگری اما گفتند که کلام خدا عَرَض و مخلوق است، اما گفتند که محال است در آن واحد در مکان‌های مختلف وجود داشته باشد.

معتزله به منظور این‌که با این اصل اساسی خود هیچ مخالفتی نداشته باشد، متعقد شد‌ که قرآن مخلوق است و ازلی و قدیم نیست. در حالی که برخی از مخالفانش‌ به قدیم‌بودن قرآن باور داشتند و برخی دیگر می‌گفتند که قرآن کلام خداست، و دیگر هیچ اظهار نظری در‌بارۀ آن نمی‌کردند؛ چون معتقد بودند که طرح مسألۀ خلق قرآن یا قدیم‌بودن آن در زمان پیامبر و اصحابش صورت نگرفته، و‌ بالتبع، بدعت است و نباید در مورد آن گفت‌وگو یا تأمل کرد.

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، این نکته برای ما آشکار می‌شود که معتزله بر مخلوق‌بودن قرآن متفق‌القول بوده‌اند، اما در مورد این‌که جسم است یا عرض، اختلاف داشته‌اند. اگر کلام خدا مخلوق باشد و اگر قرآن کلام خدا باشد، پس نتیجه این می‌شود که قرآن کلام و مخلوق خداوند است. اما پرسش این است که خداوند کلام را چگونه آفریده است؟ پیروان معتزله معتقدند که خداوند کلامش را در محلی غیر از ذات خود می‌آفریند، و هنگامی‌که این کلام مخلوق شنیده می‌شود، دقیقاً از جایی شنیده می‌شود که در آن آفریده شده است.

در واقع معتزله مسألۀ مخلوق‌بودن قرآن را به‌عنوان یک تفنن و بازی فکری مطرح نکرد‌، بلکه این مسأله را پس از آن مورد بحث و بررسی قرار داد‌ که اندیشۀ اسلامی مورد انتقادات سخت کلامی از سوی متألهان مسیحی قرار گرفت؛ زیرا مسألۀ کلام خدا ما را به یاد «کلمة الله» می‌اندازد که عبارت است از حضرت عیسای مسیح. در این صورت اگر کلام خدا قدیم و ازلی باشد، معنایش این است که از جملۀ صفات او است؛ در حالی که اگر صفات خداوند قدیم و ازلی باشد، منجر به شرک می‌شود؛ زیرا اشتراک در صفت قدیم‌بودن به معنای اشتراک در الوهیت است. به همین سبب اعتقاد به این‌که قرآن مخلوق نیست، شبیه اعتقاد مسیحیان است که می‌گویند حضرت عیسی مخلوق نیست، چون که کلمۀ خدا‌ست.

براساس آنچه گفته شد در‌می‌یابیم که چرا معتزله به مخلوق‌بودن قرآن معتقد شدند و مسلمانان را به پذیرش این اعتقاد وادار ساختند؛‌ زیرا ‌چنان‌که پیشتر تذکر داده شد، یگانگی خداوند به این معناست که او قدیم و ازلی است و هرچیزی غیر از او حادث و مخلوق و این‌که وصف قدیم‌بودن مخصوص‌ترین وصف الهی است.

به همین سبب وقتی از امام مالک در مورد معتزله پرسیده شد که آیا کافرند، در پاسخ گفت: «نه‌خیر، بلکه از افتادن در وادی کفر گریختند». علال فاسی در تعلیقی که بر این عبارت دارد می‌گوید این سخنی است که بسیاری از علما‌ در فاس آن را به امام مالک نسبت می‌دهند. هم‌چنان این سخن را شخی طیب ابن کَیران در شرح خود بر توحید ابن عاشر به امام مالک نسبت داده است. در حقیقت منظور امام مالک از این سخن همان چیزی است که ما بیان داشتیم؛ یعنی به مخلوق‌بودن قرآن قایل شدند تا از شرک اجتناب ورزیده و در نتیجه از کفر در امان مانده باشند.

بدین‌سان، سرانجام، برای ما آشکار می‌گردد که معتزله تلاش ورزیدند اسلام را به‌منزله‌ دین جدیدی که بر عقیدۀ توحید استوار است نجات بخشند و در این راستا با قول به این‌که قرآن مخلوق است همان‌گونه که عیسای مسیح مخلوق است و هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نمی‌تواند قدیم باشد، متألهان مسیحی را به چالش کشیدند. بنابراین، می‌توان گفت که معتزله بیشتر از مخالفان‌شان به اسلام خدمت کردند؛ مخالفانی که معتقد بودند قرآن، قدیم و کلام خداوند است، بدون این‌که بدانند در اثر این اعتقادشان چه نقدهایی که بر اصل توحید، به‌منزله‌ جوهر و لُب دین اسلام، وارد می‌شود.

سایت عربی «الأوان»

نوشته: محفوظ ابی یعلی

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: