سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

من هم‌چنان معترضم

نویسنده : محمداسلم جوادی - کد خبر : 45244

۲۹ ثور , ۱۳۹۵

Aslam Jawadi@


(بخش اول)

۱- هزاره‌ها رنج‌های فراوانی کشیده‌اند که به جز در یک دورۀ تاریخی، تا‌کنون بازگفت نشده است. توتاپ یا بریده‌شدن گلوی تبسم یک بهانه است، بهانه تا این دردی خانه کرده در جان، روان، تاریخ و استخوان این شهروندان حداقل یک‌بار به‌صورت جدی بیان شود و دیگران نیز آن را بشنوند. این درد با آنچه که در سایر مناطق کشور جریان دارد، متفاوت است. در سایر مناطق کشور توسعه‌نیافتگی یا هر‌مشکل‌ دیگری به تناقضات و پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله فساد دولتی و سیاسی بر می‌گردد. مشکل شهروندان هزاره اما این نیست. آن‌‌ها به جرم هویت قومی، به جرم ساختار فیزیکی، به جرم فرم خاصی از بینی، چشم و ابرو، از آغاز تأسیس افغانستان تاکنون به گونه‌ها و اشکال مختلف به‌صورت تعمدی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. اشتباه است اگر تصور کنیم تبعیض فقط در بامیان و دایکندی جریان دارد و هزاره‌ها در سایر مناطق در آسودگی و رفاه به‌سر می‌برند و از حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان افغانستان برخوردار‌ند. این‌ را که تبعیض در برابر هزاره‌ها چقدر چندلایه، پیچیده و سیستماتیک است، زمانی می‌فهمی که هزاره‌بودن تقدیرت باشد.

۲- هرچند خواستة دیروز تغییر مسیر خط برق بود، اما آن‌همه حضور گسترده و با‌شکوه و آن‌همه حمایت روانی و روحی از داخل و خارج کشور، صرفاً برای تغییر مسیر خط برق نبود. تغییر مسیر خط برق و بریده‌شدن گلوی تبسم بهانه‌ای بود که شهروندان با تمام وجود به خیابان بیایند و آن درد دیرینه و عمیق تاریخی خویش «تبعیض سیستماتیک» را بیان و به امری قابل بازگفت تبدیل کنند. این وضعیت برای دیگران در بهترین حالت قابل هم‌نوایی و ترحم‌برانگیز است؛ اما هزاره، از آن جوانی که تازه به بلوغ رسیده تا آن پیرزنی که آفتاب عمرش بر لب بام است، این درد و زخم را با عمق جان و استخوان احساس می‌کنند. آن‌ها می‌فهمند که در هرجای این مملکت ساکن شوند، این جرم آن‌ها را رها نمی‌کند و تبعیض نخستین تجربة اجتماعی و شهروندی است که با آن آشنا می‌شود.

 مگر دفتر ریاست‌جمهوری و ادارة امور خانة همة افغان‌ها نیست؟ این وضعیت با شدت و ضعف نسبی در مورد کلیة ادارات مرکزی و محلی و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور صادق است. وانگهی در مناظره‌ای که در تلویزیون طلوع با شرکت تقی امینی و داوود ناجی برگزار شده بود، نمایندة جامعة مدنی صرفاً به دلیل قومی، از موضعی با هزاره‌ها صحبت می‌کند که انگار او صاحب افغانستان است و هزاره‌ها حق شهروندی خویش را نه از نظام که از شخص او مطالبه می‌کند. چه چیزی چنین اعتماد به نفسی به یک فعال جامعة مدنی داده است که از موضع یک بالادست یک ارباب و صاحب مملکت با یک شهروند معترض صحبت کند؟ جای دور نباید رفت. تعصب و اراده برای تبعیض ناشی از آن را به وضوح می‌توان در نحوة حرف‌زدن، نگاه و رفتار مقامات وزارت انرژی، آب و برق و ریاست برشنا دید و مشاهده کرد.

۳- در گیرودار جنجال و کشمکش بر سر توتاپ چند تعیین و انتصاب در بالاترین رده‌های مملکتی نیز صورت گرفت: معصوم استانکزی به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، عبدالله حبیبی به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع، شینکی کروخیل به حیث سفیر در آلمان، علی‌احمد جلالی به حیث سفیر افغانستان در کانادا و زنده‌گل‌خان زمانی به‌عنوان والی میدان‌وردک. در این انتصابات که در ادامة سلسلة بلندی از انتصابات صورت می‌گیرد، وجه مشترکی وجود دارد: «غیبت معنادار باقی شهروندان، به شمول هزاره‌ها». از مجموع شصت‌و‌چهار نمایندگی افغانستان در خارج از کشور، تنها یک هزاره به‌عنوان سفیر وجود دارد در مجموع ۳۴ ولایت در افغانستان فقط دو هزاره به‌عنوان والی مقرر شده‌اند. چرا در مجموع ادارة امور و دفتر ریاست‌جمهوری به استثنای چند مورد اندک هزاره‌ها غایب‌اند؟ مگر دفتر ریاست‌جمهوری و ادارة امور خانة همة افغان‌ها نیست؟ این وضعیت با شدت و ضعف نسبی در مورد کلیة ادارات مرکزی و محلی و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور صادق است. وانگهی در مناظره‌ای که در تلویزیون طلوع با شرکت تقی امینی و داوود ناجی برگزار شده بود، نمایندة جامعة مدنی صرفاً به دلیل قومی، از موضعی با هزاره‌ها صحبت می‌کند که انگار او صاحب افغانستان است و هزاره‌ها حق شهروندی خویش را نه از نظام که از شخص او مطالبه می‌کند. چه چیزی چنین اعتماد به نفسی به یک فعال جامعة مدنی داده است که از موضع یک بالادست یک ارباب و صاحب مملکت با یک شهروند معترض صحبت کند؟ جای دور نباید رفت. تعصب و اراده برای تبعیض ناشی از آن را به وضوح می‌توان در نحوة حرف‌زدن، نگاه و رفتار مقامات وزارت انرژی، آب و برق و ریاست برشنا دید و مشاهده کرد.

 در گیرودار جنجال و کشمکش بر سر توتاپ چند تعیین و انتصاب در بالاترین رده‌های مملکتی نیز صورت گرفت: معصوم استانکزی به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، عبدالله حبیبی به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع، شینکی کروخیل به حیث سفیر در آلمان، علی‌احمد جلالی به حیث سفیر افغانستان در کانادا و زنده‌گل‌خان زمانی به‌عنوان والی میدان‌وردک. در این انتصابات که در ادامة سلسلة بلندی از انتصابات صورت می‌گیرد، وجه مشترکی وجود دارد: «غیبت معنادار باقی شهروندان، به شمول هزاره‌ها». از مجموع شصت‌و‌چهار نمایندگی افغانستان در خارج از کشور، تنها یک هزاره به‌عنوان سفیر وجود دارد در مجموع ۳۴ ولایت در افغانستان فقط دو هزاره به‌عنوان والی مقرر شده‌اند. چرا در مجموع ادارة امور و دفتر ریاست‌جمهوری به استثنای چند مورد اندک هزاره‌ها غایب‌اند؟ 

۴- در میان جمعیت ۲۰۰ میلیونی پاکستان مجموع نفوس شهروندان هزاره‌ها به سختی به یک میلیون می‌رسد. با این‌حال هزاره‌ها در این کشور به جز پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری تقریباً به همة مقامات ارشد مملکتی رسیده‌اند. چطور می‌شود در یک جامعة دوصد‌میلیونی و آن‌هم جامعة به‌مراتب پیچیده و دارای ساختارهای تخصصی، هزاره‌ها به بالاترین مدارج اداری دست بیابند، اما در کشور و وطن خودشان از نابرابری رنج ببرند؟ این وضعیت به چیزی فراتر از فساد موجود در کشور و مجموع آنچه جریان دارد، بر می‌گردد. مشکل هزاره‌ها در عین این‌که به فساد و سایر مسایل قابل ارجاع است، اما فراتر از آن است. نسبت هزاره‌ها با دولت از اساس فرق می‌کند. حاکمان افغانستان بر هزاره‌ها تنها حکومت نمی‌کنند، آن‌ها را مجازات می‌کنند. این‌که یک اعتراض مدنی را هزار نوع رنگ و برچسب، از یهودی و مسیحی‌شدن گرفته تا مزدوری ایران و سایر موارد می‌زنند، برای آن است که برای مجازات آن‌ها توجیه و محملی بیشتر بتراشند.

کانتینرهای موجود بر سر راه اعتراض مدنی هزاره‌ها نمادی از دیوار آهنینی است که دولت بیش از یک قرن است بر روی ورود شهروندان به دولت و حقوق شهروندی آن‌ها کشیده است. پیش از این دیوارها نامرئی بودند، اما دیروز این دیوارهای نامرئی رؤیت‌پذیر شدند و تجلی عینی و انضمامی پیدا کردند. اتفاقاً مردم برای برچیده‌شدن همین دیوارهای آهنی بر سر راه حقوق شهروندی و انسانی خویش به خیابان آمده‌ بودند. دولت با برکشیدن این دیوارهای آهنی آشکارا نشان داد که قرار نیست تغییری در وضعیت اتفاق بیفتد. دیوارهای آهنی پا‌برجاست و شهروندان هم‌چنان باید پشت این دیوارها حقوق انسانی و شهروندی خویش را فریاد کنند. این وضعیت به غایت تلخ و مستأصل‌کننده است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: