سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

در پناه کانتینرها

نویسنده : علی نظری - کد خبر : 45160

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

ali nazari


حرکت آرام بود و مردم سعی در رعایت موازین مدنی داشتند. نزدیک به یک میلیون نفر علیه دولت اعتراض داشتند، ولی نه بینی کسی خون شد، نه شیشۀ دکانی شکست، نه دکانی با تاراج رفت، نه کسبه‌کاری مجبور به ترک کارش شد و نه مردم در چنگ توطئه گیر افتادند. در جوار چوک دهمزنگ و در اوج تجمع مردم، کسبه‌کاران کارهای عادی و روزانۀ‌شان را ادامه می‌دادند. دکاندار به فروشش ادامه می‌داد و کبابی بر آتش کبابش می‌دمید. آنچه را دیروز مردم به نمایش گذاشتند، رشد مدنیت در سرزمین خشونت بود؛ در سرزمینی که برگزاری تجلیل‌ها و مناسبت‌‌های بسیار کوچک چندین کشته به‌جا می‌گذارند. بخش بزرگی از کسانی که در نمایش دیروز سهم داشتند، در اوج خشونت‌های درون‌حزبی و درون‌قومی در کشور متولد شده‌اند، بزرگ شده‌اند و وارد گروه‌های اجتماعی شده‌اند. چهار‌اطراف آن‌ها را از آن زمان تاکنون خشونت گرفته و  اسلحه و خون‌ریزی هنوز بر بخش بزرگی از کشور حکم می‌راند.‌ مشق دموکراسی و رفتارهای مدنی برای چنین نسلی، از مهم‌ترین نیازها و عقلانی‌ترین رفتارهاست. این نسل با درک این مهم، مدنیت را به نمایش گذاشت و رفتارهای خشن گروه‌های مخالف نظام و کردارهای غیرمسئولانه حکومت را به چالش کشید.

حکومت ‌هرچند خود مسیر اعتراض را تا به چمن‌حضوری گزیده بود، اما مثل همیشه «دروغ» گفت و کردار خلاف گفتارش را به نمایش گذاشت و سرک‌های منتهی به شهر و در نهایت منتهی به چمن‌حضوری را با ایجاد حصارهای کانتینری ‌بست. با گذاشتن کانتینرها، مانع یک‌جاشدن دسته‌های بزرگ مردمی شد که از مسیرهای متفاوت آمده بودند. معترضان خطاب به حکومت گفتند که از مردم نترسید و در پشت کانتینرها پناه نگیرید؛ با آن‌ها سخن بگویید و به سخنان‌شان گوش دهید.

حکومت ‌هرچند خود مسیر اعتراض را تا به چمن‌حضوری گزیده بود، اما مثل همیشه «دروغ» گفت و کردار خلاف گفتارش را به نمایش گذاشت و سرک‌های منتهی به شهر و در نهایت منتهی به چمن‌حضوری را با ایجاد حصارهای کانتینری ‌بست. با گذاشتن کانتینرها، مانع یک‌جاشدن دسته‌های بزرگ مردمی شد که از مسیرهای متفاوت آمده بودند. معترضان خطاب به حکومت گفتند که از مردم نترسید و در پشت کانتینرها پناه نگیرید؛ با آن‌ها سخن بگویید و به سخنان‌شان گوش دهید.

معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری آقای مرتضوی در یک بحث زنده تلویزیونی عصر دیروز گفت که ارگ و حکومت از نزدیک‌شدن مردم هراس ندارد، بلکه با گذاشتن کانتینرها راه تروریستان را بسته‌اند؛ ادعایی که خود به دروغ‌بودن و غیرعقلانی‌بودن آن واقف است. حکومت خوب می‌داند که نه انتحاری را می‌شود با کانتینر متوقف کرد و نه واکنش عقلانی در برابر خواست مردم، پنهان‌شدن در پشت کانتینرهاست. با این‌همه پناه‌گزیدن حکومت در پشت کانتینرها، می‌تواند برای این باشد که زمینۀ خشونت‌ها مساعد شود و به نحوی برای سرکوب نظامی معترضان مشروعیت بخرند. معترضان اما هم‌چنان ‌بر مدنیت پا فشردند و چنین طرح‌هایی را در نطفه خنثا کردند.

معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری آقای مرتضوی در یک بحث زنده تلویزیونی عصر دیروز گفت که ارگ و حکومت از نزدیک‌شدن مردم هراس ندارد، بلکه با گذاشتن کانتینرها راه تروریستان را بسته‌اند؛ ادعایی که خود به دروغ‌بودن و غیرعقلانی‌بودن آن واقف است. حکومت خوب می‌داند که نه انتحاری را می‌شود با کانتینر متوقف کرد و نه واکنش عقلانی در برابر خواست مردم، پنهان‌شدن در پشت کانتینرهاست. با این‌همه پناه‌گزیدن حکومت در پشت کانتینرها، می‌تواند برای این باشد که زمینۀ خشونت‌ها مساعد شود و به نحوی برای سرکوب نظامی معترضان مشروعیت بخرند. معترضان اما هم‌چنان ‌بر مدنیت پا فشردند و چنین طرح‌هایی را در نطفه خنثا کردند.  

تأسف‌بار این است که حکومت به رغم وقوف بر دروغ‌بودن گفتارش، بر آن تأکید می‌کند. حملات انتحاری تاکنون نشان می‌دهد که حتا دیوارهای کانکریتی نمی‌توانند جلودار انتحاری‌ها باشند، چه رسد به کانتینرهای کرایی. با این‌همه اصرار بر مهمل‌گویی معنایی جز خاک‌پاشیدن به چشم مردم ندارد. کانتینر‌ پناه‌گاه خوبی برای ارگ و حکومت نیست؛ و پناه‌گزیدن از مدنی‌ترین مردم نیز رفتار عقلانی نیست.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: