سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

دوشنبۀ بزرگ

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 45158

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

fidel (2)@


۲۷ ثور در تاریخ کشور ماندگار شد. این روز زیباترین روزی بود که افغانستان پر از فلاکت و نکبت می‌توانست داشته باشد. این روز با نیکویی تمام خودش را و چهرۀ متمدنانه‌اش را به جهان نشان داد. این روز به جهانیان نشان داد که کمک و همکاری آنان بی‌نتیجه نبوده است. به‌لحاظ فرهنگی ۲۷ ثور استثنایی‌ترین روز افغانستان بود. این روز به همه فهمانده که دانش و تلاش برای دانایی و فهم نتیجه می‌دهد. دوشنبۀ بزرگ آغاز تاریخ جدید افغانستان شد؛ افغانستانی که می‌خواهد بر ناتوانی و ضعف در مدیریت بحران و فاجعه پیروز شود و آن را مهار کند.

جنبش روشنایی در دوشنبۀ بزرگ نشان داد که به‌لحاظ فرهنگی توانایی زدودن درد و رنج فرساینده و طولانی را دارد. نمادهایی که در دوشنبۀ بزرگ به نمایش آمدند، همگی نمایش تغییر جدی در ذهنیت بخش‌ عظیمی از جامعه افغانستان و شهروندان این کشور شدند. آنانی که به خیابان آمدند، نشان دادند که تصمیم دارند خیابان را محل زندگی تمامی افغانستان بسازند، بدون ترس و هراس از هتک حرمت و نقض حقوق انسانی فرد‌فرد این سرزمین. فراتر از آن، جنبش روشنایی در عمل نشان داد که ‌هدف آن روشن‌کردن افغانستان پر از فاجعه و ظلمت است.

دوشنبۀ بزرگ تغییر جدی و اساسی را از طریق نمادهای خود به نمایش گذاشت. این نمادها همگی نشان از احترام، مدارا و باور به افغانستان عاری از خشونت و تعصب بودند. از این جهت لازم است اندکی به جنبه‌های فرهنگی آن بدون غرض و مرض سیاسی اشاره شود:

3

۱- به همه‌چیز احترام گذاشته شد. رفتار شهروندان کشور در دوشنبۀ بزرگ چنان سطح عمیقی از تغییر را نشان داد که می‌تواند به‌عنوان الگو و نمونه برای تغییرات اجتماعی در نظر گرفته شود. از آغاز تا پایان حرکت جنبش روشنایی کوچک‌ترین بی‌نزاکتی و رفتار بی‌ادبانه‌ای که به جایگاه و پایگاه کشور لطمه زند، اتفاق نیفتاد. این رفتار علاوه بر این‌که سازمان‌دهی گسترده را نشان می‌داد، خود‌تنظیمی عظیم فردی را نیز نشان داد. هر‌معترض در ۲۷ ثور یک شهروند مسئول بود. کار و زندگی عادی در دو طرف مسیر تظاهرات به حالت عادی جریان داشت. یکی از مواردی که من شدیداً به آن توجه کردم، کفش‌هایی بود که مردم در راهپیمایی پوشیده بودند. بخش‌ عظیمی از جمعیت با چپلق به خیابان آمده بودند و این نشان می‌داد که کسی برای جنگ و برهم‌زدن نظم اجتماعی به خیابان نیامده است؛ بلکه برعکس آمده‌اند تا با منطقی‌ترین رفتار به دولت بگویند که این تصمیم ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است و لکۀ ننگی برای دولت افغانستان است و مایۀ برهم‌خوردن نظم اجتماعی.

۲- گل‌دادن به سربازان. گل‌دادن به سربازان یکی از نمادهای فرهنگی و جزئی از رفتار مدنی بود که شهروندان از خود تبارز دادند. جنبش روشنایی از سربازان وطن و پاسبانان نظم عمومی و امنیت روانی این کشور با دادن گل ‌تقدیر کردند؛ چه این‌که آنان فرزندان همین مادران و پدرانی‌اند که ضامن وحدت و قوام این خاک‌اند؛ چه این‌که آنان برادران همین خواهرانی‌اند که در دوشنبۀ بزرگ گل به دست آمدند و به آنان هدیه کردند. این پیام اندکی نیست و حکایت از تربیت اخلاقی و رفتار شهری دارد. اگر قرار باشد فراست و تدبیر معنایی داشته باشد، تمام‌قد در این رفتار نشان داده می‌شود.

 جنبش روشنایی با رفتار خود نشان داد که مطالبات سیاسی می‌تواند بدون لولۀ تفنگ نیز مطرح شود. هیچ نیازی نیست که برای مطالبات سیاسی از زور و میلۀ تفنگ استفاده شود. در جنبش روشنایی کسی با خود تفنگ حمل نکرد. این مسأله نشان می‌دهد که جنبش برای ویرانی شهر به خیابان نیامده بود، بلکه می‌خواست از طریق رفتار مدنی به حکومت خود بگوید که رنج تفنگ و گلوله را بسیار کشیده‌ایم، افغانستان دیگر تحمل رنج بیشتر را ندارد و این مردم نیز حق دارند زندگی شرافت‌مندانه داشته باشند.

۳- حضور گستردۀ زنان. این‌که زنان از پیر تا جوان در دوشنبۀ بزرگ به‌صورت گسترده پا به خیابان گذاشتند، نشان مهم‌تر‌ دیگری بود که تغییر جدی در عرصۀ فرهنگی را نشان می‌داد. جنبش روشنایی با حضور گستردۀ زنان نشان داد که ذهنیت نسل افغانستان جدید نسبت به زنان بسیار تغییر خورده است. از روزگاری که زنان حق بیرون‌آمدن در خیابان را نداشتند تا روزگاری که زنان و دختران وطن به خیابان بیایند و گل تقدیم نیروهای امنیتی کشور کنند، تفاوت بسیاری است و نشانه‌ای فرخنده‌‌.

3 (2)

۴- اهتزاز بیرق افغانستان. وقتی به جمعیت نگاه می‌کردیم، به خوبی می‌یافتیم که اهتزار آرام بیرق افغانستان میان آنان و حمل آن با خود حکایت از احترام عمیق به کشور و پایداری و دوام آن است. بیرق افغانستان کلان‌ترین نمادی است که اقوام مختلف افغانستان را زیر سایۀ خود قرار می‌دهد. رفتار جنبش روشنایی نشان داد که آنان افغانستان را دوست دارند و می‌خواهند آرام در آن زندگی کنند.

۵- نظافت شهر. پاک‌کردن شهر یکی دیگر از نمادهای جنبش روشنایی بود. در دوشنبۀ بزرگ همه مسئولیت داشتند که محل زندگی خود را پاک ‌کنند. نظافت شهر توسط تعداد‌ کثیری از اعضای جنبش، به معنای احترام‌گذاشتن به دیگران و حقوق آنان بود. اعضای جنبش به خوبی دریافته بودند، خیابانی که روی آن قدم می‌گذارند، مال خودشان و هموطنان‌شان است. از این‌رو مسئولیت دارند که آن را چتل نکنند و پاک نگهدارند. چنین رفتاری نمایش عظیمی بود از دوست‌داشتن افغانستان و رؤیای داشتن زندگی آرام و مرفه در آن.

جنبش روشنایی در دوشنبۀ بزرگ نشان داد که به‌لحاظ فرهنگی توانایی زدودن درد و رنج فرساینده و طولانی را دارد. نمادهایی که در دوشنبۀ بزرگ به نمایش آمدند، همگی نمایش تغییر جدی در ذهنیت بخش‌ عظیمی از جامعه افغانستان و شهروندان این کشور شدند. آنانی که به خیابان آمدند، نشان دادند که تصمیم دارند خیابان را محل زندگی تمامی افغانستان بسازند، بدون ترس و هراس از هتک حرمت و نقض حقوق انسانی فرد‌فرد این سرزمین. فراتر از آن، جنبش روشنایی در عمل نشان داد که ‌هدف آن روشن‌کردن افغانستان پر از فاجعه و ظلمت است.

۶- این نمادها نشان دادند که شکل جدیدی از رفتار سیاسی شکل گرفته است. جنبش روشنایی با رفتار خود نشان داد که مطالبات سیاسی می‌تواند بدون لولۀ تفنگ نیز مطرح شود. هیچ نیازی نیست که برای مطالبات سیاسی از زور و میلۀ تفنگ استفاده شود. در جنبش روشنایی کسی با خود تفنگ حمل نکرد. این مسأله نشان می‌دهد که جنبش برای ویرانی شهر به خیابان نیامده بود، بلکه می‌خواست از طریق رفتار مدنی به حکومت خود بگوید که رنج تفنگ و گلوله را بسیار کشیده‌ایم، افغانستان دیگر تحمل رنج بیشتر را ندارد و این مردم نیز حق دارند زندگی شرافت‌مندانه داشته باشند.

۷-کمک نیروهای امنیتی. یکی دیگر از نمادهایی که در جنبش روشنایی اتفاق افتاد، همکاری بی‌نظیر نیروهای امنیتی با شهروندان بود. آنان پیرمردانی را که نمی‌توانستند مسیر طولانی را بپیمایند، با موترهای خود انتقال دادند. این حرکت نیروهای امنیتی نوید نشان داد که مردان و زنان شریف در این کشور کم نیست و حق‌شان هم نیست که مورد تبعیض و تعصب قرار بگیرند.

۸- واکنش درخور رییس‌جمهور. رییس‌جمهور به دنبال پایان تظاهرات به مردم پیام داد و از این‌که حق‌شان را مدنی مطالبه می‌کنند تشکر کرد، همان‌گونه که از نیروهای امنیتی نیز تشکر کرد. این رفتار رییس‌جمهور قابل قدر است، از آن‌رو که نشان می‌دهد رفتار شایستۀ شهروندان را ارج می‌گذارد، با این امیدواری که به خواستۀ آنان نیز احترام بگذارد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: