سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

وضع محدودیت در کابل هم‌زمان با چالش‌هایی رویاروی مقام‌های افغان

نویسنده : ترجمۀ سلیم شفیق - کد خبر : 45157

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

11


مقام‌ها به روز دوشنبه، محدودیت‌هایی را در پایتخت افغانستان وضع کردند، هم‌زمان هزاران معترض از گروه اقلیت قومی هزاره در اعتراض به طرح انتقال چندمیلیون‌دالری خطوط برق در کابل راهپیمایی و چالش بزرگی را برای حکومت رییس‌جمهور اشرف غنی خلق کردند. معترضان از بامداد خیابان‌ها را درنوردیده و به سوی مرکز کابل پیش رفتند.

سازمان‌دهندگان تأکید دارند که معترضان «کاخ استبداد را خواهند لرزاند». اما مقام‌ها مسیر آن‌ها به کاخ ریاست‌جمهوری مقصد موردنظر آن‌ها و مراکز تجارتی کابل را به روی همۀ وسایط نقلیه و پیاده‌روها مسدود کردند. معترضان خواستار دسترسی به مسیر طرح‌شده برای خط انتقالی ۵۰۰ کیلوولت برقی‌اند که ترکمنستان را به کابل وصل می‌کند. طرح اصلی مسیر برق را از طریق ولایت بامیان در مرکز افغانستان در نظر گرفته بود که اکثراً هزاره‌های کشور در آنجا زندگی می‌کنند. اما این مسیر در سال ۲۰۱۳ از سوی حکومت قبلی افغانستان تغییر کرده و گفته می‌شود که هزینۀ آن میلیون‌ها دالر و تأخیر چندین‌ساله در اجرای پروژه است.

Demonstrators from Afghanistan's Hazara minority attend a protest in Kabul

هزاره‌ها حدود ۱۵ درصد جمعیت تخمینی ۳۰ میلیونی افغانستان را تشکیل می‌دهند و فقیرترین گروه اتنیکی این‌ کشورند و اغلب از تبعیض شکایت دارند. افغانستان به‌شدت از کمبود نیروی برق رنج می‌برد که به گفتۀ بانک جهانی، کمتر از ۴۰ درصد جمعیت آن به شبکه برق وصل‌اند. تقریباً ۷۵ درصد برق کشور وارداتی است.

سازمان‌دهندگان تأکید دارند که معترضان «کاخ استبداد را خواهند لرزاند». اما مقام‌ها مسیر آن‌ها به کاخ ریاست‌جمهوری مقصد موردنظر آن‌ها و مراکز تجارتی کابل را به روی همۀ وسایط نقلیه و پیاده‌روها مسدود کردند. معترضان خواستار دسترسی به مسیر طرح‌شده برای خط انتقالی ۵۰۰ کیلوولت برقی‌اند که ترکمنستان را به کابل وصل می‌کند. طرح اصلی مسیر برق را از طریق ولایت بامیان در مرکز افغانستان در نظر گرفته بود که اکثراً هزاره‌های کشور در آنجا زندگی می‌کنند. اما این مسیر در سال ۲۰۱۳ از سوی حکومت قبلی افغانستان تغییر کرده و گفته می‌شود که هزینۀ آن میلیون‌ها دالر و تأخیر چندین‌ساله در اجرای پروژه است.

رهبران هزاره به شمول اعضای بلندپایۀ حکومت می‌گویند، مسیر انتخاب‌شده برای انتقال خطوط برق، تبعیضی علیه مردم آن‌هاست؛ چیزی که غنی و شرکت ملی برق آن را رد می‌کنند.

منبع: شرق‌الاوسط

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: