سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

چگونه می‌توان جنبش دادخواهی مدنی را خنثا ساخت؟

نویسنده : محمداسلم جوادی - کد خبر : 45069

۲۶ ثور , ۱۳۹۵

Aslam Jawadi


مرور سناریوهای حکومت در برابر جنبش روشنایی

تجربة تاریخی نشان می‌دهد که حاکمان و حکومت‌های غیرمسئول و غیرپاسخ‌گو به جای توجه به منطق اعتراضات مدنی، تمام انرژی خویش را برای خنثاسازی و مقاومت در برابر آن صرف می‌کنند. در شرایط کنونی، آنچه جریان دارد، تقابل آشکار حکومت با شهروندان معترض و جنبش روشنایی است. تاکنون حکومت به جای توجه به منطق اعتراضات و دادخواهی‌ مدنی، تلاش کرده است تا به شیوه‌های مختلف آن را از مسیر خودش منحرف ‌و جنبش را خنثا و بی‌اثر کند. جای خوشحالی است که تا این‌جای کار، با هوشیاری و تدبیر، تلاش‌های حکومت بی‌نتیجه مانده است. این اما پایان کار نیست.

دادخواهی مدنی از روز دوشنبه وارد یکی از پیچیده‌ترین مراحل خویش می‌شود. روز دوشنبه آغاز راهپیمایی بزرگ و تاریخی است. تجربة جنبش‌های اجتماعی و دادخواهی‌های مدنی نشان داده است که راهپیمایی‌ها مهم‌ترین رخداد آغازین جنبش‌هاست، اما پایان آن نیست. پیچیدگی کار و دشواری آن دقیقاً از همین مرحلة راهپیمایی بزرگ شروع می‌شود. حکومت‌ها و حاکمان معمولاً به شیوه‌های مختلف برای بی‌اثر‌کردن این جنبش‌ها تلاش می‌کنند. با توجه به شرایط تاریخی و سیاسی کنونی افغانستان، حکومت فعلی احتمالاً چند سناریو را روی دست خواهد گرفت. این سناریوها لزوماً به ترتیب یا به‌صورت الترناتیف اجرا نمی‌شود. گاهی ممکن است دوـ‌سه سناریو هم‌زمان اجرا شوند. برای درک بهتر، به‌صورت اجمال، این سناریوها مرور می‌شود:

۱ – به‌‌خشونت‌کشیدن تظاهرات

«به‌خشونت‌کشیدن» دم‌ِ‌دست‌ترین و ساده‌ترین روش حکومت برای خنثاسازی جنبش است. دو راه برای این کار وجود دارد: اول ملتهب‌کردن فضا و وادار‌کردن معترضان به خشونت. این سناریو سناریویی است که اغلب حکومت‌های سرکوب‌گر روی دست می‌گیرند و در واقع توسل به خشونت را به‌عنوان دام و تله‌ای برای حق‌خواهی و دادخواهی معترضان به کار می‌گیرند. این‌که چگونه این کار ممکن است، در شرایط مختلف فرق می‌کند. یکی از راه‌ها این است که معترضان را در برابر انتخابی ناگزیر قرار دهند. فی‌المثل حکومت ممکن است مانع از نزدیک‌شدن معترضان به چوک فوارة آب شود؛ جایی که نقطة پایانی و مقصد اصلی معترضان است. این وضعیت شرایط را برای معترضان بسیار دشوار می‌کند و به سادگی می‌تواند به خشونت بیانجامد. برای کنترل و مهار این وضعیت خوب است که پیشاپیش تدابیری برای عبور مسالمت‌آمیز و بدون درگیری از این مانع سنجیده شود. در غیر آن صورت عبور از این مانع وقت و انرژی زیادی از معترضان خواهد گرفت و به سادگی می‌تواند جنبش را به خشونت بکشاند.

دوم «تله‌های انتحاری». تجربیات گذشته نشان داده است که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مستقیماً شهروندان عادی را هدف قرار نمی‌دهند؛ اما حکومت از آن می‌تواند به‌عنوان پوشش برای اهداف سرکوبگرانة خویش استفاده کند. اقدام انتحاری می‌تواند از یک‌سو مسئولیت ناامنی را به دوش معترضان بیندازد و از سوی دیگر توجه را از خواسته‌های معترضان به مسألة ناامنی منحرف کند. ضمن این‌که این نوع اقدام ضمن تحمیل هزینة انسانی بر معترضان می‌تواند موجی از بگومگوهای داخلی را در میان آن‌ها دامن زند.

چندمرحله‌ای‌ساختن تظاهرات. همان‌گونه که تا حالا اتفاق افتاده است، شورای عالی مردمی می‌تواند پیشاپیش تظاهرات را چندمرحله‌ای طراحی کند. آمادگی پیشاپیش برای تظاهرات چندمرحله‌ای هم حکومت را منفعل می‌کند، هم آمادگی‌های روانی و جمعی برای تداوم اعتراضات‌ را افزایش می‌دهد و هم ظرفیت پوشش رسانه‌ای آن و تبدیل‌کردن آن به سوژة اصلی افکار عمومی در سطح منطقه و جهان را بالا می‌برد.

اما «تله‌های انتحاری» به همان اندازه که می‌تواند برای دولت ترفند مؤثر باشد، پاشنة آشیل آن نیز خواهد بود. حکومت تحت هر‌شرایطی مسئول تأمین امنیت جان شهروندان معترض است. هیچ عاملی نمی‌تواند کم‌توجهی و کم‌کاری دولت برای تأمین امنیت معترضان را توجیه کند. گذشته از آن هرنوع خشونتی از این‌دست چه بسا ممکن است جنبش را وارد فازی کند که خواسته‌هایش از لغو تصمیم کابینه و خط برق توتاپ فراتر رود. ‌مسئولیت هر‌نوع خشونتی از این‌دست مستقیماً به دولت بر‌می‌گردد و اتفاقاتی از این‌دست ناگزیر سقوط حکومت را به تنها خواستة معترضان تبدیل خواهد کرد. از این لحاظ خوب است که پیشاپیش با امکانات موجود تدابیر جدی امنیتی از سوی شورای عالی مردمی برای تأمین امنیت در نظر گرفته شود و البته هشدارهای لازم به حکومت نیز داده شود.

سوم «تلة اوباش‌». اوباشگری هم می‌تواند راهپیمایی را به خشونت بکشاند. در ایران یکی از ترفندهای اصلی برای خنثاسازی اعتراضات، رخنة اوباش‌ حکومتی در قالب لباس مبدل در صفوف معترضان است. اوباش‌ حکومتی از آدرس معترضان اقدامات اوباشگرانه‌ای را انجام می‌دهند تا زمینه را برای کاربرد مشروع خشونت فراهم کند. گزینة دیگر این است که تعدادی از اوباش‌ حکومتی در قالب فعالان گروه‌های قومی دیگر، برای خلق منازعات قومی با معترضان و تظاهرات‌کنندگان درگیر شوند؛ آنچه را که «بسیجی‌ها» در ایران انجام می‌دهند و در مبارزات حقوق مدنی سیاهان در امریکا بارها تجربه شده است. بهترین راه و مؤثرترین راه برای مقابله با اوباشگری، شکیبایی و پرهیز از خشونت و روی‌نیاوردن به عمل بالمثل است. تجربیات گذشته نشان داده شده است که آستانة شکیبایی معترضان تا سطح مطلوبی بالاست؛ اما باز هم با ‌توجه به شرایط حساس کنونی و مجموعه‌ای از اتفاقات گذشتة تاریخی خوب است که تدابیر جدی و سنجیده در این راستا اتخاذ شوند.

 یکی از راه‌ها این است که معترضان را در برابر انتخابی ناگزیر قرار دهند. فی‌المثل حکومت ممکن است مانع از نزدیک‌شدن معترضان به چوک فوارة آب شود؛ جایی که نقطة پایانی و مقصد اصلی معترضان است. این وضعیت شرایط را برای معترضان بسیار دشوار می‌کند و به سادگی می‌تواند به خشونت بیانجامد. برای کنترل و مهار این وضعیت خوب است که پیشاپیش تدابیری برای عبور مسالمت‌آمیز و بدون درگیری از این مانع سنجیده شود. در غیر آن صورت عبور از این مانع وقت و انرژی زیادی از معترضان خواهد گرفت و به سادگی می‌تواند جنبش را به خشونت بکشاند.

۲- فرسایشی‌کردن اعتراضات

شواهد موجود و تجربة اعتراضات بیستم عقرب نشان داد که دولت زیاد روی به فرسایش کشیده‌شدن نیروی اعتراضی مردم حساب می‌کند. براساس این سناریو رهبران حکومت و ستاد مقاومت ضدجنبش روشنایی تا حد زیادی از سست‌شدن ارادة مردم در صورت طولانی‌شدن اعتراضات مطمئن است. از دید حکومت بخش بزرگی از بدنة مردم برای تظاهرات یک‌روزه آمادگی دارند. حکومت تحت هر‌شرایط تاب مقاومت در برابر اعتراضات یک‌روزه را دارد. این سناریو یکی از سناریوهای نرم حکومت برای مبارزه با جنبش و معترضان است. اما تدابیری چند می‌تواند این سناریو را ناکام سازد:

Social-movement

اول: چندمرحله‌ای‌ساختن تظاهرات. همان‌گونه که تا حالا اتفاق افتاده است، شورای عالی مردمی می‌تواند پیشاپیش تظاهرات را چندمرحله‌ای طراحی کند. آمادگی پیشاپیش برای تظاهرات چندمرحله‌ای هم حکومت را منفعل می‌کند، هم آمادگی‌های روانی و جمعی برای تداوم اعتراضات‌ را افزایش می‌دهد و هم ظرفیت پوشش رسانه‌ای آن و تبدیل‌کردن آن به سوژة اصلی افکار عمومی در سطح منطقه و جهان را بالا می‌برد.

 این وضعیت شرایط را برای معترضان بسیار دشوار می‌کند و به سادگی می‌تواند به خشونت بیانجامد. برای کنترل و مهار این وضعیت خوب است که پیشاپیش تدابیری برای عبور مسالمت‌آمیز و بدون درگیری از این مانع سنجیده شود. در غیر آن صورت عبور از این مانع وقت و انرژی زیادی از معترضان خواهد گرفت و به سادگی می‌تواند جنبش را به خشونت بکشاند.

دوم: تیم و پوشش رسانه‌ای خوب. خوبی تظاهرات دوشنبه این است که این‌بار تظاهرات با بایکوت خبری مواجه نیست. ابزارهای اطلاع‌رسانی زیادی در اختیار جنبش و معترضان است. این رسانه‌ها باید به‌صورت حرفه‌ای و بیش از حد فعال و مؤثر ابعاد مختلف اتفاقات جنبش را پوشش دهند. تشکیل تیم رسانه‌ای که هر‌لحظه از میان جمعیت به زبان‌های مختلف اخبار، عکس و رویدادها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، بسیار با‌اهمیت است. توییت‌های انگلیسی برای مخاطبان انگلیسی‌زبان از نشر زندة تلویزیونی هم مهم‌تر است.

سوم: برنامه‌های متنوع و خلاق. خوبی جنبش روشنایی این است که از گروه‌های مختلف اجتماعی، هنری و دانشجویی در آن حضور دارند. خوب است که هر‌یکی از این گروه‌ها در تظاهرات به‌شکل و شیوة خودش مشارکت کند. گروه‌های هنری می‌توانند تجربة تظاهرات را به تجربة جذاب و شاد و خاطره‌انگیز تبدیل کنند.

همان‌گونه که تا حالا اتفاق افتاده است، شورای عالی مردمی می‌تواند پیشاپیش تظاهرات را چندمرحله‌ای طراحی کند. آمادگی پیشاپیش برای تظاهرات چندمرحله‌ای هم حکومت را منفعل می‌کند، هم آمادگی‌های روانی و جمعی برای تداوم اعتراضات‌ را افزایش می‌دهد و هم ظرفیت پوشش رسانه‌ای آن و تبدیل‌کردن آن به سوژة اصلی افکار عمومی در سطح منطقه و جهان را بالا می‌برد.

چهارم: امکانات لوجیستیک. تجربة تظاهرات بیستم عقرب باید از ابعاد مختلف آموزنده باشد. به حکم تجربیات بیستم عقرب، تأمین امکانات لوجیستیک برای استمرار تظاهرات بیش از هرچیزی با‌اهمیت است. شرایط جوی به ضرر حکومت و به نفع معترضان است. معترضان خوب است که مکانیسم‌های کارآمد و مؤثر برای تأمین لوجیستیک را روی دست گیرند.

27 ثور روز تاریخی است. فرصت حضور و نقش‌آفرینی در تاریخ همیشه میسر نمی‌شود. فرصت‌های تاریخی اگر در ظرف زمانی خویش تاریخ‌ساز نشود، به ضد خود تبدیل می‌شود. بسیار‌ند مواردی که یک رویداد تاریخی به ضد خود تبدیل شده است. جنبش روشنایی راه درازی در پیش دارد. گام‌زدن در این راه عزم راسخ و شکیبایی بلند ضرورت دارد. تبعیض سیستماتیک دارای ابعاد و لایه‌های مختلف است. سادگی است که اگر تصور کنیم، با تظاهرات یک‌روزه همه‌چیز عوض می‌شود. باید برای گام‌زدن در راه طولانی مبارزه با تبعیض عزم کرد. این اتفاق استمرار همة مبارزات‌ عدالت‌خواهی و دادخواهانه در افغانستان است. باید این اتفاق را به نقطه عزیمت دیگری در مبارزات دادخواهانه در افغانستان و جهان تبدیل کرد.

 در یادداشت بعدی به سناریوهای محتمل دیگری نیز پرداخته خواهد شد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: