سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۲۱م قوس ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 12 December , 2019

اشتباهات اصلاح شوند، نه تکرار!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 45064

۲۶ ثور , ۱۳۹۵

Aziz-Royesh-631x450


نکته‌ها و اشارت‌ها (۳۶)

اشرف غنی در کنفرانس روسی لندن پذیرفت که تغییر مسیر برق از بامیان اشتباه بوده که حکومت قبلی مرتکب آن شده است. اما توجیه وی بار مسوولیتش را سنگین‌تر ساخت. اشرف غنی، خود مرتکب اشتباهی شد که نشانی از محاسبه و سنجش در آن نبود. وی گفت که انتقال برق از مسیر بامیان صدهزار نفر، و از مسیر سالنگ شش میلیون نفر را مستفید می‌سازد. اشرف غنی، مثل سایر آمارهایی که ذکر می‌کند، توضیح نداد که منظورش از صدهزار در مسیر بامیان و شش میلیون در مسیر سالنگ چه بود. برق از مسیر سالنگ بگذرد یا بامیان، به سب ستیشن ارغندی در غرب کابل می‌رسد و از آن‌جا به جنوب انتقال می‌یابد. در این مسیر شش میلیون نفر کجایند که وی از آن‌ها یاد می‌کند؟ بعد از سب‌ستیشن ارغندی، مقایسه‌ی بامیان و سالنگ برای چیست؟

 برای عبور لین ۵۰۰ کیلوولت از این مسیر، باید لین موجود از زیر زمین انتقال یابد که میلیون‌ها دالر هزینه‌ی اضافی و چندین ماه قطع برق کابل را به دنبال خواهد داشت. این کار، به گفته‌ی شرکت فشنر، خساره‌ی غیرقابل جبران اقتصادی را بر اقتصاد کشور وارد و شیرازه‌ی زندگی مردم کابل را فلج خواهد کرد. شرکت فشنر این را هم تصریح می‌کند که اگر لین برق برای ولایت‌های مشرقی کشور انتقال می‌یافت، عبور آن از مسیر سالنگ از لحاظ تخنیکی توجیه داشت؛ اما استفاده‌ی این لین برای مناطق جنوب و نصب سب‌ستیشن ارغندی، مسیر صعب‌العبور و پرهزینه‌ی سالنگ و عبور از دامنه‌های شکردره و گل‌دره و پغمان تا ارغندی را غیر قابل توجیه می‌سازد.

اشرف غنی با ادامه‌ی اشتباهی که آن را به حکومت قبلی نسبت می‌دهد، خود را در برابر دو چالش مرگبار قرار داده است: اول، خود و حکومت لرزانش را با اعتراض میلیون‌ها انسان در داخل کشور و در سراسر جهان مواجه ساخته است. دوم، با غیر عملی بودن عبور لین از مسیر سالنگ، خود را در نزد مردم جنوب تا حد یک دروغ‌گوی شیاد تنزیل می‌دهد.

***

  به تأکید شرکت آلمانی فشنر، انتقال لین برق از مسیر سالنگ «اگر نه ناممکن، دشوار» خواهد بود. فشنر می‌گوید که در مسیر سالنگ تنها یک گذرگاه برق با شیب تند وجود دارد که همین اکنون لین برق ۲۲۰ کیلوولت کابل از آن عبور کرده است. برای عبور لین ۵۰۰ کیلوولت از این مسیر، باید لین موجود از زیر زمین انتقال یابد که میلیون‌ها دالر هزینه‌ی اضافی و چندین ماه قطع برق کابل را به دنبال خواهد داشت. این کار، به گفته‌ی شرکت فشنر، خساره‌ی غیرقابل جبران اقتصادی را بر اقتصاد کشور وارد و شیرازه‌ی زندگی مردم کابل را فلج خواهد کرد. شرکت فشنر این را هم تصریح می‌کند که اگر لین برق برای ولایت‌های مشرقی کشور انتقال می‌یافت، عبور آن از مسیر سالنگ از لحاظ تخنیکی توجیه داشت؛ اما استفاده‌ی این لین برای مناطق جنوب و نصب سب‌ستیشن ارغندی، مسیر صعب‌العبور و پرهزینه‌ی سالنگ و عبور از دامنه‌های شکردره و گل‌دره و پغمان تا ارغندی را غیر قابل توجیه می‌سازد.

***

 اشرف غنی هنوز هم امکان دارد تا اشتباه حکومت گذشته را اصلاح کند نه اینکه خود را در دام آن گیر اندازد. جنبش روشنایی این امکان را برای اشرف غنی فراهم کرده است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: