سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

ابزارهای مدیریت منازعات

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45017

۲۵ ثور , ۱۳۹۵

sakhi


فصل دوم

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

بخش ششم

ابزارهای مدیریت منازعات

شاخص‌های کلیدی برای این عوامل و عرصه‌های خطر طرح شده‌اند. براساس این شاخص‌ها، یک سروی نمونه تصادفی ابتدایی کارمندان دولت کانادا برای بررسی کارکنان یادشده پیشنهاد شده است. علاوه بر آن، تحقیقات موجود در‌باره نگرش‌های مردم نسبت به اخلاق و ارزش‌های سکتور دولتی و ارتباط‌های آن با اعتماد و اطمینان براساس سنجش عملکرد مبتنی بر شهروندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این دفتر در حال حاضر مشغول بازنگری این امر است که آیا یک پژوهش بیشتر در‌باره اعتماد و اطمینان شهروندان به دولت در درازمدت لازم است یا نه.

 اداره شفافیت بین‌المللی کوریا یک میثاق ضد فساد و شفافیت (K-PACT‌)‌ را در سال ۲۰۰۴ طرح کرد. این میثاق از یک رویکرد ائتلافی برای مبارزه با فساد و تقویت شفافیت بهره می‌گیرد. در مراسم بستن این میثاق در مارچ ۲۰۰۵‌، به تعداد ۱۴۸‌رهبر نهادهای جامعه مدنی اشتراک ورزیدند و حمایت خود را از مبارزه با فساد در جمهوری کوریا اعلام کردند. هر‌یک از این گروه‌ها تعهد سپردند تا فعالیت‌های مشخصی را در راستای مبارزه با فساد برعهده بگیر‌د. برای بخش دولتی، این تعهدات شامل بهبود سیستم ملی مبارزه با فساد،‌ بهبود‌های نهادی، تقویت سیستم اخلاق و ارزش‌های کارکنان ملکی، آموزش‌های لازم برای شفافیت بیشتر و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل می‌شد.

در هالند، قواعد خدمات ملکی در سطوح مرکزی، ولایتی، شهرداری و محلی از اواسط دهه ۹۰ میلادی به بعد سخت‌تر شده است. پروسیجرهای افشا‌کنندگان فساد تقویت شده و سؤاستفاده از قدرت دولتی مجازاتی شدید در پی دارد. پالیسی یک‌پارچه دولت هالند یکی از بخش‌های ثابت پالیسی پرسونل دولتی به شمار می‌رود و کارکنان ملکی باید سوگند وفاداری یاد کنند. دولت فدرال نیز اعلام کرده است که قصد دارد نظارت و متابعت از قواعد ملکی را در سطح حکومت محلی نظارت و تنفیذ کند. براساس تجربیات کشور هالند، دولت چارچوب اخلاقی را برای بخش دولتی برای اتحادیه اروپا‌ تهیه کرد، که در سال ۲۰۰۴ مورد پذیرش این اتحادیه قرار گرفت. براساس تجربیات عملی هالند، این چارچوب‌ شامل چهار بخش برای رهنمایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا‌ می‌شود: ارزش‌های بنیادی عمومی، استندردهای طرزالسلوک، اقدامات لازم برای تطبیق و نظارت از ارزش‌های یک‌پارچگی، و نیز استندردها، روش‌ها و پروسیجرهای گزارش‌دادن تخطی‌های مرتبط با یک‌پارچگی.

در جمهوری کوریا، اداره شفافیت بین‌المللی کوریا یک میثاق ضد فساد و شفافیت (K-PACT‌)‌ را در سال ۲۰۰۴ طرح کرد. این میثاق از یک رویکرد ائتلافی برای مبارزه با فساد و تقویت شفافیت بهره می‌گیرد. در مراسم بستن این میثاق در مارچ ۲۰۰۵‌، به تعداد ۱۴۸‌رهبر نهادهای جامعه مدنی اشتراک ورزیدند و حمایت خود را از مبارزه با فساد در جمهوری کوریا اعلام کردند. هر‌یک از این گروه‌ها تعهد سپردند تا فعالیت‌های مشخصی را در راستای مبارزه با فساد برعهده بگیر‌د. برای بخش دولتی، این تعهدات شامل بهبود سیستم ملی مبارزه با فساد،‌ بهبود‌های نهادی، تقویت سیستم اخلاق و ارزش‌های کارکنان ملکی، آموزش‌های لازم برای شفافیت بیشتر و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل می‌شد.

ارائه میثاق (K-PACT‌)، بازتاب‌دهنده اهمیت شمولیت تمام اقشار جامعه برای بهبود اخلاق خدمات عامه، مبارزه با فساد و اعتماد‌سازی در دولت است.

علاوه بر مطالعات موردی گذشته، این ورکشاپ هم‌چنین یک سی‌دی در مورد آموزش کارکنان ملکی در زمینه تصمیم‌گیری اخلاقی و ‌یک نصاب آموزشی برای آموزش ژورنالیزم تحقیقاتی پیشکش کرد که نقش مهمی در تقویت اخلاق سکتور عامه بازی می‌کند.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

ترجمۀ محمد‌سخی رضایی

منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

 

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: