سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۲۱م قوس ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 12 December , 2019

دین‏ و تعصب-۵

نویسنده : ترجمۀ نازنین شاه‌رکنی - کد خبر : 45015

۲۵ ثور , ۱۳۹۵

Nazanin Shahrukni


دو نوع دینداری

این نوع نتیجه‌گیری از آنجا که برای دین‌داران ناخوشایند است، باید دقیق‌تر بررسی شود. به نظر می‌رسد که این نتیجه‌گیری تصور غلطی از مفهوم تعالیم دینی فراگیر و جهان‌شمول به دست می‌دهد. علاوه بر این شواهدی هم در رد آن وجود دارد. در همین تحقیق از دانشجویان در مورد چگونگی تأثیر تعالیم دینی بر شکل‌گیری گرایش‌های قومی‌شان سوال شد. پاسخ‌هایی در دو مقوله جای گرفتند. بعضی صادقانه تأثیر دین را منفی گزارش کردند؛ چون از طریق تعالیم دینی‌شان آموخته بودند که سایر گروه‌های دینی و فرهنگی را خوار بشمارند؛ اما بعضی دیگر با بیان عبارات زیر تأثیر دین را کاملاً مثبت ارزیابی کردند:
ـ کلیسا به من آموخت که ما همه برابریم و به هیچ دلیلی نباید اقلیت‌ها را مورد آزار و اذیت قرار داد.

ـ تعلیمات دینی به من کمک کرد تا با نحوه تفکر اقلیت‌ها آشنا شوم و بفهمم که آن‌ها هم انسان هستند.

در هر‌دسته، یک گروه مؤمن و گروه دیگر متدین نامیده شد. گزینش دو گروه کاتولیک بر‌عهده فردی بود که در مورد آزمایش چیزی نمی‌دانست، اما افراد دسته را به خوبی می‌شناخت. او ۲۰ مرد را که به نظرش مؤمن واقعی بودند و ۲۰ مرد را که به نظرش بیشتر تحت تأثیر وجوه اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های دینی بودند، برگزید. دو گروه پروتستان با روش متفاوتی گزینش شدند. ۲۲ نفر گروه اول را افرادی تشکیل می‌دادند که به‌طور مرتت در کلاس‌های انجیل شرکت می‌کردند‌ و ۱۵ نفر گروه دوم کسانی بودند که به‌طور نامرتب در کلاس‌ها‌ ‌شرکت می‌کردند. 

بنا‌براین اگرچه به نظر می‌رسد عضویت در کلیسا، به‌طور کلی تعصب بیشتری به همراه می‌آورد، در موارد متعدد هم کلیسا تأثیر کاملاً معکوس داشته است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دین امری کاملاً شخصی است و افراد متفاوت برداشت‌های متفاوتی از دین دارند. برای این‌که موضوع روشن‌تر شود، در یک سیمینار دانشگاهی‌ـ‌آزمایشی (‌که نتیجه‌اش منتشر نشد) انجام شد. یک کشیش کاتولیک و یک روحانی پروتستان‌‌ها گزینش شدند. در هر‌دسته، یک گروه مؤمن و گروه دیگر متدین نامیده شد. گزینش دو گروه کاتولیک بر‌عهده فردی بود که در مورد آزمایش چیزی نمی‌دانست، اما افراد دسته را به خوبی می‌شناخت. او ۲۰ مرد را که به نظرش مؤمن واقعی بودند و ۲۰ مرد را که به نظرش بیشتر تحت تأثیر وجوه اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های دینی بودند، برگزید. دو گروه پروتستان با روش متفاوتی گزینش شدند. ۲۲ نفر گروه اول را افرادی تشکیل می‌دادند که به‌طور مرتت در کلاس‌های انجیل شرکت می‌کردند‌ و ۱۵ نفر گروه دوم کسانی بودند که به‌طور نامرتب در کلاس‌ها‌ ‌شرکت می‌کردند. به همه پاسخگویان پرسشنامه‌ای شامل چندین گزینه داده شد و از آن‌ها خواسته شد که میزان موافقت یا مخالفت‌شان را با هر‌یک از جملات زیر مشخص کنند:

هر‌چند استثنا‌هایی هم وجود دارند، به‌طور کلی یهودیان همه مثل هم‌اند.
در بعضی موارد مجازات سیاهان بدون محاکمه هم مجاز است.

سیاهان کلاً قابل اعتماد نیستند.

یکی از مهم‌ترین در‌دسرهایی که یهودیان به بار می‌آورند، این است که همیشه دنبال کار بهتر و پول بیشتر و هیچ هم قانع نیستند.

پرسش‌های کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها کمی با هم تفاوت داشت. در پرسشنامه‌ای که به پاتیست‌ها داده شد، جملات

 ضدکاتولیک گنجانیده شده بود. اما نتیجه تقریباً یکسان بود: آنانی که به نظر مؤمن‌تر می‌آمدند و شخصاً جذب دین شده بودند، بسیار کمتر از دیگران متصب بودند. آنانی که با دین ارتباط‌ نهادی داشتند، ارتباطی که ماهیتاً به دلایلی بیرونی و سیاسی بود، تعصب بیشتر نشان می‌دادند. با توجه به مباحثی که در جای دیگر به آن‌ها اشاره کرده‌ام، فهم نتیجه این تحقیق برای ما آسان‌تر خواهد بود. آن کسی که به خاطر امنیت، قدرت و برتری به عضویت کلیسا در‌می‌آید، شخصیتی اقتدار‌گرا و تعصب‌آلود دارد. و آن کسی که تعالیم بنیادین کلیسا در مورد اخوت و برادری را منعکس‌کننده آرمان‌ها‌یی می‌دانند که صادقانه باورشان دارد و از این‌رو به عضویت کلیسا در‌آمده، احتمالاً شخصیتی مداراجو دارد. ‌بنابر‌این نگرش دینی «‌نهادی‌شده» و نگرش دینی «‌درونی‌شده» هر‌یک تأثیر متفاوتی بر شخصیت افراد می‌گذارد.

منبع: مجلۀ کیان شماره ۵۲

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: