سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۱م دلو ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 21 January , 2020

تنش برق و پیامد‌های ناگوار آن

نویسنده : اکرم محمود - کد خبر : 45013

۲۵ ثور , ۱۳۹۵

13138778_1107829039239063_2578634584418358453_n


هزاره‌ها یک‌بار دیگر در دشوارگاه تاریخ قرار دارند. عبور از این موقعیت تاریخی اما برای هزاره حکم عبور از آزمون تاریخ را دارد. هر‌نوع رفتار غیر‌مسئولانه در برابر وضعیت کنونی با پیآمدهای ناگوار و شرایط خطرباری به همراه است. فعال اجتماعی هزاره بایستی با مسأله برق با هوشیاری و خرد معطوف به آینده برخورد کند. هر‌عمل غیرمسئولانه در این برهه تاریخی بی‌مسئولیتی در برابر آینده است.

حکومت وحدت ملی طرف دیگر مسأله برق است. همان‌گونه که رفتار غیر‌مسئولانه هزاره‌ها می‌تواند پیامد زیان‌بار داشته باشد، بی‌مسئولیتی حکومت وحدت ملی نیز خطای تاریخی آن خواهد بود. هر‌نوع رفتار لجوجانه ریاست‌جمهوری آتش تنش‌ وضعیت کنونی را شعله‌ور‌تر می‌کند. افزایش تنش‌ در نهایت امر به نفع هیچ گروهی نیست. اگر وضعیت از کنترل دو طرف درگیر بیرون شود، جمع‌کردن آن از توان هر‌دو طرف خارج می‌شود.

با توجه به آسیب‌پذیری‌های موجود امنیتی و سیاسی، هر‌دو طرف قضیه در برخورد خود با مسأله برق باید مسئولانه و معطوف به آینده حرکت کنند. خرد تاریخی و عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که هر‌نوع رفتار غیر‌مسئولانه، بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی خواهد بود.

برخورد ما با مسأله برق برای اکثر جهانیان اصلاً قابل درک نیست. این‌که چرا حکومت وحدت ملی با تمام مشکلات خود پاندورا‌جعبه مسأله برق را باز می‌کند، قابل فهم نیست. حکومت در هر‌صورت باید در برابر این تصمیم خود مسئولانه برخورد کند. بی‌تردید، افزایش تنش و رادیکال‌سازی وضعیت موجود به سود مملک نیست. حکومت وحدت در شرایط حاضر با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو است. هر‌نوع برخورد خود‌محور حکومت با تنش پیش‌آمده، پیامد‌های غیر‌قابل پیش‌بینی برای نظم نسبی موجود دارد. در صورت برهم‌خوردن نظم نسبی موجود، همه‌چیز سیر معکوس‌ را خواهند پیمود.‌ معکوس‌شدن وضعیت اما به سود مخالفان سیاسی و نظامی حکومت است.

کوبیدن بر دهل لجاجت و رقصیدن در ساز احساسات ‌در یک نگاه واقع‌بینانه در چرخه موازی به اصطکاک می‌انجامد. اصطکاک حکومت و هزاره‌ها اما سرآغاز تاریکی‌های تاریک‌تر از تاریکی کنونی خواهد بود. در صورتی که عنان وضعیت کنونی از دایره نظم نسبی موجود بیرون شود، دیگر هیچ کس نمی‌تواند بیرون از دایره آسیب ممکن رفتار لجوجانه و کردار احساساتی قرار گیرد: نه خوست، نه دایکندی و نه بدخشان.

هر‌نوع رفتار غیر‌مسئولانه ما در برابر وضعیت کنونی نوعی بی‌مسئولیتی در برابر تاریخ نیز است. مضحک خواهد بود اگر آیندگان در برگه‌های تاریخ بخوانند که نیاکان‌شان در جنگ برق کشته‌اند/‌کشته شده‌اند. چه بخواهیم چه نخواهیم، آیندگان روزی صاحب برق خواهند شد، اما نباید کاری کرد که منجر به شرم‌ساری ما در پیشگاه آیندگان شود. درگیری و پافشاری بر شعله‌ور‌سازی تنش‌های موجود‌، منجر به تاریکی آینده خواهد شد. جهان همین اکنون بر خرد جمعی ما می‌خندد. برخورد ما با مسأله برق برای اکثر جهانیان اصلاً قابل درک نیست. این‌که چرا حکومت وحدت ملی با تمام مشکلات خود پاندورا‌جعبه مسأله برق را باز می‌کند، قابل فهم نیست. حکومت در هر‌صورت باید در برابر این تصمیم خود مسئولانه برخورد کند. بی‌تردید، افزایش تنش و رادیکال‌سازی وضعیت موجود به سود مملک نیست. حکومت وحدت در شرایط حاضر با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو است. هر‌نوع برخورد خود‌محور حکومت با تنش پیش‌آمده، پیامد‌های غیر‌قابل پیش‌بینی برای نظم نسبی موجود دارد. در صورت برهم‌خوردن نظم نسبی موجود، همه‌چیز سیر معکوس‌ را خواهند پیمود.‌ معکوس‌شدن وضعیت اما به سود مخالفان سیاسی و نظامی حکومت است.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: