سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۱م دلو ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 21 January , 2020

گام‌های آینده‌ساز

نویسنده : کامران یاری - کد خبر : 44966

۲۲ ثور , ۱۳۹۵

The Day Note


 افغانستان پس از طالبان به یک مفهوم افغانستانی است که پا به فصل نو گذاشت. سقوط طالبان و روی‌کار‌آمدن اداره موقت، فصل جدیدی را در تاریخ افغانستان باز کرد. دموکراسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، حق شهروندی و آزادی فردی همه مفاهیمی‌اند که برای نخستین‌بار ذهن اقشارگوناگون جامعه را با خود درگیر کردند. در این مقطع درگیری با مفاهیم جدید هر‌چند در حد دغدغه‌های فردی مطرح شد، اما گذر یک دهه نسبتاً آرام این مفاهیم را وارد گفتمان سیاسی و رفتار اجتماعی کرد. واکنش در برابر مفاهیم جدید اما کماکمان در نگاه غالب سیاست افغانی بر سر جای خود باقی ماند. اگر این دوره تاریخی را به دسته مخالفت با مفاهیم نوین و موافقت با ارزش‌های جدید دسته‌بندی کنیم، در‌می‌یابیم که در این دوره آزادی بیان، حق شهروندی و آزادی اندیشه در کنار دشمنان قسم‌خورده خود سمپات‌های پشت‌و‌پا‌قرص نیز داشت. در این دوره مفاهیمی چون آزادی بیان و حق شهروندی از یک‌سو با مخالفت رادیکال بنیادگرایی رو‌به‌رو شد و از دیگر‌سو ‌تنها درگیری و دغدغه یک نسل ‌بود.

 افرادی که دو روز پیش در مصلی شهید مزاری گرد‌هم آمده بودند، همه در فردیت خود ‌سازنده رفتار مدنی و الگوی کردار تاریخی جدید بودند. این نسل نشان داد که بالقوگی خاص در تغییر ساختار اجتماعی دارد. پیوستن رهبران قومی به صفوف معترضان‌ و مهم‌تر از همه برخاک‌نشاندن رهبرانی که تا چند سال قبل وقعی به فرد نمی‌گذاشتند، نشان داد که این نسل دارد راهش را باز می‌کند؛ راهی که بدون تردید باید رفته شود و در این راه کسانی خوب گام بر می‌دارند که عملاً به ارزش‌های جدید باور دارند.    

نسلی که در این دوره از دانشگاه‌ها فارغ شد، هر‌چند نسل آشفته است، اما این نسل در یک نگاه کلی الگوی رفتاری جدید را با خود وارد رفتار اجتماعی کرد. حاصل تقلای این نسل اما چیزی است که امروزه کماکمان همه شاهد آن هستیم. قتل تراژیک فرخنده، جنبش ۲۰ عقرب و به تعقیب آن رفتار مدنی امروزی شهروندان در برابر تصمیم حکومت در قبال پروژه توتاپ نمونه‌هایی از یک نوع رفتار اجتماعی و کردار تاریخی است که ریشه در درگیری و دغدغه نسل نوین جامعه افغانستان دارد. این نسل با تمام کاستی‌ها و خامی‌های فکری که دارد، اما اینک پرچم‌دار‌ آینده است.

 نگاه این نسل به آینده توأم با تعهد آنان با مفاهیم نوین، وضعیت را طوری ساخته است که حاکی از یک تغییر بنیادی و ریشه‌ای در ساختار فکری جامعه است. رفتار این نسل در برابر رویداد‌هایی چون فاجعه قتل فرخنده، جنبش ۲۰ عقرب و بحران توتاپ، نشان‌دهنده فصلی است که دیگر راهی برای بازگشت به گذشته را غیر‌ممکن می‌سازد. راهپیمایی هزاران شهروند در فردای قتل فرخنده و تجمع میلیونی شهروندان در رویداد ۲۰ عقرب، عملاً نشان داد که در عصر حاضر نسلی دارد روی کار می‌آید که سبک منحصر‌به‌فرد و ادبیات خود را خلق کرده است. این نسل با رفتار مدنی عملاً نشان می‌دهد که ارزش‌های سنتی و سنت غالب سیاسی دیگر نه‌تنها پاسخگوی نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی آن‌ها نیست، بلکه ساختار سنتی و ادبیات سیاسی حاکم بر نفس حیات اجتماعی دیگر آن کارایی ممکن را در بیان خواست‌ها و حل مشکلات امروزی ندارد.

نسلی که در این دوره از دانشگاه‌ها فارغ شد، هر‌چند نسل آشفته است، اما این نسل در یک نگاه کلی الگوی رفتاری جدید را با خود وارد رفتار اجتماعی کرد. حاصل تقلای این نسل اما چیزی است که امروزه کماکمان همه شاهد آن هستیم. قتل تراژیک فرخنده، جنبش ۲۰ عقرب و به تعقیب آن رفتار مدنی امروزی شهروندان در برابر تصمیم حکومت در قبال پروژه توتاپ نمونه‌هایی از یک نوع رفتار اجتماعی و کردار تاریخی است که ریشه در درگیری و دغدغه نسل نوین جامعه افغانستان دارد. این نسل با تمام کاستی‌ها و خامی‌های فکری که دارد، اما اینک پرچم‌دار‌ آینده است.

 نسل نو افغانستان که به‌لحاظ تاریخی بیرون‌آمده از درون تاریخ سه دهه اخیر است، نسلی است که دیگر نمی‌تواند در درون ساختار‌های بسته رهبری‌محور زندگی کند. پراکندگی، پراکنده‌نویسی و پراکنده‌کاری اما مشخصه شخصیتی و الگوی رفتاری این نسل است. این نسل با پرسه‌زدن در گوشه و کنار شهر و گشت‌زدن در فضا‌های عمومی، عملاً فضای نوینی را گشت می‌زند که راوی یک دگرگونی عمیق در بافتار اجتماعی است. پراکندگی و پراکنده‌نویسی این نسل هر‌چند شاید نتواند دستاورد‌های خیلی عینی با خود به ارمغان آورد، اما این پراکندگی و خودمحوری در حقیقت امر گریز از محور‌های حاکم اجتماعی است.

 خاک‌سپاری پیکر فرخنده به دست زنان و تجمع هزاران شهروند‌ در ۲۰ عقرب، عملاً نشان داد که نسل جدید دیگر گوش به فرمان رهبر ندارد. این نسل همان‌طوری که با رفتار اجتماعی و کردار تاریخی خود از سلطه رهبر فاصله می‌گیرد، با «نه» گفتن به سنت‌های حاکم، عملاً وارد فردیت خودمحوری می‌شود که نشان‌دهنده ارزش‌های نوین و مفاهیم جدید در تاریخ افغانستان است.

 افرادی که دو روز پیش در مصلی شهید مزاری گرد‌هم آمده بودند، همه در فردیت خود ‌سازنده رفتار مدنی و الگوی کردار تاریخی جدید بودند. این نسل نشان داد که بالقوگی خاص در تغییر ساختار اجتماعی دارد. پیوستن رهبران قومی به صفوف معترضان‌ و مهم‌تر از همه برخاک‌نشاندن رهبرانی که تا چند سال قبل وقعی به فرد نمی‌گذاشتند، نشان داد که این نسل دارد راهش را باز می‌کند؛ راهی که بدون تردید باید رفته شود و در این راه کسانی خوب گام بر می‌دارند که عملاً به ارزش‌های جدید باور دارند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: