سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۱م دلو ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 21 January , 2020

جاده مرگ

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 44819

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

Rahmat ahmadi (2)


 وزارت صحت افغانستان به رادیو آزادی گفته است که در حاثه خونین ترافیکی دیروز در غزنی ۷۳ تن کشته شده و ۱۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند. محمد‌اسماعیل کاووسی، مسئول نشرات وزارت صحت به رادیو آزادی گفته است که این ارقام را ریاست صحت عامه ولایت غزنی در اختیار آنان قرار داده است. در ادامه این خبر آمده است که این رویداد در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت به قوع پیوسته است. هم‌چنان در خصوص این رویداد جنرال امین‌الله امر‌خیل، قوماندان امنیه غزنی گفته است که این حادثه در نتیجه برخورد دو موتر مسافر‌بری نوع ۳۰۳ با یک عراده تانکر تیل رخ داده است. هم‌چنان او افزوده است که از شدت سوختگی و آتش‌گرفتن موترها، تعدادی از اجساد‌ سوخته‌اند.

رویداد دیروز هر‌چند در نوع خود رویدادی بود با کشته‌های بسیار، اما ‌اتفاق تازه نبود. جاده‌های کشور به‌طور خاص مسیر کابل‌ـ‌قندهار همواره شاهد رویداد‌هایی از این‌دست بوده است. به‌طور مثال چند وقت پیش نیز حادثه در ولسوالی مقر این ولایت رخ داده بود که در نتیجه آن تعداد‌ زیادی از افراد جان‌های‌شان را از دست دادند. در همان حادثه نیز ۵ تن جان باختند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند. در ادامه‌ محمدالله احمدی، مدیر ترافیک ولایت غزنی به رسانه‌ها علت ‌حادثه را برخورد یک عراده موتر مسافر‌بری با موتر باربری عنوان کرد. مصداق‌های زیادی را می‌توانیم در جهت اثبات میزان بالا‌بودن حادثه‌های ترافیکی در مسیر کابل‌ـ‌قندهار فهرست کرد، اما آنچه واضح و مبرهن است این نکته است که این مسیر سالانه جان‌های زیادی را ‌می‌گیرد.

 در صورتی که بارها به علت‌های پدید‌آور‌نده این وضعیت اشارت‌های بسیاری شده است؛ مثلاً کسانی‌که مسیر کابل‌ـ‌قندهار را رفته‌اند، می‌دانند که سرک‌ها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. چنان‌که به‌صورت منظم تقریباً در فاصله‌های معین سرک گودی‌های عمیق و شیارهای طولانی برداشته است. گودی‌های پدید‌آمده در جاده ناشی از بمب‌های کنارجاده‌ای است که دیر ترمیم می‌شود و اگر ترمیم می‌شود نیز اصولی کار نمی‌شود.

در سوی دیگر، این حادثه‌ها در سایه سکوت و بی‌توجهی دولت و مسئولان ‌بارها و بارهار تکرار‌ می‌شود. این در حالی است که مسئولان می‌توانند در جهت پیشگیری رویدادهایی از این‌دست کار کنند، اما تا حال در این زمینه هیچ توجه‌ جدی صورت نگرفته است. در صورتی که بارها به علت‌های پدید‌آور‌نده این وضعیت اشارت‌های بسیاری شده است؛ مثلاً کسانی‌که مسیر کابل‌ـ‌قندهار را رفته‌اند، می‌دانند که سرک‌ها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. چنان‌که به‌صورت منظم تقریباً در فاصله‌های معین سرک گودی‌های عمیق و شیارهای طولانی برداشته است. گودی‌های پدید‌آمده در جاده ناشی از بمب‌های کنارجاده‌ای است که دیر ترمیم می‌شود و اگر ترمیم می‌شود نیز اصولی کار نمی‌شود. اما وجود شیارهای شکل‌گرفته در جاده ناشی از موترهای باربری است که به‌صورت معیاری بار نمی‌شوند و به‌صورتی بارگیری می‌شوند که وزن آن‌ها با مقاومت جاده‌ها تناسب ندارد.

در نهایت می‌شود این رویدادهای را کنتر‌ل و از پیشامد آن‌ها جلو‌گیری کرد. ترافیک جاده‌ای خوب عمل کند و نظارت بر موترهای باربری شدت یابد. گفته می‌شود ‌موترهای مسافر‌بری نیز بیش از ظرفیت خود مسافر می‌برند.‌ در صورتی که بر نمایندگی‌ها و مقر حرکت مسافران نظارت شود، این وضعیت کنتر‌ل می‌شود. چنان‌چه کسی زیاده بار نز‌ند و از استخدام رانندگان معتاد نیز جلو‌گیری به عمل آید، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می‌شود. علاوه بر این‌ جاده‌ها باید مزین به اشاره‌‌های ترافیکی شوند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: