سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 18 August , 2019

هدف ماردوش است، نه مار!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44814

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

Aziz


نکته‌ها و اشارت‌ها (۳۳)

جنبش روشنایی «مفاهیم» را به بحث می‌کشاند نه «مصداق»‌ها را: «لین برق» هدف نیست، «روشنایی» هدف است. بحث طول و مسیر و قیمت لین برق و مسایل تخنیکی، کج‌روی و انحراف در بحث است. اینکه می‌‌گویند برق را از این‌طریق و آن طریق می‌رسانیم و این‌مقدار و آن مقدار ولتاج می‌دهیم، خود را به کوچه‌ی حسن چپ می‌زنند. بحث جای دیگر است.

«تصمیم‌گیری‌»های ارگ مورد نظر است، نه «تصمیم‌»‌های ارگ. وردوج و اچین و شاه‌شهید و موسی‌قلعه و کندز و دره‌غوری و گلوبریدن تبسم و تصمیم کابینه در مورد پروژه‌ی توتاپ و معرفی کردن این و آن وزیر و سرپرست مطرح نیست، زمینه و بستری مطرح است که یکی پی هم تصمیم کج می‌زاید و مردم با نجات از یکی به دیگری گیر می‌مانند.

***

جنبش روشنایی در پی اصلاح همین زمینه و بستر است. تاریکی باید به روشنایی تبدیل شود تا تصمیم‌گیری‌های کج‌اندیشانه صورت نگیرد. بستر، همان ماردوش است که هر روز مار دوشش، هف می‌زند و مغز جوان می‌طلبد. ارگ باید اصلاح شود تا ارگ‌نشین به مفکوره‌ی عدالت و انصاف و حق و انسان اعتنا کند.

مشکل در «مار»ها نیست؛ در «ماردوش» است. ماردوش ارگ است نه ارگ‌نشین. مشکل اشرف غنی و عبدالله نیست. مشکل بستری است که اشرف غنی و عبدالله را به ضدیت با حق و عدالت و انصاف می‌کشاند. برای اینکه تصمیم‌های غنی و عبدالله اصلاح شود، باید خود شان اصلاح شوند. برای اصلاح این دو، باید ارگ اصلاح شود. برای اصلاح ارگ، باید مفکوره و بستری اصلاح شود که ارگ بر مبنای آن شکل گرفته و عمل می‌کند.

حزب دموکراتیک مارِ ارگ را کشت؛ اما به جای داودخان و «خانواده‌‌ی آل یحیا»، هزاران مار تازه رویید که کشور را به پولیگون مرگ انسان تبدیل کرد.

مجاهدین، مارهای حزب دموکراتیک را کشتند؛ اما به جای آن‌ها صدها هزار مار تازه‌نفس را با شعار خدا و جهاد درون کوچه‌پس‌کوچه‌ها ریختند که تشنگی شان تنها با تجاوز و ویران‌گری و خون انسان اشباع می‌شد.

طالبان، مارهای جهاد را «شر و فساد» گفتند و با شلاق و دشنه روبیدند؛ اما خود به اژدهای وحشت‌ناکی تبدیل شدند که همه‌ی جهان را به حیرت و ترس فرو بردند.

بنابراین، مشکل در «مار»ها نیست؛ در «ماردوش» است. ماردوش ارگ است نه ارگ‌نشین. مشکل اشرف غنی و عبدالله نیست. مشکل بستری است که اشرف غنی و عبدالله را به ضدیت با حق و عدالت و انصاف می‌کشاند. برای اینکه تصمیم‌های غنی و عبدالله اصلاح شود، باید خود شان اصلاح شوند. برای اصلاح این دو، باید ارگ اصلاح شود. برای اصلاح ارگ، باید مفکوره و بستری اصلاح شود که ارگ بر مبنای آن شکل گرفته و عمل می‌کند.

***

جنبش روشنایی هم‌چون نور به راه افتیده است. این جنبش ادامه‌ی فروریزی‌های مرسوم در تاریخ سیاسی کشور نیست. آغازی از یک رویکرد مدنی در تاریخ جدید کشور است. این جنبش هم‌چون نور آهسته آهسته راه باز می‌کند. در شعاع این روشنایی، برای اصلاح‌گری به پا خاسته‌ایم!

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: