سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44348

۷ ثور , ۱۳۹۵

shaki rezai


فصل اول

بخش دوم

خلاصه ششمین اجلاس جهانی سازمان ملل متحد در زمینه نو‌آفرینی حکومت

موضوع اصلی

مجمع جهانی از بدو شروع تاکنون متمرکز بر بهبود حکومتداری و اداره عامه بوده است. هر‌اجلاس آن منجر به اتخاذ مساعی سازنده برای تقویت نهادها، ارتقای ظرفیت بخش دولتی‌ و بهبود ارائه خدمات در سطوح مختلف حکومت شده است. هر‌مجمع به کاوش یک موضوع نسبتاً جدیدی پرداخته است. تمرکز بر نهادهای دموکراتیک در برازیل، حکومتداری الکترونیکی در ایتالیا، مشارکت برای دموکراسی و توسعه در مغرب و ابتکار حکومتداری و برابری در مکسیکو از جمله این تلاش‌ها به شمار می‌روند. موضوع ششمین اجلاس، متمرکز بر چالش‌هایی بود که کشورهای رو به توسعه با آن‌ها رو‌به‌رویند و با رویکردهای سنتی حکومتداری قابل حل نیستند. از این‌رو، لازم بود تا واکنش‌های ابتکاری و مشارکت خلاقانه برای ‌مردمی که همیشه به ابزار‌ها و بسترهای لازم برای ابراز نظریات خود و ایفای نقش‌ سازنده به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی دسترسی نداشته‌اند، ‌اتخاذ شود. در عین حال، انتظارات مردم از حکومت‌ها در زمینه نحوه عملکرد، دستاوردها و نقشی که شهروندان باید در روندهای تصمیم‌گیری بازی کنند که بر زندگی روزمره آن‌ها تأثیرگذار باشد، افزایش یافته است.

هم‌زمان با آن، حکومت‌های کشورهای در حال توسعه به‌‌طور روز‌افزونی بر لزوم بهبود ظرفیت حکومتداری و اعتماد مردم به حکومت برای مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های جهانی‌شدن و حکومتداری الکترونیکی از طریق تعاملات دولت با سکتور خصوصی و جامعه مدنی واقف شده و تأکید می‌ورزند. برای دست‌یابی به هدف توسعه مردم‌محور از طریق حکومتداری بهتر، مشارکت مردم و شفافیت، دو اصل اساسی به شمار می‌روند که مستلزم نو‌آوری در اجرای امور و سیستم مدلیته‌های حکومتداری‌اند. به همین خاطر است که موضوع اصلی اجلاس ششم «به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف» انتخاب شد.

حکومتداری مشارکتی نه‌تنها دسترسی شهروندان به معلومات را فراهم می‌کند، بلکه زمینه مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری را مساعد می‌سازد و به آن‌ها قدرت تأثیرگذاری در انتخاب‌های عامه را می‌دهد. این بدان معناست که دسترسی نه‌تنها برای یک تعداد معدودی از افراد برخوردار، بلکه برای همه امکان‌پذیر می‌شود، به شمول کسانی -‌به‌خصوص افراد فقیر، گروه‌های منزوی‌ و گروه‌های آسیب‌پذیر‌- که هنوز در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند و به‌طور مکرر از مزایای توسعه محروم مانده‌اند. در سطح ملی این بدان معناست که گسترش مفهوم حکومتداری، اذعان بر این نکته است که حفاظت از منافع عامه نه‌تنها مسئولیت دولت و پروسه سیاسی، بلکه مسئولیت نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز است.

 حکومت‌های کشورهای در حال توسعه به‌‌طور روز‌افزونی بر لزوم بهبود ظرفیت حکومتداری و اعتماد مردم به حکومت برای مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های جهانی‌شدن و حکومتداری الکترونیکی از طریق تعاملات دولت با سکتور خصوصی و جامعه مدنی واقف شده و تأکید می‌ورزند. برای دست‌یابی به هدف توسعه مردم‌محور از طریق حکومتداری بهتر، مشارکت مردم و شفافیت، دو اصل اساسی به شمار می‌روند که مستلزم نو‌آوری در اجرای امور و سیستم مدلیته‌های حکومتداری‌اند. به همین خاطر است که موضوع اصلی اجلاس ششم «به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف» انتخاب شد.

مشارکت براساس چنین تعریفی، یک حق اساسی و ضروری شهروندان به شمار می‌رود. چنین مشارکتی در‌بردارنده شمولیت مردم در پروسه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که بر سرنوشت آن‌ها تأثیرگذار است. این نوع مشارکت، دسترسی افراد و گروه‌ها را به فرصت‌های متنوعی فراهم می‌سازد که به نوبه خود منجر به تقویت جوابدهی دست‌اندرکاران حکومتداری به توسعه مردم‌محور می‌شود. چنین مشارکتی شامل سه شکل مشارکت عمده و اساسی می‌شود که از این قرار است: ۱) مشارکت اقتصادی که فرصت‌های لازم را برای مردم به شمول زنان و گروه‌های محروم-منزوی، با استفاده از قابلیت‌ها و مواهب خود از فرصت‌ها و کسب درامد برای افزایش انتخاب‌های خود فراهم می‌سازد. ۲) مشارکت سیاسی که شامل آزادی بیان و اجتماعات به‌عنوان تضمینی برای حقوق بشر، انتخابات عادلانه و آزاد، سیستم چند‌حزبی و حاکمیت قانون، می‌شود. ۳) مشارکت اجتماعی و فرهنگی که متضمن حقوق همه مردم و اجتماعات محلی به شکل‌دادن محیط اجتماعی و فرهنگی خود از طریق زبان، هنر و موسیقی است. این شکل‌های مشارکت مکمل یکدیگر‌ند و پیشرفت در یک عرصه می‌تواند پیشرفت در عرصه دیگر را تقویت کند.

نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)

برگردان: محمد‌سخی رضایی

منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: