سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44175

۴ ثور , ۱۳۹۵

sakhi


معرفی

دفتر امور اقتصادی و اجتماعی دبیر کل سازمان ملل متحد (DESA) یکی از سطوح حیاتی میانجی بین پالیسی‌های جهانی در امور اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و اقدامات ملی به شمار می‌رود. ‌فعالیت‌های این دفتر در سه عرصه به هم پیوسته صورت می‌گیرد: (۱) جمع‌آوری، خلق و تحلیل داده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و معلوماتی که دولت‌های عضو سازمان ملل متحد با هدف بررسی مشکلات مشترک و اتخاذ گزینه‌های پالیسی از آن‌ها استفاده می‌کنند. (۲) این دفتر بستر مذاکرات کشورهای عضو را برای بسیاری از نهادهای بین دولتی در راستای روی‌دست‌گرفتن اقدامات مشترک برای رسیدگی به چالش‌های حاضر یا چالش‌های نوظهور فراهم می‌کند. (۳) به حکومت‌های علاقمند در زمینه راه‌ها و ابزارهای عملی‌سازی چارچوب‌های پالیسی طرح‌شده در کنفرانس‌ها و اجلاس ‌سازمان ملل متحد از طریق کمک‌های فنی مشور‌ه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند ظرفیت‌های ملی خود در عرصه‌های یاد‌شده را بالا ببرند.

یادداشت

عناوین مورد استفاده و پریزنتیشن‌های ارائه‌شده در این کتاب بازتاب‌دهنده هیچ دیدگاهی از جانب دفتر دبیر کل ملل متحد در زمینه جایگاه حقوقی هیچ کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا اقتدار آن یا تعیین حدود یا مرزهای آن نیست.

عناوین اقتصادهای «پیشرفته» با هدف متقاعد‌سازی احصائیه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و لزوماً بیانگر قضاوت ارزشی در مورد سطح دست‌یابی یک کشور یا منطقه به روند توسعه نیست.

اصطلاح «کشور» چنان‌که در این متن به کار رفته است، ‌ارجاع به قلمرو یا کشور است.

اصطلاح «»دالر» ارجاع به واحد پول ایالات متحده ($) است.

نظریات مطرح‌شده بازتاب‌دهنده نظریات نویسندگان این کتاب است و بیانگر نظریات ملل متحد یا اعضای آن نیست.

امتنان

این کتاب تحت نظر گویدو برتوسی، رییس بخش مدیریت توسعه و اداره عامه اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و جی.‌شابیر چیما مشاور ارشد هماهنگ‌کننده مجمع جهانی ملل متحد تدوین شده است.

این دفتر بستر مذاکرات کشورهای عضو را برای بسیاری از نهادهای بین دولتی در راستای روی‌دست‌گرفتن اقدامات مشترک برای رسیدگی به چالش‌های حاضر یا چالش‌های نوظهور فراهم می‌کند. (۳) به حکومت‌های علاقمند در زمینه راه‌ها و ابزارهای عملی‌سازی چارچوب‌های پالیسی طرح‌شده در کنفرانس‌ها و اجلاس ‌سازمان ملل متحد از طریق کمک‌های فنی مشور‌ه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند ظرفیت‌های ملی خود در عرصه‌های یاد‌شده را بالا ببرند.

ایشا گاس-پاشا و مریدیت مسئولیت نوشتن و ویراستاری مشترک این اثر را بر عهده داشته‌اند. خانم گاس‌ـ‌پاشا یک پژوهشگر با‌تجربه در امور تحلیل پالیسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

این اثر نتیجه پریزنتیشن‌ها و مباحث ۹ ورکشاپ ظرفیت‌سازی است که با هدف بررسی موضوع حکومتداری مشارکتی و شفاف به‌عنوان بخشی از آجندای ششمین مجمع جهانی بازاختراع حکومت دایر شدند. در ماه می ۲۰۰۵، اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد کارگاه‌های یاد‌شده را در همکاری با گروه همکاران بین‌المللی (IPG) که شامل کشورهای عضو سیستم سازمان ملل و سازمان‌های خارج از سیستم یاد‌شده است، ‌دایر کرد.

اعضای گروه بین‌المللی‌ای که در کارگاه‌های ششمین مجمع جهانی سازمان ملل اشتراک ورزیده بودند، شامل ادارات آتی می‌شود: اداره امور توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA)، برنامه توسعه‌ای ملل متحد (UNDP)، برنامه اسکان ملل متحد (UNHABITAT)،‌ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، گروه بانک جهانی، انستیتوت اش (Ash) برای حکومتداری دموکراتیک و ابتکار از مکتب حکومت در دانشگاه هاروارد، و بورد تفتیش و بررسی کوریا (BAI)، مرکز مطالعه و آموزش فورمز ایتالیا، انستیتوت بین‌المللی برای دموکراسی و انتخابات (IDEA)، انستیتوت اداره عامه کوریا (KDI)،‌ انستیتوت تحقیقاتی کوریا برای اداره محلی (KRILA)، انجمن اداره عامه کوریا (KRILA)، وزارت اداره عامه جمهوری ایتالیا و وزارت اداره حکومت و امور داخلی جمهوری کوریا (MOGAHA)، اداره ملی کمپیوتری‌سازی (NCA)،‌ اداره بین‌المللی شفافیت (TI)، و ائتلاف جهانی برای مشارک شهروندان (CIVICUS). نویسندگان این اثر از تمام ادارات و نهادهای شرکت‌کننده به خاطر هماهنگی و تدویر کارگاه‌ها و تهیه گزارش‌های نهایی خود که بر بنیاد فعالیت‌ها و اسناد یاد‌شده این اثر توانست آماده شود، ابراز تشکر و قد‌ر‌دانی می‌کند.

 

منبع: دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

نویسندگان: ایشا گاس-پاشا و مریدیت

برگردان: محمد‌سخی رضایی

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: