سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

میثاق و چرخش یک تعهد

نویسنده : اسد کوشا - کد خبر : 44046

۳۰ حمل , ۱۳۹۵

Asad Kosha 1


کریم میثاق، عضو مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، درگذشت. درگذشت آقای میثاق، خطری است که ناقوس مرگ اولین نسل مارکسیست‌های افغانی را می‌نوازد. مرگ کریم هم‌زمان خبر از رفتن یک نسل پر‌شور و شر می‌دهد؛ خبر از مرگ کسانی می‌دهد که رؤیای تغییر تاریخی و آرزوی تحقق عدالت اجتماعی را در سر داشتند. آنچه اینک پس از مرگ کریم میثاق برای نسل ما مهم و عبرت‌‌آموز است، بررسی پرونده نسل میثاق است. ما در جایگاه نسل پس از نسل میثاق اینک به‌لحاظ تاریخی و فکری در موقعیتی قرار داریم که می‌توانیم بخشی از کاراکتر و نقش میثاق را عاری از هر‌نوع دوستی و کین‌توزی مورد تأمل و گفت‌و‌گو قرار دهیم. به گواهی تاریخ، کریم میثاق، ببرک کارمل، حفیظ‌الله امین، سلطان‌علی کشتمند، نور‌محمد ترکی و چند تن دیگر از جمله نخستین بنیان‌گذاران جنش خلق در افغانستان بودند. آن‌ها‌ در راه رسیدن به آرمان‌های بزرگ‌شان از هیچ امری دریغ نکردند.

ایده‌آل‌گرایی، خوش‌بینی و خوش‌باوری در یک نگاه کلی نقطۀ وصلی است که به نحوی همۀ آن‌ها را در گرد خود جمع کرده بود. آنچه اما پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان دیده شد، برعکس آرمان‌گرایی تمام کسانی بود‌ که روزگاری با نیت تغییر و خواب عدالت به این جریان پیوسته بودند. پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در بعد داخلی خود از عمق شکاف‌های اجتماعی و اختلافات تاریخی پرده برداشت. اسناد، شواهد و متن‌های‌ به‌جا‌مانده از دوران حاکمیت خلق، نشان می‌دهد که حسن نیت‌ها، خوش‌بینی‌ها و خوش‌باوری‌های آغازین خلقی‌ها به سادگی جایش را به رقابت‌های شخصی، امتیاز‌های قومی و اعتبار‌های اجتماعی داد.

هرچند‌ فقر، تعصب و مشکلات فرصت آموزش رسمی را از میثاق سلب کرد، اما او با تلاش‌های فردی خود با نگاه معاصر آشنا شد. کریم میثاق در کنار عضویت رسمی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، داستان کوتاه می‌نوشت. از او در حوزه‌های تاریخ، ادبیات و اجتماع، یک‌سری یادداشت‌ها در دست است. در این میان کریم میثاق در حوزه داستان‌نویسی موفق‌تر بود. برخی از داستان‌های او به زبان اردو نیز ترجمه شده‌اند. کریم میثاق پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق در پست‌های بالایی چون وزارت مالیه و شهر‌داری کابل کار کرد.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و فراکسیون‌های بیرون‌آمده از درون این حزب، خود نشان داد که شکاف‌های اجتماعی و اختلافات تاریخی در افغانستان پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را در سایۀ شعار و حرف و حدیث حل کرد. ادعای رهبری جریان خلق از سوی نور‌محمد تره‌کی و تأکید اعضای پشتون حزب بر هژمونی برادر بزرگ، به‌زودی جریان خلق را دچار فراکسیون کرد. محور این فراکسیون اما قبل از این‌که بر مباحث تیوریک استوار بوده باشد، بر نوعی جدایی زبانی استوار بود. اکثریت مطلق اعضای فارسی‌زبان حزب دموکراتیک خلق پس از فراکسیون گرداگرد کاریزمای ببرک کارمل حلقه زدند. در سوی دیگر اکثریت تام پشتون‌های حزب در کنار نور‌محمد تره‌کی از حزب دموکراتیک خلق حمایت کردند. در این میان اعضای هزاره بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یعنی کریم میثاق و سلطان‌علی کشتمند، هر‌دو، به یکی از ‌فراکسیون‌ها پیوستند. کشتمند در کنار ببرک از جناح کارمل حمایت کرد و میثاق تا آخرین لحظه‌های فعالیت سیاسی خود عضویت در جناح تره‌کی را حفظ کرد.

Karim Misaq

 در بعد درون‌ساختاری اجتماع افغانی، سرنوشت غم‌انگیز حزب دموکراتیک خلق به نحوی بیانگر عمق شکاف‌های اجتماعی است. البته نباید فراموش کرد که احزاب دست راست افغانی نیز به سرنوشت مشابه گرفتار شدند. پس از پیروزی جریان خلق، اعضای برجستۀ حزب دموکراتیک خلق همه به نحوی وارد رقابت بر سر قدرت شدند. دسترسی به قدرت و مهم‌تر از آن حفظ قدرت، نیاز به خلق کاریزمای اجتماعی داشت و کاریزمای اجتماعی به نحوی باید ریشه در بستر واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی افغانستان می‌داشت. در ‌چنین وضعیتی بود که آن هژمونی نرم قوم به‌شکل بالقوه‌ای تبدیل به محوری‌شدن قومیت شد.

ناسیونالیسم زبانی بیش از هر‌چیز دیگر، فراکسیونی را که حزب دموکراتیک خلق افغانستان دچار آن شد، برای ما توضیح می‌دهد. از آنجا که اکثریت مطلق اعضای کلیدی حزب با تصاحب و حفظ قدرت درگیر بودند، یگانه چیزی که این تصاحب را توجیه می‌کرد، پیش‌کشیدن مسأله قوم بود. با این‌همه، رویکرد و کاراکتر قومی رهبرانی چون نور‌محمد تره‌کی و ببرک کارمل، ماهیت کمیک جریان خلق را برای ما توضیح می‌دهد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آن‌که در ادبیات خود گرفتار ریتوریک مارکسیسم بود، اما وقتی پا به سکان قدرت گذاشت، عملاً در ورطۀ قوم سقوط کرد. دو جناح بیرون‌آمده از درون خلق، اساساً بر ناسیونالیسم پشتون و تاجیک استوار بودند. در این میان سرنوشت اعضای هزاره جریان خلق به‌طوری رقم خورد که آن‌ها در کل فاقد نقش محوری شدند. نقش و تأثیر‌گذاری کریم میثاق را نیز باید در درون همین قاعده‌های حاکم بر جریان خلق توضیح داد:

 در بعد درون‌ساختاری اجتماع افغانی، سرنوشت غم‌انگیز حزب دموکراتیک خلق به نحوی بیانگر عمق شکاف‌های اجتماعی است. البته نباید فراموش کرد که احزاب دست راست افغانی نیز به سرنوشت مشابه گرفتار شدند. پس از پیروزی جریان خلق، اعضای برجستۀ حزب دموکراتیک خلق همه به نحوی وارد رقابت بر سر قدرت شدند. دسترسی به قدرت و مهم‌تر از آن حفظ قدرت، نیاز به خلق کاریزمای اجتماعی داشت و کاریزمای اجتماعی به نحوی باید ریشه در بستر واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی افغانستان می‌داشت. در ‌چنین وضعیتی بود که آن هژمونی نرم قوم به‌شکل بالقوه‌ای تبدیل به محوری‌شدن قومیت شد.

۱. کریم میثاق در ولایت غزنی به دنیا آمد. هرچند‌ فقر، تعصب و مشکلات فرصت آموزش رسمی را از میثاق سلب کرد، اما او با تلاش‌های فردی خود با نگاه معاصر آشنا شد. کریم میثاق در کنار عضویت رسمی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، داستان کوتاه می‌نوشت. از او در حوزه‌های تاریخ، ادبیات و اجتماع، یک‌سری یادداشت‌ها در دست است. در این میان کریم میثاق در حوزه داستان‌نویسی موفق‌تر بود. برخی از داستان‌های او به زبان اردو نیز ترجمه شده‌اند. کریم میثاق پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق در پست‌های بالایی چون وزارت مالیه و شهر‌داری کابل کار کرد.

 ۲. کریم میثاق به ‌دلیل کهولت سن و بیماری درگذشت. او با این‌همه، از معدود هزاره‌هایی بود که بودن در کنار‌ نور‌محمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین و دیگر چهره‌های کلیدی جریان خلق را تجربه کرده بود. اما‌ با توجه به سهم میثاق در حاکمیت میراث او، همانند میراث اکثریت چهره‌های طراز اول جناح خلق، برای نسل من زیاد قابل اعتنا نیست. میثاق حتا در مقایسه با کشتمند نتوانست خاطرات سیاسی خود را مکتوب کند. او پس از آن‌که به غرب مهاجرت کرد، سیاست را بوسید و به کناری گذاشت، با تاریخ وداع گفت و بحث‌های اجتماعی را رها کرد. به‌لحاظ دگرگونی فکری میثاق نمونۀ خوبی بود از سردرگمی ‌نسلی که با آرمان‌های بزرگ گام به عرصه سیاست و اجتماع گذاشت اما پس از تقلا‌های بی‌فرجام، آرامش و معنای هستی را در عرفان و ترک جهان عینی یافت.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: