سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

ساقیان گورستان

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 43865

۲۴ حمل , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


بسیاری دامنه‌های شهرک امید سبز را جایی برای تفریح می‌شناسند؛ احتمالاً کسانی همه‌روزه به خیال نفس‌کشیدن هوای پاک آنجا می‌روند؛ می‌روند که زندگی کنند. اما ‌همین که از کنار جادۀ اصلی به دست چپ می‌پیچی و گردنه‌های اول و دوم را یکی‌‌یکی طی می‌کنی، رو به شهر، با چهرۀ دیگر این تپه آشنا می‌شوی: کسانی که در زیر خاک آرام خوابیده‌اند. خواب آن‌ها در شهری که هزار بیکار زندگی می‌کنند، مایۀ حیات کودکان خردسالی است که همه‌روزه، بالا و پایین این تپه برای به‌دست‌آوردن تکه نانی می‌دوند.

به نصف تپه رسیده بوم. از شدت خستگی روی یکی از گورها ‌تکیه دادم. بطری آبم را نیز سر کشیدم. از جایی که من بودم، به‌راحتی می‌شد سیمای شهر کابل را دید. در میانه من و تماشای شهر بود که صدای دختری به گوشم آمد. سرم را برگرداندم، دختری بود که از پناه مرقدی مرا می‌دید. سخنش را به تکرار برایم گفت: «کاکا آب بیاورم؟» در اول او را به سختی توانستم ببینم؛ زیرا چادر در سر داشت به رنگ خاک. از همین‌رو از او خواستم تا نزدیک‌تر آمده و جوابم را بشنود. به آرامی پیش آمد. در فاصله ۵ متری دور از من در کنار‌ گوری نشست و مصروف خط‌خطی‌کردن روی خاک شد. این‌جا بود که در جواب سوالش گفتم بله بیاور. رفت و زد از پس تپه با یک آفتابه آب به سوی من آمد. بعد از این‌که آفتابه را کنار دستم گذاشت، برایم گفت: «پنج افغانی میشه کاکا.» برای این‌که بیشتر بتوانم با او صمیمی شوم و بیشتر با او سخن بگویم، از او خواستم آب را روی خاک بریزد؛ انجامش داد.

bungs of cemetery (2)

نامش مریم بود. دختری ۱۰ ساله با دست‌ و روی خاک‌گرفته. لباس آبی با دامن‌ چین‌دار به تن داشت. او در کنار این‌که آنجا کار می‌کند، مکتب نیز می‌رود. در لابه‌لای سخن‌هایش به من گفت: «از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ بجه انجی استوم. باد ازو خانه نان خورده سات یک مکتب می‌روم.» از او پرسیدم چرا کار می‌کنی؟ او در ادامه ‌گفت: پدرم ضعیف است‌، خرج خانه ره پوره کده نمی‌تانه. یک برادرم معتاده. مه و خوارم مجوریم کار کنیم. خواهرش که ظاهراً کوچک‌تر از او به نظر می‌رسید، با فاصله‌ای اندک از او کنارش ایستاده بود. ظاهر مریم برایم آزار‌دهنده بود. نه لباس‌ خوبی داشت و نه کفشی با مایه. این نکته نیز ذهنم را ‌مصروف کرده بود که آیا کار مخل درس او واقع نمی‌شود. وقتی این را از او پرسیدم، گفت: « نه، مه دیر است کار می‌کنم. اول بوتای مردم ره رنگ می‌کدوم. او پیسه شی کم بود. باز او نشد. حالی برای مردم د گورستان آب میار‌م. عادت کدوم هم درس می‌خوانم، هم کار می‌کنم.» به‌صورت رقت‌آوری سخن می‌گفت. ضعف ‌و آینده مبهم را می‌توانستی در میان گفته‌هایش حس کنی. گویا او باور کرده است که زندگی همان چیزی است که او اینک به دستش آورده است. به‌صورتی که وقتی از او خواستم آرزوهایش را برایم بگوید، بعد از کوتاه درنگی ‌گفت: «برارم خوب شوه، خانه بیایه، مردم زیاد بیاین د گورستان و پیسه زیاد ره د خانه ببرم.» پنج افغانی‌اش را ده افغانی دادم. من دیگر با او چیزی نگفتم. او با دریافت پول رفت و از چشمم افتاد. از یادم نرود، او در میانة ‌سخنانش گفته بود که روزانه حدود ۱۵۰ افغانی کار می‌کند.

در فاصله ۵ متری دور از من در کنار‌ گوری نشست و مصروف خط‌خطی‌کردن روی خاک شد. این‌جا بود که در جواب سوالش گفتم بله بیاور. رفت و زد از پس تپه با یک آفتابه آب به سوی من آمد. بعد از این‌که آفتابه را کنار دستم گذاشت، برایم گفت: «پنج افغانی میشه کاکا.» برای این‌که بیشتر بتوانم با او صمیمی شوم و بیشتر با او سخن بگویم، از او خواستم آب را روی خاک بریزد؛ انجامش داد. نامش مریم بود. دختری ۱۰ ساله با دست‌ و روی خاک‌گرفته. لباس آبی با دامن‌ چین‌دار به تن داشت. او در کنار این‌که آنجا کار می‌کند، مکتب نیز می‌رود. 

در این میان اما کودکان دیگر نیز هستند که با خواندن دعا پول به دست می‌آورند. حامد، یکی از آن‌هاست که تمام روزش را در گورستان سپری می‌کند و کاری به جز‌ به ‌گورستان‌رفتن ندارد. او کودک ۱۲ ساله و بی‌جا‌شده‌ای از قره‌باغ ولایت غزنی است. پدر و یک برادرش در ایران کار می‌کنند. او با مادر و یک خواهرش در حال حاضر در غرب کابل مسکن گزیده‌اند. چند سورة ‌قرآن را که نزد ملای ده حفظ کرده است، دست‌مایه کرده نان به دست می‌آورد. از همین‌رو در اولین نگاه برایم گفت: «دعا بخوانم؟» حامد نیز مانند دیگر کودکان آب‌رسان هر‌روز قبل از هشت صبح به گورستان آمده و تا نزدیکی‌های ‌غروب را در میان سکوت سرد گورستان منتظر آمدن زایران می‌ماند. او هر‌سوره را به قیمت ۱۰ افغانی می‌خواند و با این کار روزانه بالای ۲۰۰ افغانی پول به دست می‌آورد. فشار زندگی و زیستن در میان کسانی که دیگر زنده نیستند، امید به آینده را نیز از او گرفته است. او هیچ‌گونه تصویری از آینده در ذهن خود ندارد، به‌گونه‌ای که حتا نمی‌تواند خودش را در آینده ببیند. از همین‌رو وقتی از آینده‌اش پرسیدم، هیچ سخن روشنی برایم نگفت. او به جای پاسخ‌دادن به سوال من، خودش را مصروف تکه‌سنگ گوری کرد که رویش نشسته بود و زیر لب توأ‌م با لبخندی سرد‌ گفت: «مالوم نیه.»

هوا گرم‌تر می‌شد و جمعیت بیشتر. از همین جهت هیاهو و تلاش کودکان برای فهم خواست مراجعان نیز بیشتر می‌شد. در این میان اما من از تپه پایین می‌آمدم. در پایین تپه سربازی موسیقی سنتی وطن را با صدای بلند گوش می‌داد. شاید مرده‌ها و آن کودک خردسال نیز باربار آهنگ‌های وطنی شنیده‌اند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: