سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

سازمان و امور مالی حکومتداری محلی: قزاقستان

نویسنده : مرورت مخموتوا/محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 43861

۲۴ حمل , ۱۳۹۵

Sakhi Rezaie


حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه

فصل چهارم

بخش ۵۰

قوانین نهادهای نمایندگی و نهادهای اجرایی بعد از امضا توسط مقامات باصلاحیت، مرعی‌الاجرا می‌باشند. نهادهای نمایندگی بیانگر اراده و خواست وکیلان حوزه انتخابی خود هستند. آن‌ها با در‌نظرداشت منافع ملی از حکومت می‌خواهند که اقدامات لازم را برای تحقق آن‌ها اتخاذ و از تطبیق اقدامات انجام‌شده نظارت کند (ماده ۸۶ قانون مصوب ۱۹۹۵).

دوره کاری شوراهای محلی (مصلیخات) ۴ سال است که با رأی مستقیم مردم در حوزه انتخابی مربوط تعیین می‌شوند. تعداد اعضای شورای (مصلیخات) کمیسیون انتخابات جمهوری قزاقستان براساس چارچوب آتی از این قرار است: برای شوراهای سطح ابلاست (مرکزی) و شوراهای آستانه و آلماتی ۵۰ نماینده، برای شوراهای سطح شهری تا ۳۰ نماینده و برای شوراهای سطح رین/ محلی تا ۲۵ نماینده.

تا سال ۲۰۰۵، حدود بودجه بین ابلاست‌ها و رین‌ها در هر‌ابلاست توسط اکیم ابلاست در چارچوب صلاحیت‌هایی که به او از طرف حکومت مرکزی داده شده بود، تعیین می‌شد. برای مثال، خدمات صحی و آموزشی در ابلاست‌های مشخص از طریق بودجه ابلاست تأمین مالی می‌شد، در حالی که در دیگر بخش‌ها این خدمات از طریق بودجه رین‌ها و شهر‌ها تأمین می‌شد. نبود تقسیم مشخص وظایف بین ابلاست‌ها و رین‌ها یا شهرها، بررسی کفاف خدمات شهری و کارایی مصارف بودجوی را در سطح محلی با مشکل مواجه ساخته است. 

اکیم (akim) در رأس اداره محلی قرار دارد که براساس ‌احکام ماده ۸۷ قانون اساسی مصوب ۱۹۹۵ به‌طور مستقیم نماینده رییس‌جمهور و نماینده حکومت نیز به شمار می‌رود. طبق در‌خواست نخست‌وزیر، رییس‌جمهور لیست کاندیداهای ابلاست‌ها، آستانه و آلماتی را به نخست‌وزیر ارسال می‌کند. هم‌چنین، رییس‌جمهور صلاحیت عزل مقامات یاد‌شده را نیز دارد. دوره کاری اکیم‌ها (akims) با انتخاب رییس‌جمهور جدید به پایان می‌رسد، ولی آن‌ها تا زمان تقرر اکیم جدید به کار خود ادامه می‌دهند. اکیم‌های سطوح دیگر حکومتداری براساس پروسیجر تعیین‌شده توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌گردد. تا این اواخر اکیم‌های سطوح پایین‌تر حکومتداری توسط اکیم‌های ارشد‌تر تعیین می‌شدند: اکیم‌های آلماتی و آستانه اکیم‌های شهر‌ها را معرفی می ‌کردند و … ‌با این ‌حال، در خزان ۲۰۰۱، مطابق به حکم رییس‌جمهور انتخابات قریه‌ها‌ نیز دایر شد که براساس آن دو اکیم در ۱۴ ابلاست با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند.

مسئولیت‌های مالی حکومت‌های محلی

یکی از مشکلات اصلاح روابط مالی بین سطوح ادارات دولتی عبارت از توزیع مصارف در بین سطوح بودجوی است؛ یعنی این‌که تقسیم بودجه بین بودجه ملی و ابلاست‌ها و بین ابلاست‌ها و رین‌ها و تمام سه سطح صورت می‌گیرد.

تا سال ۲۰۰۵، حدود بودجه بین ابلاست‌ها و رین‌ها در هر‌ابلاست توسط اکیم ابلاست در چارچوب صلاحیت‌هایی که به او از طرف حکومت مرکزی داده شده بود، تعیین می‌شد. برای مثال، خدمات صحی و آموزشی در ابلاست‌های مشخص از طریق بودجه ابلاست تأمین مالی می‌شد، در حالی که در دیگر بخش‌ها این خدمات از طریق بودجه رین‌ها و شهر‌ها تأمین می‌شد. نبود تقسیم مشخص وظایف بین ابلاست‌ها و رین‌ها یا شهرها، بررسی کفاف خدمات شهری و کارایی مصارف بودجوی را در سطح محلی با مشکل مواجه ساخته است.

از سال ۲۰۰۵، با این حال، یک کد جدید بودجوی مصارف ثابت برای سطوح ابلاست‌ها و رین‌ها در نظر گرفته شده است. ارائه خدمات صحی، آموزش ثانوی، آب صحی نوشیدنی و خدمات فاضلاب برعهده مقامات ابلاست‌ها گذاشته شده است. مطابق احکام کد بودجوی ماده ۵۱ بودجه ابلاست برای تأمین مالی موارد زیر به کار می‌رود: خدمات عمومی عامه، امور دفاعی، نظم عامه‌ و امنیت، آموزش و پرورش، خدمات صحی، رفاه اجتماعی، مسکن و تسهیلات، فرهنگ، ورزش، توریزم و معلومات، زراعت، منابع آبیاری، جنگلات، و حفظ محیط زیست، زراعت و باز‌سازی، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تنظیم قواعد اقتصادی و غیره.

  1. جنگ بر سر رکن چهارم – Afghan News
    ۸:۴۲ ق.ظ در ثور ۱۴م, ۱۳۹۵

    […] سازمان Ùˆ… […]

  2. پایان یک عمر بغاوت – Afghan News
    ۹:۳۵ ق.ظ در ثور ۱۹م, ۱۳۹۵

    […] سازمان Ùˆ… […]

دیدگاه‌تان را بنویسید: