سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

صدای کانتینر

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 43858

۲۴ حمل , ۱۳۹۵

Fidel


یک صدا از دورن کانتینر در مسیر بریتانیا شنیده شد و پولیس آن کشور صاحب آن صدا و چند تن دیگر را که بدبختانه افغان بودند، نجات داد. سال‌ها‌ست که کانتینر وسیلۀ نقلیۀ افغان‌ها به کشورهای دیگر است. تقریباً برای همه عادت شده است که تمام غرور و عزت خود را پایمال‌شده ببینند و به آن توجه نکنند. این صدا از چهارگوشۀ جهان شنیده می‌شود: حقارت انسان سرزمین نگون‌بخت به نام «افغانستان» که بر پیشانی خود داغ تمدن دارد.

«کمک لازم دارم، راننده نمی‌ایستد، در ماشین اکسیژن نیست. آنتن ندارم. در کانتینر هستم. والله شوخی نمی‌کنم.» این مضمون پیامکی است که یک نوجوان افغان به انگلیسی دست‌و‌پا شکسته از درون کانتینر یک تریلی فرستاد و باعث شد که نجات پیدا کند.

آن پاراگراف فقط صدای کمک‌خواستن یکی از مهاجرانی است که سال‌ها‌ست همدردی با آنان قطع شده است. نه‌تنها همدردی قطع شده، که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت طوری طراحی می‌شود که عملاً تعداد بیشتری آواره شوند. تنها این نیست، علاوه بر این پاسخ آن صدا از طرف مقامات دولت ما، صدایی است که به‌ندرت در جهان شنیده شده است: اظهار نفرت پوشیده در مصاحبۀ رسمی؛ و این بی‌نوایی تمام‌عیاری است که سهم این مردم از رأی‌دادن و انتخاب‌کردن بوده است.

روزگار‌ نفرت‌انگیزی بر ما حاکم شده است. تقریباً تمام دارایی خود را هدف قرار می‌دهیم. معلوم نیست راه درست کدام است. آنچه در پاراگراف بالا دیده می‌شود، نشان از واقعیتی دارد که «انسان افغانی» با آن روبه‌رو است. این صدا زجر‌دهنده، کشنده و خفت‌آلود است؛ حتا اگر بزرگ‌ترین رسانه‌ها آن را گزارش کنند، به کسی بر نمی‌خورد و کسی شرمنده نمی‌شود.

آن پاراگراف فقط صدای کمک‌خواستن یکی از مهاجرانی است که سال‌ها‌ست همدردی با آنان قطع شده است. نه‌تنها همدردی قطع شده، که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت طوری طراحی می‌شود که عملاً تعداد بیشتری آواره شوند. تنها این نیست، علاوه بر این پاسخ آن صدا از طرف مقامات دولت ما، صدایی است که به‌ندرت در جهان شنیده شده است: اظهار نفرت پوشیده در مصاحبۀ رسمی؛ و این بی‌نوایی تمام‌عیاری است که سهم این مردم از رأی‌دادن و انتخاب‌کردن بوده است.

وضعیت رقت‌آور اما زمانی است که علاوه بر قطع همدردی با این مهاجران، لحن سیاست‌مداران کشور طوری است که مثلاً از واکنش سیاست‌مداران کشور تعجب می‌کنند و از مدیریت مزخرف و مسخرۀ کشور به تعجب نمی‌آیند، و مهم‌تر این‌که از اظهارات خودشان هنگامی که مسألۀ «نقض قرارداد اجتماعی» در مورد مهاجران را مطرح می‌کنند، هیچ تعجب نمی‌کنند و تازه آن را حرف جدی می‌پندارند.

هرچه هست، بدبختی ما آن‌قدر زیاد است که صدای تمدن آریانای کهن از کانتینرهای مسیرهای ترکیه، یونان، آسترالیا‌ و کشورهای دیگر جهان شنیده می‌شود و این مایۀ ننگ و خجالت است که کسی از آن نمی‌شرمد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: