سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

سازمان و امور مالی حکومت‌داری محلی: اوگاندا

نویسنده : ژسپر ستفنسن/محمد سخی رضایی - کد خبر : 43492

۱۴ حمل , ۱۳۹۵

sakhi


حکومت‌داری محلی در کشورهای رو به توسعه

فصل سوم

بخش  ۴۴

 سازمان و امور مالی حکومت‌داری محلی: اوگاندا

ظرفیت مدیریت مالی

ظرفیت عمل‌کرد مدیریت مالی و حساب‌دهی حکومت‌های محلی یکی از نکات مورد توجه حکومت اوگاندا، به خصوص به دلیل این‌که قسمت قابل توجهی از وجوه مالی عامه آن در سطح محلی مصرف می گردد، به شمار می‌رود. با این حال، در مقایسه با تحلیل‌های انجام‌شده طی ۳-۴ سال قبل، بهبود قابل توجهی به خصوص در روندهای دفترداری و حساب‌داری در سطح حکومت محلی صورت گرفته است. به بیان دیگر، اکثر حکومت‌های محلی پلان‌ها، بودجه‌ها (چارچوب‌های کوتاه مدت مصارف) و محاسبات خود را به موقع به حکومت مرکزی ارائه می‌کنند و سیستم‌های داخلی و خارجی لازم را در زمینه یاد‌شده ایجاد کرده‌اند. در این اواخر در بخش‌های بررسی زودهنگام «حداقل شرایط و عمل‌کرد» برمبنای پلان انکشافی‌II  حکومت‌داری محلی نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده است (وزارت حکومت‌های محلی, ۲۰۰۴).

دلایل اساسی تغییرات یاد‌شده ارتباط بهتر بین تلاش‌های ارتقای ظرفیت و سرمایه‌گذاری در سیستم تخصیص کمک‌های بلاعوض پلان توسعه‌ای حکومت‌های محلی است که به حکومت‌های محلی با عمل‌کرد خوب در عرصه‌‌های اساسی اداری مانند مدیریت مالی و حکومت‌داری خوب، امتیاز می‌دهد. اما هنوز هم برخی مشکلات و چالش‌ها نیازمند توجه زود حکومت مرکزی است که از آن جمله می‌توان به بودجه‌سازی، مدیریت نقدینگی، روندهای مناقصه و حساب‌دهی از بالا به پایین اشاره کرد. برهمین اساس، حکومت مرکزی راه‌ها و ابزارهای ایجاد پیوند بهتر بین ارتقای ظرفیت و اصلاحات مدیریت مالی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است (ن.ک: Stefenson, Tidemand, and Ssewankambo).

یکی از چالش‌های جدی در اوگاندا ایجاد حساب‌دهی عمودی (از بالا به پایین) بین حکومت‌های محلی و مردم در پروسه مرکزیت‌زدایی به شمار می‌رود. برخی اقدامات از جمله پلان‌گذاری مشارکتی و رهنمودهای بودجه سازی، ظرفیت سازی، و اقدامات شفافیت سازی در بسیاری از حکومت‌های محلی اتخاذ شده است؛ اما این عرصه نیاز به تأکید دوامدار بر یک جبهه وسیع در امر کمک به ارتقای ظرفیت حکومت‌های محلی و جامعه مدنی، ایجاد مشوق‌های لازم برای حکومت‌های محلی، باز بودن بیشتر و کسب اطمینان از دست‌رسی به مشارکت و آگاهی‌دهی دارد.

بررسی کلی و درس‌های آموخته شده

تجارب مرکزیت‌زدایی مالی در اوگاندا درس‌های مهمی در زمینه انجام اصلاحات مالی در حکومت‌های محلی در راستای تقویت تأمین مالی خدمات مرکزیت‌زدایی شده در اختیار ما قرار می‌دهد. تجارب اوگاندا حکایت از اهمیت داشتن یک تصویر روشن از وظایف مالی و شناخت مسئولیت‌های تمرکز زدایی همراه با داشتن منابع کافی برای تأمین خدمات یاد شده دارد. قانون حکومت‌های محلی اوگاندا نقش کلیدی‌ای در زمینه یاد شده بازی کرده است، اما وظایف وکارکردهای واحدهای اداری اوگاندا هنوزهم به طور مشخص ازهم تفکیک و روشن نشده است. مزید برآن، تلاش‌ها برای  سنجش تأمین هزینه‌های تمرکز زدایی در این پروسه بسیار دیر شروع شده  و برخی از وظایف بدون ایجاد میکانیزم جریان عمومی وجوه مالی یا وظایف مالیاتی به این ادارات داده شده است (که منجر به عدم تأمین مالی وظایف مربوطه شده است).

تجارب مرکزیت‌زدایی مالی در اوگاندا درس‌های مهمی در زمینه انجام اصلاحات مالی در حکومت‌های محلی در راستای تقویت تأمین مالی خدمات مرکزیت‌زدایی شده در اختیار ما قرار می‌دهد. تجارب اوگاندا حکایت از اهمیت داشتن یک تصویر روشن از وظایف مالی و شناخت مسئولیت‌های تمرکز زدایی همراه با داشتن منابع کافی برای تأمین خدمات یاد شده دارد. 

تجارب اوگاندا هم نشان‌دهنده اهمیت و نیزچالش‌های ایجاد یک سیستم پایدار تأمین مالی حکومت‌های محلی با داشتن اجزای عواید مالی برای کسب اطمینان از حساب‌دهی، مالکیت، کارایی و امکان‌پذیری دراز مدت و مشروعیت سیستم تمرکز‌زدایی است. برخی عوامل مانع بسیج عواید توسط خود حکومت‌های محلی می‌گردد که از آن شمار می‌توان به نبود چارچوب حقوقی مناسب برای وضع مالیات توسط حکومت‌های محلی (به خصوص تکس املاک)، ظرفیت ضعیف حکومت‌های محلی در مدیریت مالیه و نبود حمایت کافی توسط حکومت مرکزی (فنی و اخلاقی) برای تقویت بسیج عواید توسط حکومت‌‌های محلی، اشاره کرد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: