سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 18 August , 2019

حضور مصرفی زنان در حکومت افغانستان

نویسنده : نیلوفر لنگر - کد خبر : 42954

۱۸ حوت , ۱۳۹۴

Niloofar langar


تمرکز قدرت در دست مردان یکی از رویه‌های اساسی در تاریخ ادارات دولتی افغانستان بوده، طوری که موقعیت‌های کلیدی معمولاً به مردان تعلق داشته‌اند و ساختار مردسالار اجتماع نیز از همین رویه سرچشمه گرفته و در نهایت به پیشرفت این رویه کمک می‌کند.

گذشته از این‌که در دوره‌های تاریخی دیگر، زنان چه نقشی در پالیسی‌سازی و اجرای پالیسی‌های حکومت داشته‌اند و حضور‌شان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چگونه بوده است ـ‌که قطعاً برابر با حضور مردان نبوده‌ـ با جرئت می‌توان گفت که در بیشتر موارد حضور زنان در ۱۴ سال گذشته در افغانستان، تنها منحصر به ایفای نقش‌های سمبولیک و عروسکی بوده است و اکثراً از آنان یا به‌عنوان تربیون‌هایی برای زورمندان و تفنگ‌سالاران استفاده شده است، یا موقف‌های فرعی و خالی از صلاحیت به آنان سپرده شده و یا کار‌شان در هر‌‌اداره‌ای با تحقیر و ناتوان‌انگاری همراه بوده است. هرچند نمی‌توان از حضور آگاهانه و قدرتمند زنان در بعضی از موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چشم پوشید، اما درصد این حضور نهایت پایین‌تر از درصد حضور تربیونی و مصرفی بوده است. ‌به همین دلیل نقش اساسی زنان در محورهای قدرت در افغانستان هنوز تعریف‌ناشده باقی مانده است و زنان موضع قدرتمندانه‌ای در سیاست این کشور ندارند.

حلقات مشخص قدرت آن هم از نوع مردانه در بلخ طوری شکل گرفته‌اند که زنان در حال حاضر کمترین و مصرفی‌ترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های سطوح بالاتر داشته باشند. حتا زنانی که به‌عنوان نمایند‌گان مردم بلخ به پارلمان راه یافته‌اند، اکثراً تنها نقش سمبولیک و تربیونی‌شان را به‌خوبی اجرا می‌کنند و نقش قابل ملاحظه‌ای در پالیسی‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این ولایت ندارند.

در نگاهی به فعالیت زنان در ادارات دولتی افغانستان و سهم زنان در سیاست‌گذاری‌های یک دهه گذشته، متوجه می‌شویم که توجه به سهم‌گیری زنان و دادن فرصت‌ها به آنان معمولاً دو شکل داشته است: یا این‌که با هر‌حربه‌ای از حضور کیفی و قدرتمند آنان جلوگیری شده است، و یا برای جلب رضایت حمایت‌کنند‌گان خارجی و جامعه جهانی عملکرد‌های نمایشی در این زمینه صورت گرفته که اکثراً تنها به گسترش حضور کمی زنان منتهی شده است. در حال حاضر اکثر وزارت‌خانه‌ها ریاستی به نام «جندر» در چوکات تشکیلات‌شان دارند که اکثراً پول‌های هنگفت از نهاد‌های خارجی دریافت می‌کنند، اما فعالیت به‌خصوصی از این اداره به مشاهد نمی‌رسد. آنچه به‌عنوان پالیسی جندر در اکثر وزارت‌خانه‌ها ترتیب شده است، تنها راهی برای سرازیر‌کردن هزاران دالر از جیب حمایت‌کنند‌گان خارجی بوده و در نهایت مانند دیگر پلان‌ها و پالیسی‌های پروژه‌ای، تنها در لابلای اوراق مانده است. در مورد استخدام زنان در ادارات دولتی افغانستان هیچ‌گاهی مطابق پالیسی جندر رفتار نشده و اکثراً همان رویه عام (یا انصراف یا معامله) در نظر گرفته می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین اقدامات وزارت امور زنان و همکاران بین‌المللی‌اش در یک دهه گذشته، طرح پلان کاری ملی بوده است، که دورنمای آن سهم ۳۰ درصدی زنان در شش سکتور مهم (امنیت، حراست حقوقی و حقوق بشر، رشد رهبری و مشارکت سیاسی زنان، توسعه اقتصادی و کاهش فقر، صحت، تعلیم و تربیه) الی سال ۲۰۲۰ است و اکنون که حدود هفت سال از تطبیق این پلان می‌گذرد، میزان حضور و اشتراک زنان در هرسال بین کاهش و افزایش در نوسان است.

 بلخ به‌عنوان یکی از ولایات نسبتاً امن که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در یک دهه گذشته از پیشرفت‌هایی برخوردار بوده است، هنوز هم آنچه که باید از لحاظ کیفی در طی یک دهه در چنین فضایی اتفاق می‌افتاد، به چشم نمی‌خورد. حضور زنان در مراتب بلندتر سیاسی در این ولایت اکثراً همان حضور مصرفی و تربیونی است که ناکارایی وکلای زن در پارلمان و سنا، فعالیت کم‌رنگ زنان در شورای ولایتی و حضور تنها دو رییس زن در تشکیل اداری این ولایت از نمونه‌های بارز این ادعاست.

شهلا حدید، رییس امور زنان ولایت بلخ می‌گوید، تا‌کنون که پروسه تطبیق پلان کاری ملی وارد هشتمین سالش می‌شود، پیشرفت‌هایی در عرصه حضور زنان در سکتورهای معارف و صحت به مشاهده می‌رسد و آنان امیدوارند که بتوانند در چهار سکتور دیگر هم دستاوردهای بهتری داشته باشند. بانو حدید تأکید می‌کند که بر اثر تلاش‌های این ریاست، در ادارات دولتی به استخدام زنان ارجحیت داده می‌شود؛ اما متقاضیان زن کمتر از متقاضیان مرد استند. وی پایین‌بودن سطح درک خانواده‌ها نسبت به محیط کاری زنان، بافت سنتی اجتماع و ضعف خودباوری زنان را از عوامل عدم تقاضای زنان می‌داند. به گفتۀ رییس امور زنان بلخ هم‌اکنون به استثنای ریاست معارف حدود ۶۳۰ تن از بانوان در پست‌های مختلف دولتی در این ولایت در حال فعالیت‌اند.

دیده می‌شود که بلخ از لحاظ کمی، تعداد نسبتاً خوشنود‌کننده‌ای را در تشکیل ادارات دولتی دارد، اما مسأله بازهم مقیاس حضور کمی و کیفی است. حلقات مشخص قدرت آن هم از نوع مردانه در بلخ طوری شکل گرفته‌اند که زنان در حال حاضر کمترین و مصرفی‌ترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های سطوح بالاتر داشته باشند. حتا زنانی که به‌عنوان نمایند‌گان مردم بلخ به پارلمان راه یافته‌اند، اکثراً تنها نقش سمبولیک و تربیونی‌شان را به‌خوبی اجرا می‌کنند و نقش قابل ملاحظه‌ای در پالیسی‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این ولایت ندارند.

  1.  اکثر وزارت‌خانه‌ها ریاستی به نام «جندر» در چوکات تشکیلات‌شان دارند که اکثراً پول‌های هنگفت از نهاد‌های خارجی دریافت می‌کنند، اما فعالیت به‌خصوصی از این اداره به مشاهد نمی‌رسد. آنچه به‌عنوان پالیسی جندر در اکثر وزارت‌خانه‌ها ترتیب شده است، تنها راهی برای سرازیر‌کردن هزاران دالر از جیب حمایت‌کنند‌گان خارجی بوده و در نهایت مانند دیگر پلان‌ها و پالیسی‌های پروژه‌ای، تنها در لابلای اوراق مانده است.

با وصف این‌که حضور زنان در ادارات دولتی بلخ در مقایسه با ولایات هم‌جوار قابل‌ملاحظه است، اما سوال این است که آیا گسترش نقش کمی اما بدون صلاحیت‌های کلیدی و تصمیم‌گیرنده زنان، راهی برای اغفال مردم و جامعه جهانی نیست؟ آیا با استفاده از اعداد و ارقام بلندتر زمینه خوشنود‌ساختن حمایت‌کنند‌گان خارجی و در کنتر‌ل داشتن اوضاع در پشت پرده از سوی گروه‌های همیشه قدرتمند و اکثراً مرد‌سالار، فراهم نمی‌شود؟

آنچه امروز برای نسل جدید زنان افغانستان حیاتی است، توجه جدی به تقسیم عادلانه قدرت است، نه داشتن پست‌های بیشتر اما بدون صلاحیت. حضور ‌کمی به تنهایی نمی‌تواند خلأ جدی هویت زنانه و حقوق انسانی و اجتماعی زنان را پر سازد؛ بلکه برای اعاده حقوق و ارائه تعریف مشخص از زن به‌عنوان یک انسان دارای تمام توانایی‌ها و مزایای انسانی، نیاز است تا نسل باسواد زنان افغانستان دانش، مهارت و تجربه‌‌ را اصل قرار داده و با استفاده از سلاح خرد و توانایی اجازه ندهند تا ابزاری برای پول‌در‌آوردن و شهرت‌طلبی عده‌ای سودجو شوند و یا تربیونی برای استفاده‌های مافیا و زورمندان قرار بگیرند. زنان افغان باید بدانند که دیگر زمان اکتفا به نقش‌های خیراتی که به آنان داده می‌شود نیست، بلکه باید تصمیم بگیرند و ظرفیت‌شان را فقط به‌عنوان یک انسان برای اجتماع ثابت کنند تا برای نخستین‌بار الگویی از زن به‌عنوان یک انسان کامل دارای توانایی و خلاقیت و بدون نیاز به عصای مردانه در جامعه افغانستان ارائه دهند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: