سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه

نویسنده : ترجمۀ محمدسخی رضایی - کد خبر : 41652

۱۱ دلو , ۱۳۹۴

Sakhi Rezaie


فصل اول

بخش سیزدهم

اشاره

 در بخش قبل اشاره شد که گرایش‌های غالب در ادبیات حکومتداری شامل اصل سلسه‌مراتبی، اصل برابری مالی، خلق ارزش عامه، حسابدهی مبتنی بر نتایج و حداقل‌سازی هزینه خدمات به شهروندان می‌شود. ‌‌نیز سه اصل اساسی ۱) حکومتداری جوابگو؛ ۲) حکومتداری مسئول و ۳) ‌حکومتداری حسابده برای تأمین حکومتداری خوب، از جمله اصول اساسی به شمار می‌روند. هم‌چنین، به چهارچوبی که در‌بردارنده اصول یاد‌شده باشد، اصطلاحاً حکومتداری مبتنی بر شهروندان گفته می‌شود.

ویژگی‌های خاص حکومتداری مبتنی بر شهروندان:

۱)       تقویت شهروندان از طریق رویکرد حقوقی (احکام دموکراسی مستقیم، منشور شهروندان)؛ ۲) حسابدهی مبتنی بر نتایج از پایین به بالا؛ ۳) ارزیابی عملکرد برنامه در مقام تسهیل‌کننده شبکه عرضه‌کنندگان توسط شهروندان به حیث والی‌ها، مالیات‌دهندگان و مشتریان خدمات عامه.

این چهارچوب در انجام اصلاحات و تقویت نقش شهروندان در مقام اصل، مشوق‌هایی را برای کارگزاران حکومتی در راستای متابعت با تعهدات آن‌ها فراهم می‌کند.

مشکل تعهد در حکومت محلی را شاید بتوان با ایجاد حکومتداری محلی متمرکز بر شهروندان از طریق احکام دموکراسی مستقیم، معرفی اصول نتایج در فعالیت‌های حکومت‌ و اصلاح ساختار حکومتداری حل کرد. به این ترتیب صلاحیت تصمیم‌گیری به مردم نزدیک‌تر می‌شود. دموکراسی مستقیم مستلزم مراجعه به آرای عمومی در زمینه مسایل عمده و پروژه‌های کلان است، و شهروندان حق دارند هر‌نوع قانون یا برنامه حکومت را وتو کنند. ‌چهارچوب اصول نتایج حکومت را ملزم به حسابدهی به شهروندان در عملکرد عرضه خدمات دولتی می‌کند. بنابراین، شهروندان دارای منشوری‌اند که در آن حقوق اساسی خود و حقوق دسترسی به استندردهای خاص خدمات عامه را تعریف می‌کنند. به این ترتیب، تفویض صلاحیت‌های مالی مبتنی بر نتایج، منجر به تقویت متابعت ادارات دولتی با استندردها و استحکام حسابدهی و توانمند‌سازی شهروندان می‌شود (شاه ۲۰۰۶b).

بسیاری از صلاحیت‌ها از مرکز به حکومت محلی تفویض می‌شوند. در این حالت، حکومت مرکزی مسئولیت تنظیم امور ادارات دولتی، روابط خارجی، امنیت و بازتوزیع منابع را بر عهده دارد. کشور سویس از جمله کشورهایی است که از این مدل حکومتداری محلی استفاده می‌کند.

پیامدهای تفکیک قوا در بین ملل: معکوس‌سازی نقش حکومت‌های مرکزی و محلی

چهارچوبی که در بالا ذکر شد، تأثیرات مهمی بر اصلاح ساختار حکومت دارد. ‌تعهدات از بالا به پایین در زمینه حکومتداری محلی باید با مکانیزم‌های تعهدات از پایین به بالا جابه‌جا شوند. علاوه بر آن، نقش حکومت محلی باید به‌عنوان تسریع‌کننده در ایجاد، توسعه و فعالیت یک شبکه عرضه‌کنندگان خدمات دولتی و نهادهای فرا‌حکومتی گسترش یابد. هم‌چنین، حکومت‌های محلی به‌طور سنتی اذعان کرده‌اند که ظرفیت تکنیکی در این چهارچوب چندان تأثیرگذار نیست. در این چهارچوب تقویت نهادی در مقام خریدار خدمات و ‌تسهیل‌کننده ائتلاف‌ها، مشارکت‌ها، انجمن‌ها، کلب‌ها‌ و شبکه‌های توسعه سرمایه اجتماعی و بهبود نتایج اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند. قابل یاد‌آوری است که دو گزینه مشخص در این زمینه وجود دارد و هردو نقش مهمی را برای حکومت‌های محلی در سیستم تعامل بین ادارات حکومتی ایفا می‌کنند. این گزینه‌ها عبارت‌اند از: ۱) حکومت محلی در مقام کارگزار اولیه، قرارداد‌کننده فرعی با مقامات حکومت محلی، دولتی، فدرال و مرکزی؛ ‌۲) در مقام کارگزاران مستقل حکومت محلی، دولت و حکومت‌های ملی.

گزینه ۱): حکومت محلی در مقام کارگزار‌ اولیه‌

حکومت محلی در چنین نقشی به حیث: الف) خریدار خدمات محلی؛ ب) تسهیل‌کننده شبکه‌های عرضه خدمات عامه و نهادهای فرا‌حکومتی؛ ج) نگهبان و ناظر حکومت‌های ملی و دولت ملی برای نقش‌های مشترک یا مسئولیت‌های تفویض‌شده به آن‌ها عمل می‌کند. این نقش بیانگر یک تغییر بنیادی در تفکیک قوا از سطوح بالاتر به حکومت‌های محلی است و پیامدهای قانونی مهمی برای حکومتداری محلی دارد. ‌براساس آن، بسیاری از صلاحیت‌ها از مرکز به حکومت محلی تفویض می‌شوند. در این حالت، حکومت مرکزی مسئولیت تنظیم امور ادارات دولتی، روابط خارجی، امنیت و بازتوزیع منابع را بر عهده دارد. کشور سویس از جمله کشورهایی است که از این مدل حکومتداری محلی استفاده می‌کند.

ادامه دارد…

 1. در حسرت بامیانی‌بودن | خبر تازه
  ۸:۴۴ ق.ظ در حوت ۱۷م, ۱۳۹۴

  […] حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه […]

 2. جامعة نامراد-۲ | خبر تازه
  ۸:۰۲ ق.ظ در حوت ۲۵م, ۱۳۹۴

  […] حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه […]

 3. ‌آیینۀ دیروز – Afghan News
  ۸:۳۹ ق.ظ در ثور ۱۵م, ۱۳۹۵

  […] حکومتدا&O… […]

 4. صدای اعتراض صدای خشم است! – Afghan News
  ۸:۲۷ ق.ظ در ثور ۱۸م, ۱۳۹۵

  […] حکومتدا&O… […]

 5. اخلاق خدمات عامه و اعتماد به حکومت – Afghan News
  ۹:۰۴ ق.ظ در ثور ۱۹م, ۱۳۹۵

  […] حکومتدا&O… […]

 6. امتناع قلم – Afghan News
  ۹:۴۱ ق.ظ در ثور ۱۹م, ۱۳۹۵

  […] حکومتدا&O… […]

دیدگاه‌تان را بنویسید: