سال چهارم / شماره : 735 / سه شنبه / ۲۸م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Tuesday, 19 November , 2019

یک قرن پیش در چنین ایامی

نویسنده : بصیراحمد حسین‌زاده - کد خبر : 3636

۱ حمل , ۱۳۹۳

Basir Ahmad


در حدیث دیگران

صد‌سال تاریخ افغانستان به روایت روزنامة اطلاعات ایران

قسمت سوم

۲ شنبه ۲۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۷ – ۱۸ شوال ۱۳۴۶ – ۹ آوریل ۱۹۲۸  شمارة ۴۶۱

 بیانات اعلیحضرت امان‌الله خان، پادشاه افغان

لندن ـ اعلیحضرتین پادشاه و ملکة افغانستان گردش خود را در انگلستان خاتمه داده و به عزم پاریس، برلن و روسیه حرکت کردند. «دوک کلوسستر» و «چمبرلن» و چندین نفر از اعضای دیپلماتیک آن‌ها را مشایعت کردند. «آلنبی» و «هامفری» تا بندر دور با آن‌ها رفتند. در طی مصاحبه با مخبر رویتر، اعلیحضرت از اهالی بریتانیا اظهار امتنان کامل نموده و گفت احساسات دوستانة پادشاه بریتانیا و پذیرایی شایان مردم در من تأثیرات مطلوب بخشید. اعلیحضرت مشارالیه از مسافرت خود به بریتانیا خشنود بود؛ زیرا می‌فرمود: «ما آمدیم تا یکدیگر را بهتر و بیشتر از آن‌که می‌شناختیم، بشناسیم.»

  تلگراف اعلیحضرت امان‌الله خان، پادشاه افغانستان

اعلیحضرت امان‌الله خان تلگرا ف ذیل را به پادشاه بریتانیا مخابره نمودند: «در موقع عزیمت از ساحل بریتانیا این‌جانب و ملکه وظیفة خود می‌دانیم که از محبت‌ها و الطاف آن اعلیحضرت‌ نسبت به خود تشکر نماییم.» ضمناً آرزوی صحت و سعادت خانوادة سلطنت بریتانیا را نموده‌اند.

۴ شنبه ۵ اردیبهشت(ثور) ۱۳۰۷ – ۴ ذیقعدة ۱۳۴۶ – ۲۵ وریل ۱۹۲۸ شمارة ۴۷۴

 سیاست افغانستان مستقل است

مسکو – روزنامة ایزوستیا جعلیت شایعات مندرجه در بعضی جراید فرانسه وآلمان را در باب این‌که گویا در ایام توقف پادشاه افغانستان در لندن، قرارداد اتفاق انگلیس و افغانستان در آن‌جا به امضاء رسیده است، خاطر‌نشان نموده متذکر می‌شود که عقد همچو قرادادی بر‌خلاف اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان و به‌منزلة آن می‌بود‌ که به استقلال افغانستان خاتمه داده شود.

روزنامة ایزوستیا با تذکر این نکته که شایعات مزبور در یک‌عده از جراید انگلیس رسماً تکذیب شده است، اظهار اطمینان می‌کند که اصول سیاست افغانستان در آتیه هم همان اصولی خواهد بود که سابقاً برای استحکام استقلال افغانستان برقرار بوده است.

مسافرت پادشاه افغانستان به مسکو

مسکو – میرزا احمد‌خان، سفیر افغانستان در اتحاد شوروی اظهار داشت که امیر امان‌الله خان، پادشاه افغانستان در سوم مه وارد مسکو شده و ۱۵ روز در اتحاد شوروی توقف خواهد نمود‌.

بدین‌تدتیب که۷  روز در مسکو و در این مدت با آثار تاریخی و جالب توجه مسکو آشنا شده و رشته‌های مهم اقتصادیات شوروی و معارف ملی آشنا شده، بعد عازم لنین‌گراد شده و چهار روز در آن‌جا اقامت نموده و از لنپی‌گراد به طرف کریمه حرکت و قبل از عزیمت به ترکیه دو روز در ترکیه توقف خواهد نمود‌.

۵ شنبه ۱۳ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۷ – ۱۲ ذیقعدة ۱۳۴۶ – ۳ مه ۱۹۲۸  شمارة ۴۸۰

 مسافرت پادشاه افغانستان  

پادشاه افغانستان بعد از توقف در مسکو ولینین‌گراد و کریمه با کشتی ترکیه رهسپار ترکیه خواهد شد و از ترکیه از راه باطوم‌ـ‌بادکوبه عازم ایران و از ایران به افغانستان مراجعت خواهد کرد.

پادشاه در ایام توقف خود در مسکو ادارات مختلفه را معاینه و با طرز و اوضاع معارف و حفظ‌الصحه و نظام و هم‌چنین مؤسسات صنعتی آشنا خواهد شد و نیز در نظر است که پادشاه به مقبرة لنین برود‌ و در شورای مسکو وکلوپ دهاقین و مدارس و انستیتوی حفظ‌الصحه اجتماعی و مریض‌خانه شبانه و انسیتیوهای اجتماعی حقوقی حضور به هم رساند و هم‌چنین کلوب‌های قشون و بحریة احمر و مدارس نظامی و اردوگاه اکتوبر را معاینه و با طرزمعیشت و تعلیم نفرات قشون سرخ آشنا شود.

قبل از معاینة دوابر مربوطه مصاحبه‌هایی بین پادشاه و اوناچارسکی کمیسر معارف و سما شکوه، کمیسر صحیه و رؤسای کمیسیون طرح‌ریزی دولتی و شورای عالی اقتصادیات ملی اتحاد شوروی به عمل خواهد آمد.

در موقع توقف پادشاه در مسکو از هیئت دیپلوماسی و افغانیان مقیم مسکو پذیرایی خواهد شد. در نظر است که پادشاه در لنین‌گراد کلوپ کارگران را معاینه کند. در کریمه پادشاه بعضی آسایشگاه‌ها و مریض‌خانه‌ها را معاینه و با طرز معالجه با آب‌های معالج آشنا خواهد شد.

کلیتا پرگرام- توقف پادشاه در اتحاد شوروی به‌نحوی تهیه شده که پادشاه بتواند مستقیماً با تأسیسات مملکتی و مدنی شوروی آشنا شود.

  ورود پادشاه افغان به اتحاد شوروی   

مسکو ـ شش ساعت بعد از ظهر دوم‌ مه کاراخان، قائم مقام کمیسری خارجه با قطار مخصوصی که از مسکو عزیمت کرده بود، برای استقبال پادشاه افغانستان وارد ایستگاه سرحدی نکوداویه گردید. میرزا محمد‌خان، سفیر افغانستان با اعضای سفارت خود با همان قطار وارد شد.

ساعت هفت بعد از ظهر میزا محمد‌خان به‌اتفاق فلورینسکی، رییس تشریفات کمیسری خارجه به طرف ایستگاه سرحدی لهستان موسوم به ستولبستی حرکت کردند. در ایستگاه مزبور پادشاه و ملکه به قطار مخصوص شوروی سوار شدند. پادشاه و ملکه با اعضای خانواده و موکب ملوکانه در ساعت ۸ بعد از ظهر وارد ایستگاه نکورلویه شدند. در صحن ایستگاه قراول احترام با اورکستر صف کشیده بود و ارکستر موزیک در نزدیکی قطار آهن سرود ملی افغانستان و سرود بین‌المللی را مترنم بود.

در حین خروج از قطار آهن کارا خان از طرف دولت اتحاد شوروی ورود پادشاه را تهنیت گفته و تلگراف را که همان ساعت از ‌لینین واصل شده بود، تقدیم پادشاه نمود. رییس کمیتة اجرائیة مرکزی را در طی تلگراف مزبور از طرف دولت شوروی و شخصاً از جانب خویش اظهار یقین می‌نماید که مسافرت و آشنایی شخصی پادشاه با اتحاد شوروی بیش‌از‌پیش موجب استحکام روابط مودت صمیمانه بین دو ملت برادر واقع شده و باعث همکاری نزدیک آنان و تشریک مساعی فی‌مابین خواهد شد.

پادشاه با بیان محبت‌آمیز از این تهنیت اظهار تشکر نموده و از ورود خود به خاک مملکت دوست اظهار مسرت نمود.

در ایستگاه مینسک برای موقع ورود قطار حامل پادشاه چرویاکف، رییس کمیتة اجرائیة جمهوری شوروی بلوروسی و کلودن، رییس شورای کمیسرهای بلوروسی و سایر اعضای هیئت دولت و نمایندگان مقامات نظامی حضور به هم رسانیده بودند.

در صحن ایستگاه راه آهن قراول احترام صف کشیده دچرویا کف از طرف دولت بلو روسی مقدم پادشاه را تهنیت گفت پادشاه جواب بیاناتی که حاکی از کمال دوستی بود، جواب تهنیت را ایراد نمود و بعد قطار آهن در حالتی‌ که از ارکستر سرود افغان مترنم بود، رهسپار مسکو گردید.

ادامه دارد…

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: