سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

کلاه سفید سر کن

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 34213

۲۱ اسد , ۱۳۹۷

Fidel


سال ۱۳۷۸ بود، در بازار کوچک «دهن سُوکه» که در دامنۀ کوهی موقعیت دارد، نشسته بودم. موهایم خیلی زیاد نبود، ولی کلاه جالی سیاه به سر داشتم. شاید ساعت‌های سه بعد‌از‌ظهر بود. تیوتای سرخ‌رنگ طالبان آمد و از پیش رویم عبور کرد. حدود ۱۰۰ متر آن طرف‌تر ایستاد و پس از وقفۀ کوتا بر‌گشت. در مقابلم که رسید، متوقف شد. طالبی با لنگی سیاه کلان و موهایی ژولیده و برآمده از زیر لنگی، از تیوتا پایین شد. آمد در مقابلم ایستاد.

تصور می‌کردم همین لحظه قیچی‌اش را از جیب بیرون بیاورد، اما پس از مدتی خیره‌ماندن به موهایم گفت: «موهایت را کوتاه کن و کلاه سفید سر کن.» برگشت، سوار موتر شد و رفت.

حتا اگر عمداً بخواهم دوران حاکمیت رژیم طالبان را فراموش کنم، نمی‌توانم. انسان‌ها دوگونه مرام دارند: یکی بیرونی و دیگری درونی. این دو مرام توسط رژیم‌های خودکامه به نابودی کشیده می‌شوند. روزگار طالبان، زمانۀ مرگ هردو مرام برای من بود. آنان از طرفی بر بخش اعظمی از خاک کشور استیلا یافته بودند که زمینۀ زندگی حداقلی را نابود کرده بودند و از طرفی، شدیداً بر یکسان‌سازی مورد نظر‌شان پافشاری می‌کردند.

آن زمان در سن‌و‌سالی بودم که بتوانم انتخاب‌های آزاد در نوع زندگی و طرز لباس‌پوشیدنم داشته باشم، هرچند که نمی‌توانستم ریشم را بتراشم. جملۀ «کلاه سفید سر کن!» به‌منزلۀ آهن مذابی بود که بر سرم می‌ریخت. تصور می‌کردم‌ آن‌قدر در تنگنا هستم که نوع کلاه را نیز رژیم باید تعیین کند. تصور می‌کردم آنان نه زیرک‌اند و نه دید وسیعی دارند که بتوانند امور را به صورت درست اجرا کنند.

بدتر از این، سال ۱۳۷۶ به طرف بامیان می‌رفتیم. در «چشمۀ سالار» رسیده بودیم که وقت نماز ظهر شد. موتر ما را متوقف کردند و گفتند، بروید مسجد و نماز بخوانید. ماهم رفتیم و بدون وضو و طهارت، نماز خواندیم. راستش به جای عبارت‌هایی که در نماز خوانده می‌شوند، یک‌سره ناسزا و فحش گفتم. آن سال‌ها علاوه بر مرگ مرام‌ها، زندانی بودیم میان دوزخ شراره‌خیز پایین و بهشت تیره‌گون بالا، مسموم از زندگی مرگ‌وار این کشور لعنتی. هنوز نفرت دارم از ظاهر اجباری و نماز اجباری. و حالا خیلی از این خاطره‌ها مانده است و من از آن دور شده‌ام.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: