سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

عهد و پیمان مبارزین عدم تشدد

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 33438

۱۰ اسد , ۱۳۹۴
عهد و پیمان مبارزین عدم تشدد (راه باچاخان):

داوطلبان قبل از این که در جمع از “خدایی خدمتگار” شمرده شوند تعهد میکردند که:

 1. من با صداقت و صمیمیت در جمع خدایی خدمتگار {خدمتگذران خدایی} شمولیت خویش را خواهانم.
 2. من همیشه آماده خواهم بود تا آرامش شخصی ، دارایی و حتی زنده گی خویش را فدائی خدمت به آزادی و وطن خود نمایم.
 3. من هیچگاه  در گروپ ها و احزاب اشتراک نخواهم کرد. با هیچ کسی جنگ و دشمنی نمیکنم، و مظلوم را از ظلم و تجاوز ظالم همیشه نگه خواهم داشت.
 4. من هیچگاهی عضو کدام گروهی دیگر نخواهم شد و در جریان مبارزه عدم تشدد، از ضمانت دادن و خواستن عفو و بخشش خود داری خواهم کرد.
 5. من از تمام اوامر قانونی آمر خود اطاعت خواهم کرد.
 6. من از اصول عدم تشدد همیشه پیروی خواهم کرد.
 7. من خدمت تمام انسانها را یکسان و بدون فرق گذاری انجام داده، و هدف اساسی زنده گی ام آزادی کامل مردم و کشورم خواهد بود.
 8. من شفافیت و حقیقت را همیشه در نظر خواهم گرفت.
 9. من در مقابل خدمت خویش امید هیچ نوع عوض و پاداش را نخواهم کرد.
 10. تمام خدمات ام صرف بخاطر رضائی خداوند خواهد بود نه  برای کسب رتبه و ریا.

د خدایی خدمتګارو لوړه (عهد او پیمان):

مخکې له دې نه چې د خدایی خدمتګارو په ډله کې ومنل شی نو دواطلبانو به تعهد کولو چې:

 1. په صداقت او صمیمت سره زه خپل شمولیت په خدایی خدمتګارو کې غواړم.
 2. زه به تل چمتو اوسم چې خپله شخصی ارامی، شتمنی او حتی خپل ژوند د وطن د خدمت او آزادۍ نه جار کړم.
 3. زه به هېڅکله په ډلو ټپلو کې ګډون ونه کړم او له هېچا سره به جنګ او دښمنی نه کوم، زه به تل مظلوم د ظالم له تېریو نه ساتم.
 4. زه به هېڅکله د بلې ډلې غړی نه شم او د عدم تشدد د مبارزې په جریان کې، د ضامن ورکولو او د بخښنې د غوښتنې نه به ډډه وکړم.
 5. زه به تل د خپل امر ټولو قانونی اوامرو ته اطاعت کوم.
 6. زه به تل د عدم تشدد د اصولو نه پیروی کوم.
 7. زه به د ټولو انسانانو یو رنګ او بې له توپیره خدمت وکړم. زما د ژوند اصلی هدف به زما د هېواد او خلکو بشپړه ازادی وی.
 8. زه به تل حقیقت او سوچه توب په نظر کې نیسم.
 9. زه به د خپل خدمت په مقابل کې د هېڅ ډول عوض او اجرت امید نه کوم
 10. زما ټول خدمتونه به یوازې د خدای لپاره وی نه د رتبې او ریا لپاره.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: