سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۱۴م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 2 April , 2020

وقایع شاه شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 32502

۲۰ سرطان , ۱۳۹۴

Shah Shoja


غرض آنچه از لطایف و حقایق رحمانی و شرایف دقایق یزدانی بر خواطر عاطر بندگان ما پرتو ظهور یافته بود، فرمان قضا جریان زیب پذیرفته به ­انضمام محصلان سرکار فیض‎مدار به ­نام حاکم مذکور شرف اصدار یافت. از آنجا که گوش راستی‎شنو و چشم حق‎بین او را تقدیر کر و کور گردانید، ورود فرمان هدایت‎نشان و غلامان جلالت‎بنیان را سهل پنداشته، و داستان مالیه را افسانه انگاشته از شراب مستی خود‎کامی سر هوشمندی از دست داده، به دار و مدار ظاهری پرداخته در رساندن مالیه اهمال و تکاهل ورزید در آن حال عالی­جاه مقرب الخاقان سر محمد‎خان مختارالدوله به ­حضور انور عرض‎رسا گردید که اگر غلام را امر شود، البته با تأییدات الهی و اقبال عدو مال پادشاهی ولایت کشمیر را با سهل‎الوجوه در حیطۀ تصرف بندگان همایون آورده، عبدالله خان بدگمان را دستگیر نموده، به ­حضور انور خواهم آورد. بعد نوعی که اقتضای خواطر اقدس باشد، تجویز جزا در حق آن ناسزا بفرمایند تا عبرت دیگران و نصیحت پیر و جوان گردد. بندگان اشرف معروضۀ او را مقرون به ­اجابت فرموده، امر نمودیم که بعد رونق‎بخشی دارالسلطنه کابل بند‎و‎بست این امر کرده خواهد شد. چون از نوروز یک‎ماه گذشته بود و هوای پشاور روز‎به‎روز در گرمی و ترقی بود، بنابرآن ارادۀ کوچ نموده، در ساعت سعید به ­سمت دارالسلطنه کابل نهضت‎فرما گردیده، منزل‎به‎منزل طی مراحل فرموده، رونق‎افزای دارالسلطنه مذکور شدیم. لشکر ایلات و طایفۀ درانی و غلزایی و هزار که از مدت یک‎سال تعب راه و رنج سفر کشیده‎ به رکاب تفاخر‎انتساب حاضر بودند، همه را رخصت ارزانی شد که مدت دو‎سه ماه ایام بهار را به خانه­های خود رفته آرام کرده، بعد انقضای مدت مذکور به ­حضور پرنور حاضر گردند. بندگان ما با جمعی از مقربان بساط انبساط برای وصول تفریح مزاج و تقویت طبع راست امتزاج که اندک ناخوشی هم داشت به ­سیر شکردره نزهت پرورده که باغ‎های خوب و آب و هوای مرغوب و کوه‎پایه­های خوش‎هوا و مکان­های دلگشا و نهرهای روان به ­هرظرف و هرجا جاری داشت، تشرف‎فرما شده بر مظاهر قدرت کامله ایزدی چشم عبرت‎بین و دیده دوربین گشودیم. غرض این‎که ایام شدت گرما را آنجا به خوشی و خرمی گذرانیده شد. الحمدالله ناخوشی و گرانی که در طبیعت بود، به عنایات ایزدی زایل و صحت و عافیت مزاج به ­کمال حاصل شد. بعد از آن عنان موکب دولت و اقبال به ­فضل و افضال قادر ذوالجلال نهضت‎فرمای دارالخلافه کابل گردید. چون مقدمه تسخیر کشمیر پیشنهاد خواطر بود، لهذا به نساقچی باشی امر و مقرر شد که محصلان و نساقچیان به دستور از حضور جهت جمع‎آوری لشکر درانی و غلزائی و ایلات و نواحی احمد‎شاهی و غلام‎خانه قندهار مأمور شده به ­استعجال به­ حضور اقدس حاضر سازند و به جهت لشکر پشاور و ترکلانی و باجوری و ختک و اربابان پشاور نیز ارقام مبارک شرف نفاذ یافت که جمع‎آوری لشکر خودها نموده، حاضر به­ حضور گردند.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: