سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 18 August , 2019

انکشافی که متواز‌ن نیست

نویسنده : بسم‌الله نادری - کد خبر : 30750

۲۳ جوزا , ۱۳۹۴

Naderi


از یک دهه به این‌سو میلیاردها دالر برای بازسازی و نوسازی افغانستان از سوی کشورهای کمک‌کننده به مصرف رسیده است. یک بخش بزرگ از این کمک‌ها برای انکشاف روستاها اختصاص یافته که مدیریت آن را در ولایات و ولسوالی‌ها، وزارت انکشاف دهات برعهده داشته است. بندهای آب‌گردان، اعمار برق آبی، اعمار پل و پلچک، ا‌ز برجسته‌ترین پروژه‌های وزارت انکشاف دهات است. اما این پروژه‌ها در ولایات به‌گونۀ متواز‌ن عملی نشده است؛ مثلاً اختصاص بودجه برای ولایت بامیان با یک ولایت مشرقی تفاوت زمین تا به آسمان دارد. تقسیم یا اختصاص بودجه تنها به ولایت بامیان کم نیست، بلکه بسیاری از ولایات مرکزی ‌از این برنامه‌ها محروم‌اند.

حکومت باید بودجه برنامه‌های انکشاف روستاها را به گونۀ متواز‌ن تهیه ‌و شورای ملی آن را تصویب کند. هر‌نوع جانب‌داری در زمان تخصیص بود‌جه یا تصویب آن، خلاف حقوق شهروندان کشور است و نباید با شهروندان دوگانه و چندگانه برخورد شود. دود تعصب و دوگانگی برخی از مسئولان حکومت حامد کرزی، تاهنوز چشم شهروندان کشور در ولایات را می‌سوزاند. بامیان یکی از مصادیق این وضعیت فاجعه‌بار است؛ ولایتی که مرکزش به روستا می‌ماند و هیچ تفاوتی با روستاهای دور‌دست در آن دیده نمی‌شود. در این ولایت هیچ نشانی از برنامه‌های انکشاف روستاها دیده نمی‌شود.

اگر هم کاری در این زمینه انجام شده، بسیار اندک و در جاهایی است با همکاری و بودجه مشترک مردم انجام شده است. این وضعیت می‌تواند افغانستان را از انکشاف در بخش زراعت و باغداری دور نگه دارد. انکشاف روستاها نقش اساسی در توسعه برنامه‌های رزاعتی در کشور دارد. دولت باید برنامه‌های عمرانی در ولایات را به گونه‌ای طراحی کند که متوازن باشد و زمینه را برای کشاورزی با تکنالوژی زراعتی روز برابر سازد. در غیر‌ آن ‌صورت، کشاورزان افغانستان به راهی می‌روند که در طی سال‌های گذشته رفته‌اند و زراعت پرباری نداشته‌اند.

توسعۀ روستاها و زراعت، یکی از گام‌های اساسی برای جلوگیری از مهاجرت ‌به شهر است؛ وضعیتی که کابل را حالا در حالت انفجار جمعیتی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند از هر‌نگاه برای پایتخت مشکل‌آفرین باشد. ‌مدیریت برنامه‌های انکشاف روستاهاست که جلو مهاجرت از روستا به شهر را می‌گیرد. از سوی دیگر، با این مدیریت، کشاورزان شاهد رشد حاصلات‌شان خواهند بود. اعمار بندهای آب‌گردان، تولید برق آبی، برنامه‌های مالداری و باغداری، موارد‌ی‌اند که باید به طور جدی در نظر گرفته شوند. در غیر‌ این صورت، ‌راهی را ادامه خواهیم داد‌ که طی یک دهۀ گذشته رفته‌ایم؛ اما بدون دستاورد در بخش انکشاف روستاها.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: