سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۲۰م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 8 April , 2020

سونامی جمعیت مسلمانان جهان در نیمة قرن بیست‌ویکم

نویسنده : محمد غزنوی - کد خبر : 30703

۲۰ جوزا , ۱۳۹۴

crowd-funding


اشاره: مطالعات جمعیت‌شناختی در کشور ما به طرز وحشتناکی نادیده گرفته ‌شده و کم‌اهمیت تلقی می‌شود. این در حالی است که شمارش نفوس یک کشور که اساسی‌ترین کار مطالعات جمعیت‌شناختی است، پایه‌های اصلی توسعه و انکشاف در کشورها به ‌شمار می‌آید و هرنوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق در کشورها، صرفاً و صرفاً با تکیه بر مطالعات جمعیت‌شناختی امکان‌پذیر می‌شود. به دلیل همین اهمیت است که در کشورها حداقل ده ‌سال یک‌بار احصائیه نفوس و مسکن صورت می‌گیرد و بر اساس آن ویژگی‌های کیفی و کمی جمعیت‌ نفوس کشور دقیقاً برآورد می‌شود. مطالعات جمعیت‌شناختی همان‎گونه که در سطح کشورها اهمیت دارد، در سطح جهانی نیز از اهمیت بی‌بدیل برخوردار است. یکی از مسایل‎ مطرح در سطح جهانی، آیندة فرهنگی و دینی جهان است. جهان به کدام‌سو پیش می‌رود؟ آینده از آن کیست؟ چه سرنوشتی در انتظار فرهنگ‌ها و ادیان است؟

این پرسش‌ها باعث می‌شود که مؤسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی در سطح کشورها هر‎ساله مطالعاتی را انجام دهند و بر اساس آن مسیر تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی را در آینده پیش‌بینی کنند. مرکز تحقیقاتی پیو (PEW) در امریکا یکی از این مراکز است که تحقیقات گسترده در حوزه‌های مختلف از جملة «آیندة ادیان جهان» انجام می‌دهد و از اعتبار جهانی برخوردار است. بر اساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته و در ماه اپریل ۲۰۱۵ انتشار یافته است، در سال ۲۰۵۰، یعنی دقیقاً در نیمة قرن بیست‌ویکم، جمعیت مسلمانان جهان به مرز ۲ میلیارد و هفت‎صد میلیون نفر خواهد رسید و به این ترتیب، با فاصلة بسیار اندکی با ۲۹٫۷% کل جمعیت جهان پس از مسیحیت با ۳۱٫۴% کل جمعیت جهان، قرار خواهد گرفت. مسئلة اصلی در این برآورد جمعیتی این است که نرخ رشد جمعیت مسلمانان در طی این چهاردهه، سریع‌ترین نرخ رشد و بیش از نرخ رشد پیروان هر‎دین دیگری خواهد بود.

این امر به همان اندازه که می‌تواند از دید مسلمانان خوشایند و امیدوار‎کننده باشد، از دید غیرمسلمانان و پیروان سایر ادیان و حتا افراد بی‎دین به‎شدت نگران‎کننده است. آمار پیش‌رو فقط ویژگی‌های کمی جمعیت مسلمانان را نشان می‌دهد، اما ویژگی‌های کیفی این جمعیت بیش از هرچیزی نگران‎کننده است. چند در‎صد از جمعیت در حدود سه میلیاردی مسلمانان را مسلمان‌های معتدل و چند درصد دیگر را مسلمانان رادیکال تشکیل خواهند داد؟ نرخ بیکاری، فقر، سواد و توسعة انسانی در میان مسلمانان چگونه خواهد بود؟ آیا میل به خشونت و ستیز با مدنیت و مظاهر دنیای مدرن هم‎چنان رو به گسترش خواهد بود؟ بررسی پاسخ هریکی از این پرسش‌ها، با دلهره و نگرانی عمیقی همراه است. تصور کنید، ۷۰۰ میلیون از جمعیت دو‎میلیارد و هفت‎صد میلیونی مسلمانان گرایش به تندروی مذهبی داشته باشند، آنگاه چه وضعیت و سرنوشتی در انتظار کشورهای مسلمان و غیرمسلمان خواهد بود؟ این در حالی است که تمایلات بنیادگرایانه در میان جمعیت مسلمانان هرروز بیشتر از دیروز رو به گسترش‌ است و جریان‌های بنیادگرا نیز از امکانات، سازمان‌دهی و توانایی‌ها و مهارت‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. نکتة جالب توجه این است که افغانستان نیز در سال ۲۰۵۰ در میان ده کشور با جمعیت بالای مسلمانان در سطح جهان با نفوسی در حدود ۷۲ میلیون تبدیل خواهد شد. اما این جمعیت ۷۰ میلیونی، دارای چه‌ ویژگی‌های کیفی خواهد بود و در کجای مناسبات جهانی قرار خواهد داشت؟

در شماره‌های بعدی، بخش‌های دیگری از این گزارش مهم از برآورد جمعیت ادیان را در دسترس خوانندگان قرار خواهیم داد.

آیندة ادیان جهان: پیش‌بینی رشد جمعیت

مسلمانان

پیش‌بینی جمعیت جهانی مسلمانان (۲۰۱۰ -۲۰۵۰)‏

سال

جمعیت برآوردشده

درصد از کل جمعیت جهان

۲۰۱۰

۱۵۹۹۷۰۰۰۰

۲۳٫۲%

۲۰۲۰

۱۹۰۷۱۱۰۰۰۰

۲۴٫۹

۲۰۳۰

۲۲۰۹۲۷۰۰۰۰

۲۶٫۵

۲۰۴۰

۲۴۹۷۸۳۰۰۰۰

۲۸٫۱

۲۰۵۰

۲۷۶۱۴۸۰۰۰۰

۲۹٫۷

منبع: آیندة ادیان جهان: برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

 

02

آمار برآورد‎شده در محور نزدیک‌ترین ۱۰۰۰۰ گرد شده است.

مرکز تحقیقات پیو

در دهه‌های پیش‌رو، پیش‌بینی می‌شود که شمار جمعیت مسلمانان در جهان، با سرعت بیشتری افزایش یابد: از ۱٫۶ میلیارد نفوس در سال ۲۰۱۰، به ۲٫۸ میلیارد در سال ۲۰۵۰٫ نرخ رشد جمعیت مسلمانان پیش‌بینی می‌شود که دو‎برابر نرخ رشد کلی جمعیت جهان باشد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت مسلمانان از ۲۳% جمعیت جهان در سال ۲۰۱۰، به ۳۰% در سال ۲۰۵۰ ارتقا پیدا کند.

ترکیب نرخ‌های رشد سالانه جمعیت مسلمانان در هردورة پنج‌ساله

پیش‌بینی این رشد چشم‌گیر عمدتاً به خاطر زیاد‎بودن گروه‌های سنی جوان و نرخ بالای باروری و زاد و ولد نسبت به سایر گروه‌های دینی است.

نرخ رشد سالانة مسلمانان انتظار می‌رود به ‌طور چشم‌گیری بیشتر از نرخ رشد جمعیت جهان در سطح کل باشد. در خلال سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد جمعیت مسلمانان ۱٫۸% باشد، در حالی که نرخ رشد جمعیت جهانی ۱٫۱% پیش‌بینی می‌شود. هر‎دو نرخ، در آینده کاهش خواهند یافت. به‌ طور نمونه، در خلال ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰، نرخ رشد جمعیت مسلمانان ۱% پیش‌بینی می‌شود، در حالی که در همین دوره نرخ رشد جمعیت جهان ۰٫% است.

تغییرات منطقه‌ای

 جدول ۲ تغییرات در توزیع جمعیت منطقه‌ای مسلمانان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰‏

منطقه

درصد از کل جمعیت مسلمانان در ۲۰۱۰

درصد از کل جمعیت مسلمانان در ۲۰۵۰

آسیا-پسیفیک

۶۱٫۷%

۵۲٫۸%

خاورمیانه شمال آفریقا

۱۹٫۸%

۲۰%

جنوب صحرای آفریقا

۱۵٫۵%

۲۴٫۳%

اروپا

۲٫۷%

۲٫۶%

آمریکای شمالی

۰٫۲%

۰٫۴%

آمریکای لاتین و کاراییب

۰٫۱ %

۰٫۱%

منبع: آیندة ادیان جهان: برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود که آسیا-پسیفیک هم‎چنان خانة اکثریت مسلمانان بماند. هرچند که به نظر می‌رسد سهم تعداد زیادی از کشورهای پرجمعیت آسیایی مسلمان‌نشین از کل جمعیت جهانی مسلمانان تا سال ۲۰۵۰ کاهش یابد (همانند اندونیزیا، پاکستان و بنگلادیش). در حالی که در سال ۲۰۱۰، ۶۲% جمعیت مسلمانان در کشورهای آسیایی و پسیفیک زندگی می‌کنند، در سال ۲۰۵۰، ۵۳% جمعیت مسلمانان در این نواحی ساکن خواهند بود. اغلب جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اما آمارها نشان می‌دهد که تنها یک ‌تن از میان هر‎پنج مسلمان در سال ۲۰۱۰، در این بخشی از جهان ساکن است. در سال ۲۰۵۰، تقریباً به همان میزان جمعیت مسلمانان در این ناحیه ساکن خواهد بود (۲۰%).

در مقایسه با سال ۲۰۱۰، کشورهای جنوب صحرای آفریقا سهم بیشتری از جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰ خواهند داشت. در سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی می‌شود که ۲۴% جمعیت مسلمانان جهان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی کنند، ‎در حالی که در سال ۲۰۱۰، ۱۶% از جمعیت مسلمانان در این منطقه سکونت داشتند.

پیش‌بینی می‌شود که به صورت مطلق جمعیت مسلمانان در همة نقاط جهان، بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ افزایش یابد. در منطقة آسیا-پسیفیک، به طور نمونه، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰، به ۱٫۵ میلیارد نفوس از حدود یک میلیارد در سال ۲۰۱۰، ‎برسد. شمار مسلمان‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی می‌شود که از ۳۰۰ میلیون در سال ۲۰۱۰، به ۵۵۰ میلیون در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. جمعیت مسلمانان در جنوب صحرای آفریقا، پیش‌بینی می‌شود که بیشتر از دوبرابر شود، با افزایش از ۲۵۰ میلیون در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۶۷۰ میلیون در سال ۲۰۵۰٫ شمار مطلق جمعیت مسلمانان در کشورهایی با جمعیت مسلمان کم‌تر، از قبیل اروپا و امریکای شمالی، نیز پیش‌بینی می‌شود که افزایش داشته باشد.

۳ جمعیت مسلمانان جهان بر اساس منطقه سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰

منطقه

سال

جمعیت کل منطقه

جمعیت مسلمانان در منطقه

در‎صد مسلمان از کل جمعیت منطقه

آسیا پسیفیک

۲۰۱۰

۴۰۵۴۹۴۰۰۰۰

۹۸۶۴۲۰۰۰۰

۲۴٫۳%

۲۰۵۰

۴۹۳۷۹۰۰۰۰۰

۱۴۵۷۲۰۰۰۰

۲۹٫۵%

خاورمیانه و شمال آفریقا

۲۰۱۰

۳۴۱۰۲۰۰۰۰

۳۱۷۰۷۰۰۰۰

۹۳%

۲۰۵۰

۵۸۸۹۶۰۰۰۰

۵۵۱۹۰۰۰۰۰

۹۳٫۷%

جنوب صحرای آفریقا

۲۰۱۰

۸۲۲۷۳۰۰۰۰

۲۴۸۴۲۰۰۰۰

۳٫۲%

۲۰۵۰

۱۸۹۹۹۶۰۰۰۰

۶۶۹۷۱۰۰۰۰

۳۵٫۲%

اروپا

۲۰۱۰

۷۴۲۵۵۰۰۰۰

۴۳۴۷۰۰۰۰

۵٫۹%

۲۰۵۰

۷۰۸۷۰۰۰۰

۷۰۷۸۰۰۰۰

۱۰٫۲%

آمریکای شمالی

۲۰۱۰

۳۴۴۵۳۰۰۰۰

۳۴۸۰۰۰۰

۱٫۰%

۲۰۵۰

۴۳۵۴۲۰۰۰۰

۱۰۳۵۰۰۰۰

۲٫۴%

آمریکای لاتین و کاراییب

۲۰۱۰

۵۹۰۰۸۰۰۰۰

۸۴۰۰۰۰

۰٫۱%

۲۰۵۰

۷۴۸۶۲۰۰۰۰

۹۴۰۰۰۰

۰٫۱%

منبع: آیندة ادیان جهان، برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

هرچند ‎در مقایسه با سال ۲۰۱۰ پیش‎بینی می‎شود که سهم جمعیت مسلمانان آسیا-پسیفیک در سال ۲۰۵۰ کم‌تر شود، اما سهم جمعیت مسلمانان از کل جمعیت در این منطقه از ۲۴% در سال ۲۰۱۰ به ۳۰% در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. در واقع، پیش‌بینی می‌شود که مسلمانان جمعیت هندوها را پشت سر بگذارند و به بزرگ‌ترین گروه دینی در منطقة آسیا-پسیفیک در سال ۲۰۵۰ تبدیل شوند.

سهم مسلمانان در جمعیت کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌های آینده افزایش یابد، از ۳۰% در سال ۲۰۱۰ به ۳۵% در سال ۲۰۵۰٫ با این‎حال، اکثریت قاطع جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا، هم‎چنان مسلمان خواهند ماند که از ۹۳% کل جمعیت منطقه در سال ۲۰۱۰، به ۹۴% کل جمعیت در سال ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد.

‏۳ رشد جمعیت مسلمانان در مقایسه با رشد جمعیت در کل منطقه

 05

منبع: آیندة ادیان جهان، برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

 پیش‌بینی می‌شود که سهم مسلمانان اروپا، با افزایش از ۶% در سال ۲۰۱۰‎ به ۱۰% در سال ۲۰۵۰، دو‎برابر شود. در امریکای شمالی، شمار جمعیتی که به‌عنوان مسلمان شناخته می‌شوند، به نظر می‌رسد از ۱% به ۲% در دهه‌های آینده افزایش یابد. بین ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰، به لحاظ درصدی سریع‌ترین رشد جمعیت در امریکای شمالی پیش‌بینی می‎شود با رشد ۱۹۷ درصدی، حتا به‎مراتب بیشتر از رشد جمعیتی که در کل منطقه پیش‌بینی می‌شود (۲۶%). جمعیت مسلمانان در جنوب صحرای آفریقا نیز پیش‌بینی می‌شود از رشد کلی جمعیت در منطقه بیشتر باشد (۱۷۰% در برابر ۱۳۱%).

در کل مجموعی جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا، به نظر می‌رسد رشد جمعیت مسلمانان با رشد جمعیت کل منطقه همسان باشد (۷۴% مسلمانان در برابر ۷۳%).

پیش‌بینی می‌شود که جمعیت مسلمانان در اروپا ۶۳% بین ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰ افزایش یابد، در حالی که حجم کل جمعیت اروپا ۶% کاهش می‌یابد. طی این مدت، جمعیت مسلمانان در آسیاـ‎پسیفیک، پیش‌بینی می‌شود که ۴۸% افزایش یابد، در حالی که کل جمعیت منطقه رشد ۲۲% را تجربه خواهد کرد.

جمعیت نسبتاً اندک مسلمانان در امریکای لاتین و کارآییب، پیش‌بینی می‌شود که ۱۳% بین سال‌‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰ افزایش یابد، در حالی که کل جمعیت منطقه ۲۷% افزایش خواهد داشت.

تغییرات در کشورهایی با بیشترین جمعیت‌ مسلمان

پیش‌بینی می‌شود که به صورت مجموعی، ده کشوری که اکثر جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۱۰ در آن‌ها زندگی می‌کنند، تقریباً سهم خویش را در دهه‌های پیش‎رو نیز حفظ کنند (۳۵% در سال ۲۰۵۰ در برابر ۳۲% در سال ۲۰۱۰). در اغلب موارد تغییر اندکی پیش‌بینی می‌شود در سهم این کشورها از کل جمعیت جهان. فقط نایجریا یک استثناست؛ جایی که برآورد می‌شود ۴% جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ در آنجا ساکن شوند، در حالی که در سال ۲۰۱۰ ۲% جمعیت جهان باشندة نایجریایند.

پیش‌بینی تغییرات جمعیتی در کشورهایی با بیشترین جمعیت مسلمان

شماره

نام کشور

سهم از جمعیت جهان در ۲۰۱۰

سهم از جمعیت جهان در ۲۰۵۰

سهم مسلمانان از کل نفوس کشور در ۲۰۱۰

سهم مسلمانان از کل نفوس کشور در ۲۰۵۰

۱

اندونیزیا

۳٫۵%

۳٫۲%

۸۷٫۲%

۸۶٫۴%

۲

هند

۱۷٫۸

۱۸٫۲

۱۴٫۴

۱۸٫۴

۳

پاکستان

۲٫۵

۳٫۰

۹۶٫۴

۹۶٫۵

۴

بنگلادیش

۲٫۲

۲٫۱

۹۰٫۴

۹۱٫۷

۵

نایجریا

۲٫۳

۴٫۲

۴۸٫۸

۵۸٫۵

۶

مصر

۱٫۲

۱٫۳

۹۴٫۹

۹۶٫۳

۷

ایران

۱٫۱

۰٫۹

۹۹٫۵

۹۹٫۷

۸

ترکیه

۱٫۱

۱٫۰

۹۸٫۰

۹۸٫۰

۹

الجزایر

۰٫۵

۰٫۵

۹۷٫۹

۹۸٫۰

۱۰

مراکش

۰٫۵

۰٫۴

۹۹٫۹

۱۰۰٫۰

جمع کل

۳۲٫۵

۳۵٫۰

۴۷٫۰

۵۰٫۲

منبع: آیندة ادیان جهان، برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

 در هشت کشور از ده کشور فوق، تقریباً پیش‌بینی می‌شود که تناسب جمعیت مسلمانان در هر‎کشور تغییری نکند. با این وجود، در دو کشور هند و نایجریا، سهم جمعیت مسلمانان از نفوس کل کشور تغییر می‌کند. در هند جمعیت ۱۴% مسلمانان در سال ۲۰۱۰ به ۱۸% در سال ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۱۰ جمعیت مسلمانان کمتر از ۵۰% جمعیت نایجریایند، اما در سال ۲۰۵۰ اکثریت جمعیت نایجریا (۵۹%) را مسلمانان تشکیل خواهند داد.

در سال ۲۰۱۰، اندونیزیا با ۲۰۹ میلیون مسلمان یا در حدود ۱۳% کل جمعیت مسلمانان جهان، بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده بود. پس از اندونیزیا هند با ۱۷۶ میلیون و ۱۱%، پاکستان با ۱۶۷ میلیون و ۱۰% و بنگلادش با ۱۳۴ میلیون و ۸% بیشترین جمعیت مسلمانان را در خود جای داده‌اند. نایجریا، مصر، ایران و ترکیه کشورهایی‎اند که بیش از ۷۰ میلیون مسلمان در سال ۲۰۱۰ داشتند. به استثنای هند، که مسلمانان یک گروه اقلیت دینی به ‌شمار می‌آیند، و نایجریا که در آن مسلمان‌ها تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سایر هشت کشور دیگر، از جمعیتی با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۰ برخوردارند.

پیش‌بینی می‌شود که هند در سال ۲۰۵۰ بیشترین جمعیت مسلمانان (۳۱۱ میلیون) را در خود جای دهد. این در حالی است که پاکستان انتظار می‌رود مقام دوم را از این لحاظ با جمعیت ۲۷۳ میلیونی، از آن خود کند. اندونیزیا که در سال ۲۰۱۰ میزبان بیشترین جمعیت مسلمانان است، پیش‌بینی می‌شود که به جایگاه سوم سقوط کند با جمعیتی در حدود ۲۵۷ میلیون مسلمان. به نظر می‌رسد نایجریا با ۲۳۱ میلیون نفوس مسلمان جایگاه چهارم را در میانة قرن بیست‌ویکم بگیرد.

در سال، ۲۰۵۰، پیش‌بینی می‌شود که عراق و افغانستان نیز در لیست ده‌ کشوری با جمعیت بالای مسلمانان قرار بگیرند. در مجموع، برآورد می‌شود که شش نفر از هرده نفر مسلمان، (۶۲%)، در سال ۲۰۵۰ در ده‌ کشوری با جمعیت بالای مسلمانان زندگی کند، اندکی کمتر از مسلمانان کنونی که در این ده کشور با جمعیت بالای مسلمان زندگی می‌کنند (۶۶%).

ده کشور با بیشترین جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰

نام کشور

جمعیت مسلمانان در ۲۰۱۰

درصدی از کل جمعیت مسلمانان جهان

نام کشور

جمعیت مسلمانان در ۲۰۵۰

درصدی از کل جمعیت مسلمانان جهان

۱ اندونیزیا

۲۰۹۱۲۰۰۰۰

۱۳٫%

۱ هند

۳۱۰۶۶۰۰۰۰

۱۱٫۲%

۲ هند

۱۷۶۲۰۰۰۰۰

۱۱٫۰

۲ پاکستان

۲۷۳۱۱۰۰۰۰

۹٫۹

۳ پاکستان

۱۶۷۴۱۰۰۰۰

۱۰٫۵

۳ اندونیزیا

۲۵۶۸۲۰۰۰۰

۹٫۳

۴ بنگلادیش

۱۳۴۴۳۰۰۰۰

۸٫۴

۴ نایجریا

۲۳۰۷۰۰۰۰۰

۸٫۴

۵ نایجریا

۷۷۳۰۰۰۰۰

۴٫۸

۵ بنگلادیش

۱۸۲۳۶۰۰۰۰

۶٫۶

۶ مصر

۷۶۹۹۰۰۰۰

۴٫۸

۶ مصر

۱۱۹۵۳۰۰۰۰

۴٫۳

۷ ایران

۷۳۵۷۰۰۰۰

۴٫۶

۷ ترکیه

۸۹۳۲۰۰۰۰

۳٫۲

۸ ترکیه

۷۱۳۳۰۰۰۰

۴٫۵

۷ ایران

۸۶۱۹۰۰۰۰

۳٫۱

۹ الجزایر

۳۴۷۳۰۰۰۰

۲٫۲

۹ عراق

۸۰۱۹۰۰۰۰

۲٫۹

۱۰ مراکش

۳۱۹۳۰۰۰۰

۲٫۰

۱۰ افغانستان

۷۲۱۹۰۰۰۰

۲٫۶

جمع کل

۱۰۵۳۰۱۰۰۰۰

۶۵٫۸

جمع کل

۱۷۰۱۰۷۰۰۰۰

۶۱٫۶

جمع کل جمعیت مسلمانان سایر کشورها

۵۴۶۷۰۰۰۰۰

۳۴٫۲

جمع کل جمعیت مسلمانان سایر کشورها

۱۰۶۰۴۱۰۰۰۰

۳۸٫۴

کل جمعیت مسلمانان

۱۵۹۹۷۰۰۰۰۰

۱۰۰٫۰

کل جمعیت مسلمانان

۲۷۶۱۴۸۰۰۰۰

۱۰۰٫۰

منبع: آیندة ادیان جهان، برآورد رشد جمعیت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰

مرکز تحقیقاتی پیو (PEW)

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: