سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

سایۀ توهم بر رابطۀ کابل و اسلام‌آباد

نویسنده : نسیم ابراهیمی - کد خبر : 29466

۲۹ ثور , ۱۳۹۴

nasim Ibrahimi


اداره امنیت ملی افغانستان و سازمان استخباراتی پاکستان، توافق‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان دو کشور به امضا رسانیده‌اند. بر اساس این توافق‌نامه، نهادهای امنیتی هر‌دو کشور مکلف‌اند تا اطلاعات سری امنیتی کشورشان را در اختیار همدیگر ‌قرار دهند. ‌این توافق‌نامه در حالی امضا می‌شود که سازمان استخباراتی پاکستان به صورت مکرر از سوی دولت افغانستان به‌عنوان عامل اصلی نا‌امنی افغانستان خوانده شده است. ‌جنگ جاری در کشور نیز جنگ استخباراتی کشورهای منطقه و همسایه تعبیر می‌شود. در افکار مردم افغانستان نیز، آس.اس.آی‌ عامل اصلی ترور، وحشت و نا‌امنی کشور است. از سوی دیگر، ادعا میشود که گروه شورشی طالب که طرف اصلی درگیری در مقابل حکومت افغانستان است، رابطۀ نزدیک با این سازمان دارد. همین سازمان، گروه طالبان را تجهیز، تمویل و تربیت کرده است.

در حال حاضر تلاش‌های صلح با طالبان در جریان است. رابطۀ نزدیک سازمان استخباراتی پاکستان با گروه طالبان شک و تردیدها را در مورد آیندۀ این توافقنامه، زیاد کرده است. ترس از قراردادن اطلاعات مهم امنیتی از سوی این سازمان به طالبان که سابقه همکاری داشته است، نیز وجود دارد. تجربۀ گذشته سازمان استخباراتی پاکستان و سوابق فعالیت‌های این سازمان در بههم‌زنی نظم امنیتی کشور باعث شده است که نمایندگان پارلمان واکنش تندی در برابر امضای این توافق‌نامه از خود نشان دهند. از سوی دیگر، رییس امنیت ملی کشور نیز به امضای این توافق‌نامه نگاه خوش‌بینانه ندارد. آقای نبیل، رییس امنیت ملی کشور گفته است که با امضای این توافق‌نامه موافق ‌نبوده است و آن را معاون وی به امضا رسانیده است. این بگومگوها، این مسئله را ‌می‌رساند که دولت افغانستان برای رسیدن به صلح، از سوی پاکستان در تنگنا قرار داده شده ‌و مجبور شده ‌که این پیمان را امضا کند. پاکستان نیز که با هند دشمنی دیرینه‌اش را ‌در خاک افغانستان ادامه میدهد، می‌خواهد با این تردستی‌، ‌پیش‌گامی خود را در افغانستان به رخ رقیبش بکشد. سازمان استخباراتی ‌پاکستان، رد پای بدی را از خود در افغانستان بر جای گذاشته است. آیندۀ این توافق‌نامه چندان خوب به نظر نمی‌رسد. گذشت زمان به این نگرانی‌ها پاسخ خواهد داد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: