سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

تصمیم مقام عظما

نویسنده : کامران قبلانی - کد خبر : 29425

۲۸ ثور , ۱۳۹۴

stoonak


ای کاش می‌توانستیم جهانی داشته باشیم که همۀ آدم‌های خوب و همۀ آدم‌های بد در آن به شکل مجزا و در جغرافیای مجزا از همدیگر می‌زیستند و هیچ ارتباطی میان دنیای‌ آنان وجود نمی‌داشت. اگر گاهی در دنیای آدم‌های بد اتفاق می‌افتاد که کسی دست از همۀ شرارت‌هایش بر می‌داشت، خواستۀ جهان چنان می‌بود که او را از دنیای آدم‌های بد به دنیای آدم‌های خوب عروج می‌داد.

شوربختانه دنیای ما را از هم جدا نکرده‌اند. همۀ آدم‌های خوب را می‌خواهند در اعماق شرارت همۀ آدم‌های بد بسوزانند. به تازگی دستور داده‌اند ‌همۀ مهاجرانی که به صورت غیر‌قانونی در فلان کشور تشریف دارند، شامل نظام آموزشی شوند. بیاییم از خود بپرسیم این یعنی چه؟

۱)       ممکن است یکی از جواب‌ها ملحوظات حقوق انسانی باشد. به سخن دیگر، مقام عظما به تازگی پی برده باشند که آموزش حق انسانی است و نژاد، جنسیت، جغرافیا و مذهب نمی‌شناسد. از این‌رو، به‌سان مکاشفه‌ای ذهنش روشن شده باشد و این دستور را صادر کرده باشد.

۲)       یکی از امکان‌ها ترس از مرگ است. چه بسا آن مقام محترم لحظه‌ای با خودش اندیشیده باشد و تمام اعمال خوب و بدش را در مورد این مهاجران بی‌پناه و دربه‌در، سبک و سنگین کرده باشد و در نهایت به این نتیجۀ رسیده باشد که اعمال بدش بسیار بزرگ است و او هم لب گور. از این‌رو، ترس مرگ وادارش کرده باشد که این دستور را صادر کند.

۳)       یکی از پاسخ‌ها ممکن است ملاحظات سیاسی بوده باشد! پس از آن‌که مقام عظما جوانب جنگ سوریه و عراق را سنجیده است، تعدادی از فداکاری‌های این مهاجران بدبخت را درک کرده و در نهایت به این تصمیم رسیده است. یا شاید مقام عظما برنامۀ دیگری برای اجرا‌کردن در داخل افغانستان دارد که با این دستور شروع می‌شود! چه می‌دانیم شاید وقتی افرادش از داخل افغانستان خبر اطاعت‌نکردن جوان‌های تازه به دوران رسیده را به ایشان داده‌اند، ایشان چنین دستوری صادر کرده باشد!

هرچه هست، ای کاش جهان ما اگر خوبیم و ‌گر بد‌، از جهان دیوهای سفید مجزا می‌بود! حال که چنین نیست، باید این دستور را به‌سان هشداری در ذهن‌مان حفظ کنیم.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: