سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۱۴م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 2 April , 2020

وقایع شاه‌شجاع

نویسنده : شاه شجاع - کد خبر : 29376

۲۸ ثور , ۱۳۹۴

Shah Shoja


بعدها بندگان ما از آنجا کوچ نموده در درۀ خیبر که مکان خاص امیر‌محمد خان مذکور بود، تشریف‌فرما شدند؛ چون خوانین خیبری که در جنگ اعیان به ‌رکاب والا حاضر بودند و از قدیم‌الایام نیز به ‌کمال صدق خدمت‌گزاری بندگان ما داشتند، مطلع شدند، ورود موکب بندگان ما را شرف افتخار خودها دانسته، خرد و بزرگ و خوانین و تابعین امید خود را از طرف شاه محمود منقطع ساخته، در خدمت‌گزاری و جان‌نثاری بندگان ما حاضر بودند و به ‌همین وتیره چند مدت در خیبر گذشت و در آن فرصت شهزاده کامران از پشاور وارد گردید و چند‌گاه در آنجا مانده، به ‌سمت کابل رفت و در حین مراجعت عبدالواحد خان بارکزایی را به ‌حکومت و خواجه‌محمد خان فوفل‌‌زایی را به ‌سرداری پشاور مقرر فرمود و در آن حال بندگان ما با خوانین خیبری مشاورت و مصلحت فرموده، بعد چهار و پنج هزار پیادۀ خیبری تدارک لشکر نموده عزم به ‌تسخیر … پشاور … منزل اول در قلعل جمروت و منزل دوم در سکو سرحد خلیلی نزول فرمودند.

 وقایع چهارم محاربه‌نمودن در سکو با عبدالواحد خان و خواجه‌محمد خان‌

سوانح این وقایع چنان است که عبدالواحد خان بارکزایی و خواجه‌محمد خان فوفلزایی خبر ورود موکب همایون ما را شنیده، بی‌توقف با جمعیت سواره لشکر خود مقابل شدند و محاربه و مقاتله از طرفین برپا شد. بعد از جنگ و جدال بسیار، چون مردم خیبری پیاده در میدان تاب مقاومت با لشکر سوارۀ توب و شاهین روی به ‌هزیمت نهادند، بندگان ما لاچار بی‌نیل مقصود و مراد مراجعت نموده، به … جوره خیبر نزول فرمودند. اکثر مردم فراری به سبب گرمی هوا و کم‌یابی آب در عرض راه هلاک شدند؛ لیکن صد رحمت و آفرین بر وفاداری مردم خیبر که بر کشتگان خود توجه نمی‌کردند و غم نمی‌خوردند،‌ بلکه استفسار از سلامتی جسمی بندگان ما می‌نمودند. چون اطلاع یافتند که بندگان اشرف سلامت به … رسیده‌ام، شکر به ‌درگاه …. نیاز به‌جا‌ آورده، می‌گفتند که الحمدلله پادشاه ما‌ به ‌سلامت و خیریت رواق‌افزا شدند. مقتولان ما همه تصدق سر بندگان اشرف باد و هریک به ‌زبان صدق … به ‌عرض می‌رسانیدند که سر جناب اشرف به ‌سلامت باشد، هیچ کدورت و ملامتی را به ‌خاطر مبارک ره ندهند؛ صدبار اگر کشته شویم و اگر هزار‌بار کشته شویم، بازهم جنگ خواهیم نمود‌. ما به رکاب اشرف حضرت ظل سبحانی کشته‌شدن خود را سعادت ابدی و دولت سرمدی می‌پنداریم.

ما ز می‌خانه و می نام و نشان خواهیم سود

سرما در قدم پیر مغان خواهد بود‌

بندگان ما اخلاص و خدمت‌گزاری و اخلاص و جان‌نثاری آن را به ‌صدق و صفا بی‌روی و ریا ملاحظه فرموده، عرصه یک سال در خیبر و … استقامت ورزیدند. در این عرصه عرایض خوانین درانی و غلام‌خانه و قزل‌باشیه متواتر به حضور سعادت‌ظهور رسیدند که هرگاه موکب دولت و اقبال نصیب فرماید، غلامان …. سعادت ابدی خود دانسته از دل و جان خدمت‌گزاری به‌جا خواهیم آورد. لهذا به خاطر … قرار یافت که هرچند خوانین خیبر به‌ خدمت بندگان ما اخلاص تام دارند، لیکن در این‌جا کاری دلخواه و … نمی‌آید از این جهت که … سوار ولایت در این‌جا محدود و تهیۀ سامان و اسباب سلطنت معدوم‌الوجود است، بالضرور عنان عزیمت قندهار معطوف باید فرمود؛ چرا که مردم درانی و … افغانی و برایا همه هوا‌خواه سرکار ما می‌باشند و به ‌این دولت بیشتر رجوع دارند، شاید مشیت و ارادۀ صمدی شاهد مقصود یکتا مراد بهبود حسب مرام به ‌دست آورده در آنجا در کنار سلطنت …‌ دلخواه پذیرا گردد. بناءً … از خیبر کوچ فرموده با دو‌صد نفر سوار … نفر پیاده، کوه به کوه صعوبت صعود و هبوط محال و شوامخ جبال قطع نموده، به منزل وزیری رسیدیم. وزیری اول به ‌تصور مخالف و چپاول خائف گشته، شمشیرها علم کرده، از قلعه‌های خود به ‌مقابله بیرون شدند، ثانیاً که بندگان همایون ما کلان‌های آن‌ها را طلب فرموده‌ بخشش زر سفید و سرخ بی‌نیاز نمودند، بندگان اشرف ما را به ‌واقعی شناختند و در … حاضر شده، دروازۀ قلعه‌جات خودها را گشاده، عفو تقصیرات خویش خواستند. بندگان ما تقصیرات آن را عفو فرموده، محمد خان سرکردۀ طایفۀ وزیری را با چند نفر کلان‌تران‌شان را … که سرحد ملک کاکر می‌باشد، … حاضر رکاب والا داشته و از آنجا به ‌خلاع فاخره و تحافات متاکثره سرافراز و ممتاز ساخته، مرخص فرمودیم. ساده‌لوحی مردم کاکر به ‌درجه‌ای معلوم شد که اگر برای جملۀ سرکار و اسپان جو و کاه و غله و خرج یومیه خواسته می‌شد، اگرچه سه … آرد را در … یک روپیه می‌داد، مگر در آن وقت زر سفید به‌ سرکار ما نمی‌بود، هرگاه در بدل یک کاسه آرد که سه … بوده باشد، یک دانه مروارید که قیمت یک صد روپیه می‌داشت داده می‌شد، از نادانی و ساده‌لوحی منظور نمی‌کردند و روپیه سفید می‌خواستند … به ‌هرنوع ممانعت دو ماه در آنجا اقامت کرده، اول جهت تفحص احوال آدم‌ها به اطراف و جوانب فرستاده، بعد از راه غولیری به ‌حدود غلزایی نزول دولت فرودیم‌.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: