سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

ما مشکلی در استفاده ‌از عقل داریم

نویسنده : کامران قبلانی - کد خبر : 29313

۲۷ ثور , ۱۳۹۴

stoonak


یک وقت‌ به همۀ ما توصیه شده است که «مرد باش!»‌ این سخن دقیق اشاره به رفتار شایسته و درخور احترام دارد. به معنای دیگر، همیشه به ما القا‌ شده که در جامعه طوری رفتار کنیم که احترام همگان را برانگیزد. متضاد‌ش می‌شود که عمل ما نفرت را به وجود نیاورد.

این توصیه یکی از آموزه‌های اخلاقی است؛ حد‌اقل برای ما یکی از آموزه‌ها‌ست، مایی که مسلمانیم. احتمالاً آموزه‌های اخلاقی جهان‌شمول است، بنا‌بر‌این در کنار تأیید دین، تأیید خرد را نیز به همراه دارد. حتا حوزۀ عمومیت آن شامل دشمنان هم می‌شود و ما یادگرفته‌ایم که با دشمنان‌مان نیز رفتار احترامانه داشته باشیم. وقتی گفته می‌شود که با اسرای جنگی ـ‌همان اسیرانی که از دشمن در جنگ گرفته‌ایم‌ـ رفتار احترام‌آمیز داشته باشیم، مطابق به یکی از مصداق‌های این آموزۀ اخلاقی رفتار کرده‌ایم.

وقتی در داخل دانشگاه کابل انفجار می‌شود و تعدادی را می‌کشد و تعدادی را زخمی می‌کند، به‌راستی ما چه می‌آموزیم؟

الف) مایی که مسلمانیم و چنین رفتار ابلهانه‌ای انجام می‌دهیم، نشان می‌دهیم که آموزه‌های اخلاقی و دینی‌مان هیچ تأثیری در ما نداشته است. به سخن دیگر، ما اعتقاد درستی نداریم.

ب) علاوه بر این‌که مشکلی در اعتقاد ما وجود دارد، مشکل جدی‌تر دیگر در خرد و عقل ما نیز وجود دارد. یا بهتر است مسئله را این‌طوری مطرح کنیم که، نه این‌که عقل نداریم، بلکه مشکلی در چگونگی استفاده ‌از آن داریم.

ج) دانشگاه همان جایی است که یاد می‌دهد چگونه از عقل خود استفاده کنیم. هنگامی‌که چنین فضایی را مورد حمله قرار می‌دهیم، به همگان می‌گوییم، چنان ذلیل شده‌ایم که دیگر مرد نیستیم و رفتار مردانه نداریم. آموزۀ اخلاقی و خرد به درد ما نمی‌خورد. ما مسیر فهم‌مان را عمداً بسته‌ایم و یک گروه کفتاریم.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: