سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۹م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 July , 2019

سه میلیون نفر معتاد: رقم ناچیز

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 29165

۲۳ ثور , ۱۳۹۴

Logos


از این بهتر نمی‌شود. بیش از یک‌دهم کل جمعیت کشور معتاد است. نهادهای رسمی به سادگی این رقم را در حضور رسانه‌ها بیان می‌کنند. کار دولت در افغانستان واقعاً جالب است. جای رسانه و دولت تا ‌حدی عوض شده است و دولت گویا فقط کارکرد اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دارد، آن‌هم از جنس ارائه‌ آمار و ارقام. در میان کشورهای منطقه و شاید در سطح جهان، افغانستان یکی از معدود کشورهایی است که هم وزارت مبارزه با مواد‌مخدر دارد و هم ریاست‌های متعددی در داخل سایر وزارت‌خانه‌ها برای مبارزه با این پدیده. وزارت صحت که جای خود را دارد. کسی در این مملکت نمی‌پرسد که چرا یک‌دفعه‌ای آمار و ارقام معتادان در کشور رشد جهشی کرده است؟ در این مدت وزارت مبارزه با مواد‌مخدر و ریاست‌های مربوطه در کجا بوده‌اند‌ که به یک‌باره آمار ناچیز سه‌میلیونی را در برابر رسانه‌ها اعلام می‌کنند؟ آیا کار دولت صرفاً اعلام آمار و ارقام بیماران و معتادان است؟ وزارت مبارزه با مواد‌مخدر چه می‌کند؟ بودجه‌های سرسام‌آور این وزارت در کجا مصرف شده است؟ حوزة کاری آن کجاست؟

افزایش تعداد معتادان در جامعه یک‌دفعه‌ای و یک‌شبه صورت نمی‌گیرد. اعتیاد در کشور چندان پدیدة شناخته‌نشده‌ای نیست. عوامل آن هم معلوم است و دلایل گرایش افراد به آن نیز تا حدودی مشخص‌. چرا دولت و نهادهای مبارزه‌کننده با مواد‌مخدر تاکنون برنامه‌ای برای جلوگیری از رشد اعتیاد در کشور و ‌کاهش نرخ اعتیاد‌ در کشور ارائه نکرده‌اند و نمی‌کنند؟ سه میلیون نفر از زبان دولت‌مردان چقدر ساده بیان می‌شو‌د؟! عددی‌شدن این امر، مانع از فهم کیفی مسئلة اعتیاد در کشور می‌شود. در نگاه اولی، همین کافی است که توجه کنیم، سه میلیون معتاد یعنی این‌که سه میلیون خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند و مهم‌تر از همه، دهات و روستاهای افغانستان از کانون تولید به کانون مصرف مواد‌مخدر تبدیل شده‌اند. آیا در کشوری که بیش از یک‌دهم جمعیت آن معتاد باشد، می‌توان انتظار داشت که وضع سلامتی و فرهنگی بهبود یابد؟ آیا محاسبه شده است که چقدر منابع مالی و اقتصادی خانواده‌ها برای تأمین هزینة اعتیاد مصرف می‌شود؟ اگر این منابع برای آموزش و تعلیم و تربیه صرف می‌شد، چقدر تغییرات اساسی در جامعه می‌آمد؟ به نظر می‌رسد برای دولت هیچ‌کدام این‌ها مسئله نیست. دولت و دولت‌مردان طبق معمول بالارفتن نرخ اعتیاد در کشور را فرصتی برای فساد و سؤاستفادة مالی می‌دانند، ورنه بودجه‌های وزارت مبارزه با مواد‌مخدر اگر تا‌کنون به درستی مصرف می‌شد، حداقل شاهد این‌گونه رشد جهشی آمار معتادان در کشور نمی‌بودیم.

به هرحال، با این روند رشد، به نظر می‌رسد روزی اعتیاد سراغ تک‌تک خانواده‌های افغان از جمله وزیر مبارزه با مواد‌مخدر نیز خواهد آمد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: