سال چهارم / شماره : 735 / دوشنبه / ۲۵م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Monday, 16 September , 2019

نخستین گام مؤثر برای تأمین سلامتی شهروندان

نویسنده : علی‌احمد ابراهیمی - کد خبر : 28891

۲۰ ثور , ۱۳۹۴

علی احمد ابراهیمی


دیروز وزارت صحت ۹ شفاخانة خصوصی را در پایتخت بست. این اقدام بی‌تردید با انگیزة تأمین سلامتی شهروندان صورت گرفته است. حوزة سلامت در افغانستان یکی از مغفول‌ترین حوزه‌های حکومت‌داری و دولت‌داری بوده است. در بهترین حالت، اقدام و تلاش اصلی دولت، گسترش کمی خدمات صحی در کشور بوده است. این در حالی است که گسترش کمی خدمات صحی بدون توجه به جنبه‌های کیفی آن می‌تواند نتایج ضدمطلوب در پی داشته باشد. گسترش کمی خدمات صحی بدون توجه به کیفیت آن، می‌تواند به جای تأمین سلامتی شهروندان، جان آن‌ها را به مخاطره بیاندازد. یکی از مشکلات اساسی در افغانستان و در کلیة کشورهای توسعه‌نیافته، هزینة بالای تأمین سلامتی و صحت در جامعه است. مسئلة اصلی، بالا‌بودن هزینة خدمات صحی نیست، بلکه مشکل در مداوا و معالجه‌های غیرمعیاری و به عبارت دیگر ارائة خدمات غیرمعیاری صحت در کشور است. بیماری بسیاری از بیمارانی که به مطب‌های شخصی و خصوصی و حتا دولتی مراجعه می‌کنند، تشخیص درست نمی‌شود و این امر به جای معالجة مریض، به گسترش و پیشرفت امراض و استمرار چرخة بیماری کمک می‌کند. از این لحاظ، ‌بستن شفاخانه‌هایی که خدمات غیرمعیاری ارائه می‌کردند، اقدامی به‌جا و درست است و مدت‌ها پیش باید آغاز می‌شد. با این‌حال، نباید این اقدام در همین حد محدود شود و یا صرفاً شفاخانه‌های خصوصی را در بر گیرد، بلکه شفاخانه‌های دولتی به دلیل کنترل ناکافی و نبود میکانیزم منظم شکایات و آلودگی به فساد، متهمان اصلی ارائة خدمات غیرمعیاری‌اند. گذشته از آن قوانینی ناظر به ارائة مجوز تأسیس شفاخانه در وزارت نیز نیاز به بازنگری دارد و باید این قانون استانداردهای لازم برای تأسیس شفاخانة معیاری را پیشاپیش در نظر بگیرد. سهل‌انگاری در حوزة صحت، بازی با جان آدم‌هاست و هزینة سنگینی برای شهروندان دارد. باید این حوزه از حاشیه به متن کشانیده شود و رفرم و اصلاح جدی در آن تطبیق گردد.

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: