سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

زمانی برای پایان پروندۀ تذکرۀ الکترونیک

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 33798

۱۶ اسد , ۱۳۹۴
از زمان گشوده‌شدن پروندۀ توزیع شناسنامۀ الکترونیک هفت سال می‌گذرد. دیجیتالی‌سازی پرونده‌های هویت شهروندان، از شاخصه‌های اصلی دولت‌داری مدرن است. افغانستان از معدود کشورهایی است که هنوز بر سر رقم دقیق نفوس آن اختلاف است. هنوز ارقامی که از شمار اتباع این کشور ارائه داده می‌شود، به‌شدت ناهمخوان و مبتنی بر گمان محض است. به همین خاطر در این کشور میزان افزایش نفوس و تقسیم‌بندی دقیق محل سکونت افراد در مناطق مختلف، بر اساس تخمین‌هایی استوار است که آن تخمین‌ها ...

1 9 10 11